Sila Church Main Sunday Service 04-Dec-2022

Generate Slides Download PDF

ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Intro: C G Dm G C
   C           Em              Am     Dm     G                 C
ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู สรรเสริญความรักเต็มล้นฟ้า
       F             C              Em            Am          Dm   G        C  
ข้าขอชูมือร้องเพลง ปากข้าสรรเสริญบรรเลง  ดวงใจข้าบูชาพระองค์
              F                   C C7    F                         G      
      **เป็นที่ลี้ภัยเข้มแข็ง       เป็นแรงเผชิญความทุกข์
             Em       Am      F            C                   Dm      G            C
      จิตใจข้าเอ๋ยจงมา  บูชาพระนามบริสุทธิ์   ดวงใจข้าสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

จิตใจข้ายกย่องพระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int:
          A      F#m                    A     A7         D             E           A     A7
จิตใจ ข้า ยกย่อง พระองค์ เป็นใหญ่   วิญญาณ ข้า ยินดี ใน พระองค์
                D     D#dim           C#m        F#m
ทรงเป็น ความชื่นบาน ทรงเป็น ป้อมปราการ 
           A              D     E      A
ปกป้อง ข้า ทรงช่วย ให้ข้ามั่นคง
     (E)          A                           E                    D                            E
     *โอ้พระเจ้าใจข้าต้องการพระองค์  โอ้พระเจ้า ข้าขอมอบกายและใจ 
              A            A7                D      A           A                E        A
     ด้วยข้ารักพระองค์ ข้ายำเกรงพระองค์  ขอถวาย ชีวิตนี้แด่พระองค์

Ending Note: --

เราจะยกพระนามของพระองค์_TMC

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D         A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D              A             E
ยกไว้สูงที่สุดในฟากฟ้า
          D      E                   C#m       F#m
***  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
        Bm               E                       A   A7
  ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดใด
        D        E                   C#m      F#m
  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
  D       E    A
  เหนือนามใดใด

Ending Note: --

ทรงเป็นความหวังใจ

Key: G, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int:
G                                                          Em   
1. โลกอาจดับสูญ  พระองค์ดำรง   ยามเผชิญความทุกข์ทน  
                                     D                             C                 G   
พระองค์ยังทรงเคียง ข้างกาย   องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์
        G                                                           Em   
2. ทรงครองบัลลังก์  เป็นแสงแห่งความหวัง   ใจข้าอาจพลาดพลั้ง  
                                     D                       C                     G  
พระองค์ยังทรงเคียงข้างกาย   องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์ 
                   Em                      C                        G                                       D 
     *ยามตื่นข้าสรรเสริญ ยามเย็นข้าสรรเสริญ ยามสุขข้าสรรเสริญ ยามโศกยังสรรเสริญ  
               Em                        C                     D        
      ข้ายังคงร้องเพลง   ข้ายังคงเต้นรำ  ในความ อ-ยุ-ติ-ธรรม ข้า-จะ-ป่าวร้อง-ว่า         
                    G                                 Em                          D        
             **ทรงเป็นความหวังใจ     คือความ หวัง ของ ทุกหัวใจ       
                         C                     G          
             ความรักของพระองค์  มั่นคงนิจนิรันดร์         
              G                                                                     Em                               
***(ใน) ยามมืดมิด ยามมีชัย  วิญญาณ ข้าร้อง   ถึงพระเมตตา และความรัก    
                      D                          C                       G   
  ข้าขอถวาย สรรเสริญ      องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์

Ending Note: --

เปี่ยมรัก

Key: Em, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int:  C  D Em  C  D  Em
Em                       C                    D                 Em
1.  เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
Em                       C                    D                 Em                     B7
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด
                 C        D     Bm        Em          C     D       G   B7
       **นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ    พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
                            C        D     Bm        Em
        เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
                         C        D       Em
        แห่งความรัก พระคุณและเมตตา
          Em                     C                      D                 Em
2.  ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา   ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
      Em                     C                             D                 Em
ตะวันเริ่มทอแสง  ประกายแห่งความหวัง    ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --