Sila Church Main Sunday Service 11-Dec-2022

Generate Slides Download PDF

ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int:
          G              D           G          D              Em        Bm       A7            D
1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย    เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
  Bm      Am         G           D     D7
มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
               G                     Em               D              Am-D        B-C   G-D         G    D
    **เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู   เชิญสาธุการพระเย-ซู  ผู้-ทรงพระคุณ
               G              D            G                D                 Em       Bm           A7                 D
2  ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล  ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง
Bm       Am                G         D     D7
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
                   G                    D        G              D                    Em         Bm        A7          D
     3 จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน  ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและสากล
         Bm     Am     G      D   D7
      รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
  G                     D           G            D                Em        Bm        A7            D
4  สรรเสริญข้าถวายชัย   พระเยซูผู้ช่วยได้   พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี
Bm     Am   G          D     D7
ดำรัสพระบิดา   มาปรากฏเป็นภูมิ

Ending Note: --

ชั่วนิรันดร์ (His Love Endures Forever)

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Intro: G Em D C
         G            
1. เราโมทนา พระเจ้าจอมราชา    (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)          
    C                                                              G
เพราะทรงแสนดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง   (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)                
   D        C/E            
สรรเสริญ สรรเสริญ      
              G                                                       G
      2. ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ โอบล้อมชีวี   (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)              
          C                                                      G
       ทรงประทาน (และ) ให้ชีวิตใหม่  (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)                  
            D       C/E            
       สรรเสริญ สรรเสริญ  
                   G                                            Em            
               ** ชั่วนิรันดร์ พระองค์สัตย์ซื่อ   ชั่วนิรันดร์ ทรงฤทธา                            
               D                                                 C                       G    
               ชั่วนิรันดร์ ทรงอยู่กับเรา  ชั่วนิรันดร์ และนิรันดร์ นิจนิรันดร์
        G                                        
3. จากดวงตะวัน ขึ้นจนลับลาไป (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)                                    
            C                                                G
โดยพระคุณพระองค์ ทรงนำเราก้าวไป  (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)                                 
      D         C/E                                        
สรรเสริญ สรรเสริญ

Ending Note:  --0

ข้าจึงสรรเสริญ

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: G/Em7/C/Am7 Dsus
                G2                                  Em7
1. ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ  พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง
       C          Am7    Dsus  D               G2                   
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด        ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า  
                Em7                                 C        Am7          Dsus  D
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต  หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า
           C            D/C            G/B         Em7               C                  C/D               G
    *ในทุกสิ่งที่พระองค์ เป็นข้าเชื่อ พระสัญญา ข้าไม่หวั่นไหวเพราะพระ องค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า
            C       D/C      G/B  Em7                Fmaj7                  Dsus     D
    ในทุกสิ่งที่พระองค์ ทำข้าขอ โมทนา  ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง เพื่อขอบคุณพระบิดา
                             Gsus       G               D/E Em7            C            G/B
              **ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกคืนวัน รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน
                   Am7       Dsus  D                 Gsus      G          Em7            Em7/D 
              พระเมตตาดำรงนิรันดร์  ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง  ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญ
                          C         G/B       Am7            Dsus                G
              พระนามพระเจ้า  ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ มอบแด่พระองค์
                    G2                                  Em7
2. ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ  ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้
          C         Am7     Dsus  D                    G2                           
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า   ในยามข้าล้มทุกข์ร้อนลำบาก    
            Em7                             C          Am7   Dsus  D
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้   ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา

Ending Note: --

ความรักมั่นคง

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

D         Bm7/F#       G          D/F#   A          D     Bm7/F#   G      A
ความรักมั่นคงของพระเจ้า ไม่เคยยั้งหยุด  พระเมตตาคุณหลั่งลงมา อยู่เสมอ
                    G               A7           F#m          Bm
         *ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ  ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
         G              A7         D        D7    G                 A7         D
         พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก  พระองค์ทรงความเที่ยงตรง
              G      A7    F#m   Bm  G                A7          D  D7
Bridge:  ใหม่ทุกเช้า    ใหม่ทุกเช้า   พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก 
 G                A7         D (D7)
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง x 2

Ending Note: --

เพราะความรัก

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

B7               C         D              Bm                 Em    D--Am        D        Esus4 E7
**เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง  พระเมตตาพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด 
             C           D                          Bm         Em     Am D G    (B7)
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์    ใหญ่-ยิ่ง-นัก

Ending Note: --

ฝากความหวัง

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Int: D G A5 x4 
D                Bm7                 Em7        Asus         A7           D 
อาจจะมีบาง ครั้งที่เราเจอวัน ร้ายร้าย    ในเวลาที่ใจต้องหมดสิ้นหวัง
Am7              B7         Em7      C7          D            G   Asus  D             
เดินคนเดียวบนหนทาง ที่ดูช่างยาวไกล    แล้วจะมีผู้ใดจะมาช่วยเรา
D            Bm7            Em7            Asus        F#                 Bm  Bsus
พระเยซูยังรักเราอยู่จะคอยดูแล  เราอ่อนแอ พระองค์ให้ความเข้มแข็ง
Am7               D7           G            C7         D           G    Asus        D       D7
เป็นกำลังและเรี่ยวแรง ให้เราเดินก้าวไป   ขอให้เราได้วางใจในพระองค์
                     G           A                F#m     Bm         C5       F#7            B
     **เมื่อใจปวดร้าว เจ็บกับความทุกข์ใจ    กับความเลวร้าย หมดและจนหนทาง
      G#m7b5    Edim7/G       F#m      Bm               Em              A        Em          A           D
     จะอธิษฐาน ให้พระองค์คอยดูแลทุกอย่าง   ฝากความหวังที่พระองค์ จะพึ่งพาพระองค์ผู้เดียว

Ending Note: --

ชีวิตคือความหวัง (เพียว)

Key: C, Tempo: 85, Time Signature: 4/4

Note: ถวายทรัพย์

Int: C  Em Am Em F Em Dm G
C             F           G         C                 Am       D         G
ในวันที่ต้องร้องไห้ เมื่อใจสิ้นหนทาง      ไม่มีแรงจะเดินอีกต่อไป
     C           F               G        C                Am               D                    G
พระเจ้าเป็นทุกคำตอบ และทรงอยู่ไม่ไกล แค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์
                        C       Em           Am       Em                  
           * เมื่อชีวิตมีปัญหา เมื่อพายุโถมเข้าใส่   
                      F          Em         Dm       G
            ความหวังทั้งหัวใจ ขอฝากไว้ที่พระองค์
                           C         Em         Am Am/G  Ddim9         
            พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง ให้ต้องเดินอยู่ลำพัง  
                         C/G     G           C    (C F Dm-C-G)
            ชีวิตคือความหวังในพระองค์
C               F       G         C                 Am       D         G
ในวันที่สิ้นหนทาง แค่วางภาระลง       พระองค์จะดูแลไม่ห่างไกล
       C       F                 G              C       Am        D             G
กราบทูลได้ทุกๆ อย่าง พระองค์ทรงเข้าใจ  มอบทูลทุกสิ่งไว้ที่พระองค์

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --

Ending Note: --