Sila Church General Fellowship 04-Sep-2022

Generate Slides Download PDF

เติมให้เต็มล้น

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro: E Amaj7 x 2 
E                               Amaj7       E                                 Amaj7
เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต  เราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริ
       F#m                 B                 G#m           C#m
ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย ในความรักของพระบิดา
           F#m                                 F#m7/B
ขอพระพรได้เทลงมา พระวิญญาณสวมทับอีกครา
                    E                 C#m
       *เติมให้เต็มล้น  เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
                   Amaj7                     F#m7                B
        จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา ทรงรักษาตามพระสัญญา
                     E                   C#m
        เติมให้เต็มล้น     เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
                 Amaj7                     F#m7               B
        จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา  ทรงนำพาทุกวันเวลา
                            E
         อยู่ในการ ทรงสถิต

Ending Note: --

พระเจ้าของเรา

Key: Em, Tempo: 95, Time Signature: 4/4

Intro :  Em  C  G  D
               Em          C       G             Em              C           G              
       1. พระองค์ทรงความอัศจรรย์       มากมายสุดเกินจะบรรยาย        
        Am7                                Dsus            
        จะหาผู้ใดเปรียบ    เหมือนพระองค์        
   Em        C               G       Em                    C     G            
2. ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง    พระองค์เปลี่ยนแปลง เราทั้งหลาย        
 Am7                             Dsus            
จะหาผู้ใดเปรียบ   เหมือนพระองค์        
             Em                         C                                            
         ** พระองค์ทรงเข้มแข็ง ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน                                        
            G                                  Dsus                                            
         พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่าง เกินผู้ใด                                        
         Em                     C                           G         Dsus                                            
         พระองค์ผู้รักษา ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา      พระเจ้า ของเรา                                        
Em7                                  C2                                      
***และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา     จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา                                        
  G                            Dsus/F#               Em     C   G/B                                            
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา จะมีอะไรมาต้านทาน   (**)                                        
       Dsus                    Em  C  G  Dsus                                            
จะมีอะไรมาต้านทาน

Ending Note: --

ผู้รอคอย

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

A                   Asus4    A Asus4 A         Asus4              A Asus4 
ผู้ใดที่หิวกระหาย จะได้อิ่มหนํา     ผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำ จะได้หายดี
A               Asus4             A Asus4  A              Asus4                 A Asus4 
ผู้ใดที่ไร้จุดหมาย จะพบความหวัง      ผู้ใดที่เคยพลาดพลั้ง ได้เริ่มต้นใหม่
          C#m                      D                   A  C#m               D     Bm7          Esus4 
          *เป็นความช่วยเหลือ ในยามต้องการ   นําไปข้างหน้า ในวันที่หมดหนทาง 
        A                                                 F#m 
***พระองค์เสริมกําลังขึ้นใหม่   ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรง 
            D          C#m                                  Bm7       E 
องค์พระวิญญาณ เป็นความแข็งแกร่ง อยู่ภายในจิตใจ 
           A                            F#m 
ผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้า  เขาจะบินดั่งนกอินทรี
        D                 C#m   Bm7 Esus4         A 
แม้ว่าจะล้ม ลงกี่ครั้ง  ก็ยัง จะวิ่งไปถึงเส้นชัย

Ending Note: --

ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

INTRO: | A | F#m | E | D | A |
 A                                             G/A
ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า   ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
 A                                             G/A
มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป   ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์  
                   C#m                                               F#m
        **ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา   ใครจะมาขวางทางเราได้ 
                    Bm    D            E
        เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 
A              C#m                  D             E           C#m        D           E 
*** ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู      ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
        A    C#m(G)           D(D/F#)         D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
                      E                 E        A  (D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
Ending: G F# D C- A G D A
                                 A                       G                   D                         A
       Bridge:  เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย   [เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย ]

Ending Note:  --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --

ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

Key: F, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

F              Gm7        Am7 Gm7
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก ของพระเจ้า
          F                A7                Gm7 C
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก    ของพระเจ้า
      Gm7         C7      A7               Dm
ฉันเห็น ภายในคุณ  ราศีของพระเป็นเจ้า
         Gm7             C7              F  
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก ของพระเจ้า

Ending Note: --