Sila Church OC Cell Group 04-Nov-2022

Generate Slides Download PDF

มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์

Key: D, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro:  D  A  Em D/F# G
D
มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์   มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
            A                                   Em D/F# G
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน ร้องโฮ   ซัน   นา
          D
มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า 
            A                                Em  D/F# G
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก ร้อง โฮ   ซัน    นา
           D       A/D        G/B  A/C#   Gsus/D   
       **โฮ ซัน นา  แด่พระเจ้า    สูง      สุด       
         D        A/D           G/B   A/C#   Gsus/D   
          โฮ ซัน นา   แด่องค์ จอม   รา      ชา
     D                             A/D                        Bm       A          G
***โฮซันนา ฮาเลลูยา  โฮซันนา ฮาเลลูยา  โฮซันนา แด่จอมราชา

Ending Note: --

ลำธาร

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: E/G# A D E
          E/G# A             D              E                E/G#   A       
ขอให้ข้าได้อยู่   ในความรักของพระองค์ ตลอดวัน และคืน
            D              E                   F#m    E                C#m               D      
ในอ้อมแขนของพระองค์   ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน   ในทางของพระองค์
                       E/G# A                   D              E                   E/G# A                 
          2. และเมื่อข้าเข้าใจ   ในความรักของพระองค์  อบอุ่นใจเหลือเกิน  
                      D              E                 F#m   E     C#m        F#m   D   E   A  (D C#m Bm A)
         ในอ้อมแขนของพระองค์  สุขจนล้นหัวใจ     ไม่อาจเก็บเอาไว้  เพียงผู้เดียว
       D               E         A                  D              E            F#m
*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
            D           E              C#m           D             Bm       E         A
ประกาศไปถึงเรื่องราว   รักยิ่งใหญ่ของพระองค์   ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

Ending Note: --

พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

E              G#m          A         B            E             G#m            A         B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m            B                        D                                 B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ      ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m                    A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m              A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A         Am               G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m                           B               E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์

Ending Note: --

เปลี่ยน

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

G          D/F#            C/E        G/D
สิ่งดีๆ มากมาย  ที่พระองค์ประทานให้ข้า
      C      Bm Am         D
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร
Em            Bm      C            G/B
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
C          G/B                     Am               D
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว   จะเกิดประโยชน์อะไร
                 C   D/C        Bm     Em
        *ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
                Am   D    G                G7
        กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
                   C       D/C                  Bm                 E
        ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ   ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
                 Am          D           G
        ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน
         C    D/C                   Bm            E
**ขอพระองค์ใช้เรา  ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
        Am     D              G
    ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

Ending Note: --