Sila Church OC Cell Group 16-Sep-2022

Generate Slides Download PDF

ไฟเพลิงเผาผลาญ

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: A   A/C#   D  E   F#m (x2)
A                           A/C#                    D                     F#m     E
1. ความรักที่ร้อนแรง  ดั่งไฟที่ลุกโชน  ไม่เคยจะผันแปร  แต่เป็นรักนิรันดร์
A                          A/C#               D                       E
พระองค์ทรงค้นหา  ใจที่มีรักจริง    ความรักที่ภักดี   ยำเกรงต่อพระองค์
              Bm7           A/C#              D             E
              *ในใจข้านั้นมีเพียงแต่พระองค์ เป็นพระเจ้า 
              Bm7         A/C#          D                  E
              ชีวิตนี้ขอภักดีต่อพระองค์ พระเจ้าองค์นี้ 
                A             A/C#        D  E-F#m     Bm7              Esus/D D   A    Asus 
      **จะนมัสการเพียงพระองค์ผู้เดียว        ข้าจะรักพระองค์   ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
                   A                C#m7                    F#m11  E     D
         เพราะข้ารู้พระองค์ทรงรักทรงหวงแหน   ข้ายิ่งกว่า  สิ่งใด
         Bm7                          Esus         A      A/C#   D  E  F#m
         ไฟเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าผู้หวงแหน 
A                           A/C#           D                     F#m     E
2. สิ่งที่ข้าซ่อนไว้อยู่ลึกๆข้างใน  โปรดชำระด้วยไฟ  สิ่งใดที่เปื้อนปน
A                              A/C#
พระองค์ผู้ชอบธรรม มีความรักซื่อตรง
D                                       E
โปรดเข้ามาครอบครอง ข้าเป็นของพระองค์

Ending Note: --

พระเจ้าทรงครอบครอง

Key: C, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Key C Intro | C Em7 | F Gsus | C Em7 | F Gsus | 
C                         Em                   F  C    G/B    Am  Gsus D/F# Gsus G 
ท่ามกลางความสับสนพระองค์นําข้าไป  เมื่อน้ําตาหลั่งไหลพระองค์ทรงรับฟัง 
C                        Bb         F/A           Fm/G# 
สิ่งมากมายเปลี่ยนไปพระองค์ไม่เคยแปรผัน 
C/G               Am              F                    C 
ในทุกเวลาและทุกๆวัน พระเจ้าทรงครอบครอง 
      C                         Em                     F     C    G/B    Am  Gsus D/F# Gsus 
      ท่ามกลางความโหดร้ายพระองค์อยู่ข้างกัน ในโลกที่บีบคั้นพระองค์ทรงเมตตา 
      C                        Bb      F/A           Fm/G# 
      พระองค์ทรงเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดและเหนื่อยล้า 
      C/G               Am              F                    C 
     ในทุกเวลาข้าหายใจ พระเจ้าทรงครอบครอง
                               F          Gsus      C            F        Gsus         Am 
              *อยู่ในความรักมั่นคงโอบกอดไว้    ข้ามีชีวิตก้าวไปด้วยความหวัง 
                           F      Gsus      Em            Am 
              พระองค์ทรงรู้เส้นทาง พระองค์ทรงมีแผนการ 
                            D/F#                  Gsus G 
              ขอทรงโปรดเมตตา สอนข้าให้ไว้วางใจ 
C                         Em                     F     C    G/B    Am  Gsus D/F# Gsus 
ท่ามกลางความมืดมิดพระองค์เป็นแสงนํา  ในวันที่ผิดหวังขอทรงปลอบหัวใจ 
C                        Bb      F/A           Fm/G# 
ผ่านทะเลคลื่นลม เรื่องราวจะหนักแค่ไหน 
C/G               Am              F                    C
ข้าสาธุการด้วยทั้งใจ พระเจ้าทรงครอบครอง 
Solo | C Em7 | F | C G/B Am Gsus | D/F# Gsus G | | C Bb | F/A Fm/G# | C/G Am7 | F C | 
                 C                                D 
      Tag: พระองค์ทรงครอบครอง พระองค์ทรงครอบครอง 
          F                                      C 
       พระเจ้าทรงครอบครองเป็นนิตย์

Ending Note: --

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

G           D/F#  C/E   G/D           C          D     G
1.พระเจ้าทรงเป็น ที่ ลี้ภัย    เป็นกำบังของเราทุกคน 
       C                D/C      Bm7         Em7     Am7     D    G    C/D
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบาก  หากวางใจพระองค์ 
               G          D/F# C/E G/D         C          D      G
     2.พระเจ้าทรงเป็น   ความสว่าง ส่องแสงกลางใจของเรา
              C        D/C      Bm7            Em7    Am7     D       G  F/G
     เป็นโคมส่องทาง  ถึงแม้เราอ้างว้างลำบาก เชื่อวางใจพระองค์ 
  C            D/C                Bm7       Em Am7     D         G    F/G
*เราจะไม่กลัว   แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไป    แม้มีอันตรายรอบกาย 
  C           D/C   Bm7      Em7       Am7         D      G 
เราจะไม่กลัว   เพราะเราวางใจ   พระเจ้า   สถิตกับเรา

Ending Note: --