Sila Church OC Cell Group 07-Oct-2022

Generate Slides Download PDF

ทุกสิ่งสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Intro: |A | D E | A | D E | D C#m| E 
A            D              E
ร้อง สรรเสริญ พระนามพระเจ้า
A             D              E             D        C#m       E 
ร้อง สรรเสริญ พระผู้ทรงสร้าง  ฟ้าและจักรวาล
A            D            E 
ร้อง สรรเสริญ พระราชกิจ 
A            D                  E     D     C#m       E 
ร้อง สรรเสริญ ความยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
       Dmaj7           A                 D2                   A 
    * ด้วยเสียงแตร ด้วยพิณใหญ่ ด้วยใจแห่งการสรรเสริญ
       Dmaj7            A              G                   E 
     ด้วยเสียงเพลง เต้นโลดไป สุดใจมอบแด่พระองค์
             A           E                  D              E 
         * ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 
              A           E                 D                E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม 
            A            E                 D                E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 
             A           E                  D                  E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม
Midtro: |A | D E | A | D E | D C#m| E 
Solo: |Dmaj7| Dmaj7| C#m| E | x 4
Outtro: |A | D E | A | D E | D C#m| E

Ending Note: --

ข้าขอวางใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Intro: Chorus
             A                D                          Dm                                A    E7
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตา โปรดทรงล้อมและนำข้าไว้ด้วยเพลงแห่งรัก
A                   D                   Dm                                E/G#
นามอื่นใด ข้าไม่รู้จัก เพราะว่าข้าเชื่อในความรักพระองค์ผู้เดียว 
             C#         F#m/E             B9                  B
       *ถึงแม้ว่าวันลำบาก อาจทำให้ข้านั้นต้องเหนื่อยล้า
              Bm       E7     Asus A    E/G# C#/F F#m/E        B9        B
       แต่ข้าจะขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์   วัน  ที่มี   น้ำตา    แต่ว่าชีวิตข้าไม่ขื่นขม
        Bm           C#m          D             E
       ข้าจะร้องเพลงแห่งความรักด้วยสุดหัวใจ 
                          A          E/G#               F#m         E
             **ไม่มีความรักใด ที่ยิ่งใหญ่กว่า รักของพระองค์
                           D           C#m        Bm      E7
             เพราะพระองค์ ประเสริฐ ยิ่งกว่าลมหายใจ         
                   A               E/G#           F#m         F#
             ข้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไป
                Bm          D Dm              D/E7      E7      A
             มีผู้เดียวที่ข้าวางใจ             คือในพระองค์เท่านั้น
          A                  D                        Dm                                                   A    E7
2)  ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่  เพราะความรักพระองค์กว้างไกล เหนือเกินแผ่นฟ้า
A                   D                       Dm                                  E/G#
พระบิดา ขอทรงเมตตา    โปรดทรงฟื้นชีวิตของข้า ด้วยรักพระองค์

Ending Note: --

องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

A       D                A               D    C#m           Bm   E7
องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม นมัสการด้วยจิตวิญาณ
              F#m      C#m         C#     F#m       Bm    E              A   E7
      *เราสรรเสริญถวายใจเป็นเครื่องบูชา    นมัสการ องค์จอมราชา
                                 A  C#m F#m D              E     A   (E)
      **เราเปล่งเสียงร้อง  ฮาเลลูยา     แด่องค์จอมราชา (x2)
A       D                A              D   C#m           Bm   E7
องค์พระบิดาเรายกยอพระนาม  นมัสการเพราะเรารักพระองค์
              F#m      C#m         C#     F#m       Bm    E              A   E7
       +เราสรรเสริญถวาย เป็นดั่งเครื่องบูชา นมัสการ     พระนามพระองค์
                                  A     C#m F#m   D        E         A    (E)
        ++เราเปล่งเสียงร้อง  เชิญพระเยซู    มารับคำสรรเสริญ (x2)

Ending Note: --