Sila Church OC Cell Group 23-Sep-2022

Generate Slides Download PDF

เราจะเข้ามาสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 160, Time Signature: 2/4

Intro: D-G D-Ax2  D-G A 
        D            G                D           Bm                  D             G        A7
เราจะเข้ามาสรรเสริญด้วยใจโมทนาพระคุณ  เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง
         D            G          D       Bm                         Em                A7          D
เราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง  ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์
         D              G   D            Bm            Em                  A7          D     D7
       **จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดี  ให้เราเปรมปรีดิ์  และยินดีในพระองค์
           D              G   D           Bm              Em                 A7           D
      จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดี    ให้เราเปรมปรีดิ์ และยินดีในพระองค์

Ending Note: --

จิตใจข้ายกย่องพระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int:
          A      F#m                    A     A7         D             E           A     A7
จิตใจ ข้า ยกย่อง พระองค์ เป็นใหญ่   วิญญาณ ข้า ยินดี ใน พระองค์
                D     D#dim           C#m        F#m
ทรงเป็น ความชื่นบาน ทรงเป็น ป้อมปราการ 
           A              D     E      A
ปกป้อง ข้า ทรงช่วย ให้ข้ามั่นคง
     (E)          A                           E                    D                            E
     *โอ้พระเจ้าใจข้าต้องการพระองค์  โอ้พระเจ้า ข้าขอมอบกายและใจ 
              A            A7                D      A           A                E        A
     ด้วยข้ารักพระองค์ ข้ายำเกรงพระองค์  ขอถวาย ชีวิตนี้แด่พระองค์

Ending Note: --

ฝากความหวัง

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Int: D G A5 x4 
D                Bm7                 Em7        Asus         A7           D 
อาจจะมีบาง ครั้งที่เราเจอวัน ร้ายร้าย    ในเวลาที่ใจต้องหมดสิ้นหวัง
Am7              B7         Em7      C7          D            G   Asus  D             
เดินคนเดียวบนหนทาง ที่ดูช่างยาวไกล    แล้วจะมีผู้ใดจะมาช่วยเรา
D            Bm7            Em7            Asus        F#                 Bm  Bsus
พระเยซูยังรักเราอยู่จะคอยดูแล  เราอ่อนแอ พระองค์ให้ความเข้มแข็ง
Am7               D7           G            C7         D           G    Asus        D       D7
เป็นกำลังและเรี่ยวแรง ให้เราเดินก้าวไป   ขอให้เราได้วางใจในพระองค์
                     G           A                F#m     Bm         C5       F#7            B
     **เมื่อใจปวดร้าว เจ็บกับความทุกข์ใจ    กับความเลวร้าย หมดและจนหนทาง
      G#m7b5    Edim7/G       F#m      Bm               Em              A        Em          A           D
     จะอธิษฐาน ให้พระองค์คอยดูแลทุกอย่าง   ฝากความหวังที่พระองค์ จะพึ่งพาพระองค์ผู้เดียว

Ending Note: --