Sila Church OC Cell Group 28-Oct-2022

Generate Slides Download PDF

บัญญัติรัก

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

D                Bm   Em             A     D               Bm   G                A
ยามเราอยู่ร่วมกัน   เราช่วยเหลือกัน   ทุกข์สุขปัญหาใด   จับมือกันก้าวไป
                  D       Bm  Em             A               D    Bm  G                 A
          * บัญญัติรักยิ่งใหญ่   ให้เรารักพระองค์  ด้วยสุดใจสุดจิต   สุดกำลังความคิด
                  D      Bm    G                A                        D     A
          บัญญัติรักพระเจ้า   ให้เรารักเพื่อนบ้าน   เหมือนรักตนเอง
D         Bm   Em               A     D      Bm   G                A
ถ้าเรารักกัน   นั้นแหล่ะคนทั้งปวง   จะรู้ว่าเรา   เป็นสาวกพระองค์

Ending Note: --

แก้วตาดวงใจ

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: G C  Em7 D C9
G                       C9           G                                D  
ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก และทรงชำระล้างบาปมากมาย 
 G                                     C9         Em7         D              C9 
ให้ข้าได้เข้าพบพระ พักตร์ชิดใกล้  โอบกอดข้าด้วย อ้อมแขนอุ่นใจ
    Am7                          Bm                                Cmaj7                            G   
     *แม้คนทั้งโลกหันหลังไป  แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา  ทำให้ชีวิตมีคุณค่า  
    Am7                     Bm                            Cmaj7                         D 
      แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ  แต่พระองค์มองที่ข้างใน  และทำให้ข้าได้รู้ว่า  
                                      Cmaj7                        Em    
              ***ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ  และข้าพ้นทาสเป็นไท  
                                      Am7              Dsus4     G   
              พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่  ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข 
                     Am  Bm  Cmaj7                  Em             Am7  
              ข้าจึงขอมอบชีวี  ติดตามด้วยใจซื่อตรง ถวายทุกสิ่งที่มี 
                                   D                                       G
              ถวายหมดทั้งชีวิต  อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์  
Midtro: G C Em7 D C9
Bridge:  G Em C D
                       G                           Em   
       ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ  เติมความหวัง ขึ้นใหม่ 
                  Cmaj7                        Dsus4  D
       เยียวยารักษาใจ   ไม่เคยทอดทิ้งไป  
                          G                             Em            Cmaj7          Dsus4 D  
       ทรงเฝ้ามองทุกเวลา  ไม่เคยละสายตา   ในความรัก  ข้าได้พบได้รู้ ว่า

Ending Note: --

ไม่มีพระอื่นใด

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: A
A                        E/G#                       F#m7           Esus        D 
พระผู้งามสง่า ประทับในพลับพลา  แสงเรืองรองด้วยพระสิริพระองค์ 
A                        E/G#         F#m7           Esus           D 
พระองค์บริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน  บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ 
            Bm7             A/C# 
     *ทูตสวรรค์ล้อมรอบพระที่นั่ง 
             D           A/C#        B7                  E  D E 
     สรรพสิ่งทั้งหลายกล่าวสรรเสริญไม่มีหยุดพัก 
                            A             Bm7      C#m          D  
             **ทั้งกลางวันและกลางคืน พระสิริทรงเฉิดฉาย 
                   Bm7         C#m7 D        Esus E 
              ความงดงามที่ไม่มีผู้ใดจะเปรียบปาน 
                       F#m7             B7             D 
              พระองค์ตรัสว่านอกเหนือจากพระองค์ 
                     Bm7       C#m7        D              E             A 
              ไม่มีพระใดไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว คือพระเจ้า 

Solo : F#m E Dmaj7 F#m E Dmaj7 
F#m7          E                       D 
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ x 4
 F#m7    C#m7          Bm7  C#m7          D            E                    A 
                         ไม่มีพระใดไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว คือพระเจ้า

Ending Note: --