Sila Church Main Sunday Service 18-Dec-2022

Generate Slides Download PDF

คริสต์มาสเป็นเวลา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: เชิญโก๋ อธิษฐาน เปิดการนมัสการ
ร้องเพลงคริสต์มาสเป็นเวลา แล้วให้ทุกคนทักทายกัน อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

Bible Verses: 9ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร 10ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา --1 John 4:9-10 (THSV11)

Intro:  |C G|Am Em|F C|F G|
 C                 G         Am           Em           F                   G                 (C G7) (C7)
คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา      คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
                 F            Em          Dm                C     C7
      **บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
                 F                Em          G      E
         เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
               F           Em            Dm       E      Am (G)     F           G       C   (G)
        ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจเราผูกพัน       พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า
Outtro:  |C G|Am Em|F C|F G| C

Ending Note: --

จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro: C    Am    D7   G     D      G 
               G                   D             G           C      D     G
1. จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์    สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
         Em             A7                   D               
พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด          สวัสดีแก่ชนมนุษย์
           G       C    D7              G                     C    D7
ทุกประเทศจงตื่นยินดี             ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
  C                          Am             D7      G         D       G7
เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็ม     พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
   C                           Am             D7   G        D           G 
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
                         G                   D             G                 C  D      G 
         2.  องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน   เป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์
                  Em             A7                   D               
         ถ่อมพระทัยลงมาบังเกิด       แด่มารีย์หญิงผู้ประเสริฐ
                  G       C    D7                  G                 C    D7
         องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด         ลงมาทรงกายามนุษย์
        C                      Am             D7      G         D       G7 
        จงสาธุผู้ปรากฎเป็น                พระเยซูอิมมานูเอล
         C                           Am             D7   G        D           G             
       *เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
          G                D                     G.               C     D   G
3.    พระเยซูเป็นมิตรไมตรี         ทรงพระนาม  ผู้เลี้ยงอันดี
         Em             A7                          D               
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม    ส่องทั่วทุกประเทศชูค้ำ
           G       C    D7              G                     C      D7 
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย         เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย
  C                          Am             D7      G         D       G7
และทรงยกบาปโทษให้พลัน     รอดชีวิตตลอดนิรันดร์
   C                           Am             D7   G        D           G                    
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน *

Ending Note: --

เวลาฉลองพระเยซู

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: G  C/G  D/G  G  
          G                   C            D           G
1.  สุขสันต์วัน คริสตมาส วันที่หัว ใจร้องเพลง
     G              C                       D           G 
ขับขานเสียง เพลงแห่งความรัก ให้ความหวังก้องกัง วาน
Midtro:   G  C  D  G 
                 G                   C            D           G 
             2.  พระเยซูประ สูติ นามว่าอิม มานูเอล
                   G                         C             D           G 
                พระองค์ผู้ ทรงอยู่กับเรา ชาวโลกเอ๋ยจงยิน ดี
  D  D/F#            G  G/B     C         A/C#  D 
 ** เป็นเวลาฉลองพระ เยซู       เชิญเรามาร้องเพลง
D     D/F#          G  G/B      C    A     D 
สันติ สุขความ รักได้ ลงมา    ให้เรา จงสุขใจ
#2,  G  C  D  G  G 
Solo: x2; Chorus: x4, #1

Ending Note: --

ตลอดกาล

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Note: ปีเตอร์ นำร้องเพลงนี้ จบเพลงก็ไปเป็นแบคอัพเพลง เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

Intro:   C Abmaj7 F/G C x2
C                          G/B              Bb6                    F/A 
คืนนี้เมื่อสองพันปีก่อนนั้น พระเยซูจากสวรรค์ถูกส่งมายังโลก
Fm/Ab                C/G              Am7          D7             Gsus G 
มาเพื่อจะรับผิด  บาปและความเศร้าโศกแทน ฉันและเธอ 
 C                                 G/B           Bb6                     F/A  
     2. เพราะเหตุนี้ฉันจึงมีความรักและรู้จัก การมีความหวังเสมอ
   Fm/Ab                    C/G         Am7      D7          Gsus G 
     เพราะพระองค์ที่มา ทำให้ฉันได้เจอ    สันติสุขในหัวใจ
               Am7                                Am/G                      D7/F#                         Gsus  G 
          *จึงขอมอบเพลงนี้ แทนความซาบซึ้งที่ฉันมี  ต่อพระองค์ผู้แสนดี ไม่เสื่อมคลาย
     C                       F/C   G/B                   C   G/B  Am7 
  **ขอสรรเสริญตลอดกาล   ขอสรรเสริญสุดหัวใจ       ขอสรรเสริญขอบคุณความ
        Am/G                  Dsus D            Gsus G   Fmaj7       Em7-Dm7   G          C 
  รักที่ยิ่งใหญ่    ที่พระองค์  ทรงให้ตลอดมา  ทั้งที่ฉันนั้นไม่ได้-มี-ค่า          คู่ควรเลย
Midtro: C Abmaj7 F/G C  x2
Solo: Fmaj7 Em7 Dm7 Gsus  Fmaj7 Em7 Dm7 Gsus G 
                  Fmaj7        Em7-Dm7 Gsus   Fmaj7      Em7-Dm7  Gsus         C 
Ending: ทั้งที่ฉันนั้นไม่มี-คุณ--ค่า            ทั้งที่ฉันนั้นไม่ได้-มี--ค่า          คู่ควรเลย
Outtro:   C Abmaj7 F/G C x2

Ending Note: --

เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 12/8

C                      F                    C                       Am        G7             C G7
เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา   คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
 C                       F                        C                          Em           B7         Em
นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์   วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
      G7                         C                          G7                            C
พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้ เพื่อทรงเปลื้องหนี้ ความบาปของปวงประชา
        Am       Em    Dm                    Am              C    G7  C   F 
        *ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู    เพราะว่า ในวัน นั้น
              C     G7     C                   G7       C      F     C    G7     C
         ทรงธรรมเสด็จลงมา   เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา
C                      F                    C                             Am        G7             C G7
2. ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง  ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
 C                       F                        C                          Em           B7         Em
เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทานให้  เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด
          G7                         C                                       G7                   C
คราวนี้เป็นคราวชาวโลกได้พ้นจากความตาย  เพราะว่าพระเจ้าทรงวายพระชนม์เพื่อเรา
                  C                      F                    C                       Am        G7             C    G7
          3. บัญญัติพระเจ้า สั่งสอนให้เราจงรักกัน   และบัญญัตินั้น คือความรักสามัคคี
                  C                     F              C                 Em           B7         Em
          เชื่อพระเยซู จึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
               G7                         C                               G7                          C
          เราจึงร้องเพลง แสดงยินดีกตัญญู  ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู

Ending Note: --

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

D   Am7 D7 G                             A         F#m        Bm7
เชิญ พระ วิญ ญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
         Em         A7      Dmaj7 D 
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ   
D   Am D7      G                      A
ขอ ทรง ครอบ ครองความคิดและชีวิต
      F#m             Bm7           Em             A7      Dmaj7  C-D
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง   โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ
  G       A     F#m  Bm7   Em     A        Dmaj7 (D7)
**พระเยซู  โอ พระเยซู     ทรงเจิมเราด้วยไฟ

Ending Note: --

ความรักคือของขวัญ

Key: E, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: เพลงถวายทรัพย์ ความรักคือของขวัญ เบลล์ และเอื้อม

|F#m9|B13|Emaj7|C#m7| |F#m9|B13|Emaj7|C#7| 

F#m7 F#m9/B        Emaj7 C#m7 C#m7b9  F#m7 F#m9/B        Emaj7 C#sus4 C# 
ฉันคือกล่องของขวัญ เก็บซ่อนของไว้มากมาย   ในนั้นจะมีอะไร เธอลองค้นดูก่อน
F#m7 F#m9/B                  Emaj7 C#m7 C#m7b9          F#m7  F#m9/B E 
ของขวัญทั้งหมดของฉัน เตรียมสิ่งที่ดีให้เธออย่างแน่นอน   ให้เธอให้คนที่รักกัน
        C#m7 F#             Bmaj7           Bm7 Esus4 Amaj7 
         ***เธอ... อยากจะรับมันหรือเปล่า  มี มีของขวัญมามอบให้
      F#m7 F#m9/B Emaj7  C#m7         F#m7            F#m9/B                      Emaj7
         ใจ ในใจนี้มีความรักมากมาย   ส่งความรักพระเยซูจากใจฉัน เป็นของขวัญให้เธอ
Bridge: |E|C#m7b9| 
F#m7 F#m9/B  Emaj7 C#m7 C#m7b9  F#m7 F#m9/B Emaj7 C#sus4 C#
ความรักก็คือของขวัญ ที่ให้ไม่มีวันหมด    เปิดใจเธอจะค้นพบ ความรักที่แท้จริง
F#m7 F#m9/B  Emaj7 C#m7 C#m7b9         F#m7   F#m9/B E 
วันนี้จะบอกให้รู้  อยากทำทุกทางให้เธอได้เข้าใจ   รู้ไหม พระเยซูรักเธอ  (Chorus)
|F#m7|B13|Emaj7|C#m7 C#m7b9| |F#m7|B13|Emaj7|Emaj7| 
(Repeat : Chorus) 
|Emaj7|C#m7b9| 
F#m7  F#m9/B  Emaj7
ส่งเพลงนี้มาให้เธอ เป็นของขวัญแทนคำว่ารัก

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --