Sila Church OC Cell Group 26-Aug-2022

Generate Slides Download PDF

องค์พระเจ้านิรันดร์

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Int: A D A D A D A E
A                           D              A
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์ 
Strength will rise as we wait upon the Lord
      D                    A         D           A         (E)
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์ x  2
We will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord
           E     D   E      D    E   F#m   E            E   D     E      D       E   F#m    E
        *พระเจ้า ครอบครองชั่ว  นิ.... รันดร์     ทรงเป็น ความหวัง  และเรี่ยว...   แรง
          Our God, You reign forever.              Our hope, our strong Deliverer
 A                                     D                                F#m
**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์  ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
You are the everlasting God The everlasting God
                          D           E          A                              D        
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง  หรืออ่อนล้า   ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ 
You do not faint You won't grow weary You're the defender of the weak
                       F#m                                           D         E     A
 ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน              ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์
You comfort those in need      You lift us up on the wings  Like eagles

Ending Note: --

พระคุณพระเจ้า (My chains are gone)

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int:
       D        D7        G     D        Bm       D           A
1.พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
       D        D7        G     D        Bm      A     D      A
ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
       D        D7        G     D        Bm       D           A 
2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง ตามทางฉันพ้นมารแล้ว
       D        D7        G     D        Bm         A         D           
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน
         D7               G      A                 D                 G   A         D 
      **ปลดบาปหนักหนา    เพื่อข้าเป็นไท   พระเจ้าพระเย…ซู  ผู้ไถ่ข้าไว้
                        G   A               Bm                 Em    A             D  |A B|
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ พระคุณพระเจ้า   
            E   E7        A     E     C#m       E       B
3. พระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรง เร่งให้ความกลัวต้องหนี
            E    E7       A     E     C#m        B      E     B
พระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ ไม่มีหมู่มารได้ชัย
            E7            A      B               E                 A     B           E 
      **ปลดบาปหนักหนา     เพื่อข้าเป็นไท  พระเจ้าพระเย…ซู   ผู้ไถ่ข้าไว้
          E7        A      B                C#m            F#m B                E                         F#m B                E
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ     พระคุณพระเจ้า  (รักชั่วนิรันดร์ พระคุณพระเจ้า)
      E       E7       A     E       C#m     E        B  
4. พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี พระธรรมให้มีความหวัง
     E         E7       A     E     C#m     B    E   
พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที  เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา

Ending Note: --

ข้าผจญทุกสิ่ง (Phil 4:6)

Key: C, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Int:
C               Em        F                  C
อย่าทุกร้อนในสิ่งใด ๆ  ฝากเอาไว้ให้พระองค์    
F         Em           Am Dm                    G7
อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง  ด้วยใจขอบพระคุณ
C            Em            F              C 
พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมาย 
F                   Em Am Dm  G C
จะคอยคุ้มครองใจของข้า  ทุกวันทุกเวลา
         F          C             E              Am     
       **ข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลัง
       F              EmAm               Dm              Gsus
       ข้าเผชิญทุกๆอย่าง ด้วยความหวังในทางพระองค์
       F            C     E             Am
       ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใด
       F              EmAm F            G       C
       ข้ายินดีและสุขใจ   ในทางพระองค์เสมอ

Ending Note: --