Thai Mission Church Main Sunday Service 04-Sep-2022

Generate Slides


พระองค์อยู่ด้วยโลก คล้ายสวรรค์

Key: G, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

Int: G  C  G  D [STOP]
               G                     C                       G            
1  เมื่อพระเยซู ช่วยข้ารอดบาป โลกนี้กลับกลาย คล้าย
         D                                G                     C         
เมืองสวรรค์  ท่ามกลางความทุกข์ วิโยคโศกศัลย์ 
               G                D          G     [STOP]
พระองค์อยู่ด้วย    โลกคล้ายสวรรค์
                       C           Em                    Bm                     D
         **โอ ฮาเลลูยา ข้ายินดี เมื่อพระองค์โปรด ยกโทษบาปข้า 
                    G (Am-Bm)    C  (BmCm)               G            D      G     [STOP]
          บนบก ในน้ำ       ที่ไหนไม่ว่า       พระคริสต์อยู่ด้วย โลกคล้ายสวรรค์ 
                     G                   C                     G    
2. ครั้งหนึ่งสวรรค์ อยู่ไกลนักหนา แต่เมื่อพระคริสต์ 
             D                G                      C                     G        D        G  [STOP]
ทรงยิ้มกับข้า  ความสุขจึงมี ภายในวิญญาณ  คือสุขสำราญ ตลอดเวลา
                        G               C                     G                   D    
        3. อยู่ลุ่มแม่น้ำ หรือบนภูเขา อยู่ในวังเจ้า หรือในโรงนา
                   G                C              G        D        G  [STOP]
        เราอยู่ที่ไหน ก็ไม่สำคัญ พระเยซูอยู่ ก็คล้ายสวรรค์

Ending Note: --


เชิญมาเยินยอพระนาม

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                  Bm                 F    G     C
1.มาเชิญทุกคนมา  ปรบมือและร้องเพลง
G                   Bm                   F  G  C       
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
               Em       C      Em                     C
เพราะพระองค์ทรงมี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                     C           D7                                                  
ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือ โลกา
                          G   Em         C         D                             G    Em                                 
         **ร้องฮาเลลูยา       สรรเสริญพระนาม ถวายบทเพลงใหม่
                  C      D                  G                    
         แด่องค์จอมราชา  ร้องฮาเลลูยา  
     G            Bm             F   G     C 
 2. องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา
 G                 Bm                    F G   C 
ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์
                Em   C       Em                   C 
เพราะพระองค์ที่มี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                  C         D7
ทรงครอบครองและทรงอยู่เหนือโลกา

Ending Note: --


จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

G                     C/G                     D/G           G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด      เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G                  Em          Am7        D
จงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
G                        C/G             G-Bm/F#- Em 
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง    ขึ้นด้วยฝี   พระ   หัตถ์ 
F                          Am7                 Dsus 
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ
                  C9        G                   C                       G
      ** ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                    C9                   Am—G—F--D
       ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ร่วม กัน 
                  C9                G              C                         G 
       ร้องเพลงและเต้นรำถวาย  สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
              C9              D                     G  
      ทุกทุกสิ่งที่หายใจ   จงสรรเสริญพระเจ้า

Ending Note: --


เราจะยกพระนามของพระองค์_TMC

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D         A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D              A             E
ยกไว้สูงที่สุดในฟากฟ้า
          D      E                   C#m       F#m
***  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
        Bm               E                       A   A7
  ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดใด
        D        E                   C#m      F#m
  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
  D       E    A
  เหนือนามใดใด

Ending Note: --


พระสิริ โอ พระสิริ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G              Bm    C             D       G
 พระสิริ โอ พระสิริ  พระเจ้าจอมราชา
  Bm            C             D                G
บริสุทธิ์ งดงามสง่า  จอมราชาของเรา
                          C             D   Bm  Em
 **   เราจึงก้มกราบ เทิดทูน นมัสการ
                          C       D                 G
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
            C               D     Bm         Em
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
              C                D             G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

Ending Note: --


ขอถวายพระสิริ

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C          G                F                 C           
ขอถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
  Am        Em        Dm  Gsus G
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ
C                G             F                 C       
ขอโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด 
     Am        G     C
เราพร้อมใจนมัสการ
                        Am          Em           F          C
*** แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ เต็มไปด้วยสง่าราศี
              Am              Em            Bb               G
  แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม
              Am       Em                     F              C
  แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี เพราะพระองค์ประทานชีวี
              Dm         G                     C  Am
  เราเปรมปรีด์ในพระสิริองค์ผู้ทรงพระชนม์
              Dm        G               C 
  เราเปรมปรีด์ในพระสิริตลอดนิจนิรันดร์

  Ab               B           Gsus   G 
ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ
Ab          B            C
จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (ซ้ำ)

Ending Note: --