Sila Church Main Sunday Service 13-Nov-2022

Generate Slides


พระคุณซ้อนพระคุณ

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Note: ทักทาย อธิษฐานเปิดการนมัสการ
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนการต่างๆ ที่พระองค์จัดเตรียมให้
อ่านเอเฟซัส เข้าเพลง

Bible Verses: 8เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า --Ephesians 2:8 (THSV11)

D             A                        Bm                  F#m
จิตใจอ่อนระโหยโรยแรง  กำลัง...คล้ายใกล้จะหมด
   G         A             D
น้ำตารินรดลงมาไม่ขาดสาย
D            A                            Bm                F#m  
เอนกายร้องไห้คร่ำครวญ  แววตาเซื่องซืมทุกข์ใจ 
    G         A             D
ทางออกมองไปดูเหมือนไม่มี
       Bm                                              F#m
          * ในเวลาแห่งความระทม    พระองค์ไม่เคยละสายตา
              Em         A                  D    Bm                                 F#m
          ยังเฝ้าดู ห่วงหา พร้อมเคียงข้าง         แม้ไม่เห็นด้วยสายตา แต่ใจไม่เคยอ้างว้าง 
                       G         A                    D        D7 
           เพราะทุกๆอย่างทรงสะดับคำร้องทูล
                      G            A                D       Bm         Em      A       D  D7
** ขอบคุณในความรักนี้ สิ่งดีงามที่มีให้ฉัน        ในทุกๆวัน  ชีวิตได้มีค่า
                   G    A            F#m               Bm     
คนบาปอย่างฉัน      กลับได้รับความรักและเมตตา
            G               A                 D
และพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณซ้อนพระคุณ    (*,**,**)
       D       Em        A                    D
      และพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณซ้อนพระคุณ

Ending Note: --


พระเจ้าดีต่อฉัน

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

D                          F#m/C#       G    A     D
เหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉัน ในวันที่ฉันล้มลง
      D               F#m/C#     (Am)       G             Asus A
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง  ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป
      D                F#m/C#              G        A         D
ในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกาย ในใจร้องหาพระองค์
      D           F#m/C#           (Am)      G                  Asus A
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้น ในใจร้องบอกกับฉัน...ว่า 
                    D         F#m/C#     Bm          Am7
       **พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน
            G        F#m             G            A
        ในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ
            D           F#m/C#      Bm          Am7
        ไม่ช้า และไม่สาย ไม่รีบร้อน ตามใจฉัน
            G         F#m          G       A    D 
        ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ

Ending Note: --


รักวิเศษ

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Note: เข้าสร้อย เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น

Intro D Bm7 G Asus A
                                          D                                     Bm7
1. ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า    และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
                                      G                     F#m7     Bm7   C             Asus  A
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ  ชีวิตข้าต้องการ  ขอได้รักพระองค์
                                          D                              Bm7
โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                                      G   
ทุกสิ่งที่ข้ามีเพียงเป็นของที่ชั่วคราว
        F#m7        Bm7   Em  Asus   D Em7 D/F# 
แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน
                         G          A        F#m7 Bm7   Em7       A                       D 
     **เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น    มีเพียงแต่รักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
      Em7 D/F#     G        A            F#m7      Bm7     C                     A
          ขอทรงโปรดสอนหัวใจ  ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร     รักเหมือนดั่งพระองค์
                                          D                                   Bm7
2. เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า  
                              G                        F#m7      Bm7        Em7 Asus   D 
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า  นั้นมั่นคงยืนนาน
Solo: Bm7 E7 G D Em7 D/F#
            G                       F#m7Bm7    Em7 Asus D
(ให้โลกนี้ได้รู้จัก  กับความรักที่คงมั่น รักแท้ในพระองค์)

Ending Note: --


ลำธาร

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Note: อธิษฐานก่อนเข้าเพลง

Intro: E/G# A D E
          E/G# A             D              E                E/G#   A       
ขอให้ข้าได้อยู่   ในความรักของพระองค์ ตลอดวัน และคืน
            D              E                   F#m    E                C#m               D      
ในอ้อมแขนของพระองค์   ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน   ในทางของพระองค์
                       E/G# A                   D              E                   E/G# A                 
          2. และเมื่อข้าเข้าใจ   ในความรักของพระองค์  อบอุ่นใจเหลือเกิน  
                      D              E                 F#m   E     C#m        F#m   D   E   A  (D C#m Bm A)
         ในอ้อมแขนของพระองค์  สุขจนล้นหัวใจ     ไม่อาจเก็บเอาไว้  เพียงผู้เดียว
       D               E         A                  D              E            F#m
*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
            D           E              C#m           D             Bm       E         A
ประกาศไปถึงเรื่องราว   รักยิ่งใหญ่ของพระองค์   ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

Ending Note: --


เราขอบพระคุณ We Thank

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A B D
A                    E/B              C#                   F#m
1. ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวาน   ฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไร 
E-D               C#m                Bm7      E             
เดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจ  พระองค์นำให้มีวันนี้  
C#m              F#m                        Bm                Dm  
เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้    พระองค์ทรงนำในทุกที  
A E/G#  F#m    E          D     Esus
สิ่งที่มีในใจวันนี้คือความซาบซึ้งในรักมากมาย
              D                             E                          C#m 
          ** อยากขอบพระคุณพระองค์  เพราะว่าทรงกระทำเรื่องราวยิ่งใหญ่ 
         F#m          Bm                         E                             D-A
         เมื่อทรงเคลื่อนไหวพระพรหลั่งไหล   เหมือนหยาดฝนโปรยปราย 
         D                              E C#m F#m
         อยากขอบพระคุณพระองค์  พราะว่าพระสัญญามั่นคงไม่เคยเปล่ียนไป 
         Bm                E7b9 (A B D)
         ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนขอขอบพระคุณ 
A                    E/B              C#                   F#m
2. เพราะว่าได้รับมามากมายจนเกินพอ  ชีวิตนี้ขอมอบถวาย 
E-D               C#m                Bm7      E
ขอพระองค์ใช้ฉันคนนี้ตามพระทัย ทำสิ่งไหนยินยอมเชื่อฟัง
C#m              F#m                        Bm                Dm
เพราะทรงกระทำสิ่งเล็กน้อยให้ยิ่งใหญ่ พระหัตถ์พระองค์เปิดหนทาง 
A E/G#  F#m    E          D         Esus
จะวันไหนไม่เคยหมดหวัง  ฉันยังมีรักพระองค์เสมอ

Ending Note: --


ขอบคุณพระเยซู

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Note: เพลงถวายทรัพย์

D              Em       A7                D   Bm                Em    A7                D  D7
ขอบคุณพระเยซู   มอบความรักแก่เรา  ขอบคุณพระเยซู    ทรงพระคุณมากมี
                       G                            A D                    Bm 
      *เราเปล่งเสียงร้อง สรรเสริญพระนาม      ร้องสรรเสริญโมทนา 
      G                  A7                         D
      พระองค์เป็นทุกสิ่ง  เป็นพระเจ้าของเรา

Ending Note: --


สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน

Ending Note: --


Ending Note: --