Sila Church Main Sunday Service 01-Jan-2023

Generate Slides Download PDF

องค์พระเจ้านิรันดร์

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note:  17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น --2 Corinthians 5:17 (THSV11)

13พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า 14และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ --Philippians 3:13-14 (THSV11)

Int: A D A D A D A E
A                           D              A
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์ 
Strength will rise as we wait upon the Lord
      D                    A         D           A         (E)
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์ x  2
We will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord
           E     D   E      D    E   F#m   E            E   D     E      D       E   F#m    E
        *พระเจ้า ครอบครองชั่ว  นิ.... รันดร์     ทรงเป็น ความหวัง  และเรี่ยว...   แรง
          Our God, You reign forever.              Our hope, our strong Deliverer
 A                                     D                                F#m
**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์  ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
You are the everlasting God The everlasting God
                          D           E          A                              D        
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง  หรืออ่อนล้า   ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ 
You do not faint You won't grow weary You're the defender of the weak
                       F#m                                           D         E     A
 ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน              ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์
You comfort those in need      You lift us up on the wings  Like eagles

Ending Note: --

มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์

Key: D, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro:  D  A  Em D/F# G
D
มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์   มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
            A                                   Em D/F# G
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน ร้องโฮ   ซัน   นา
          D
มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า 
            A                                Em  D/F# G
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก ร้อง โฮ   ซัน    นา
           D       A/D        G/B  A/C#   Gsus/D   
       **โฮ ซัน นา  แด่พระเจ้า    สูง      สุด       
         D        A/D           G/B   A/C#   Gsus/D   
          โฮ ซัน นา   แด่องค์ จอม   รา      ชา
     D                             A/D                        Bm       A          G
***โฮซันนา ฮาเลลูยา  โฮซันนา ฮาเลลูยา  โฮซันนา แด่จอมราชา

Ending Note: --

ขอพระเยซูโปรดนำหน้า

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 2แต่คนที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ 3คนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้น แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป 4เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้า และแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน --John 10:2-4 (THSV11)

Int: A C#m Bm E 
A                           C#m            Bm                        A    C#
1. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้าง
      F#m7                  D (D#dim)  B                        E          
ข้าปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่าง         รักพระองค์ไม่รู้จืดจาง
              A      A7          Bm7  C#m7  Bm7  E
        **โปรดจูงโปรดนำ  อย่าให้ข้าเดินหลงจากทาง   
              A       A7           D  (D#dim)    C#m       Bm-E-A      E
             ขอทรงนำตลอดเวลา          ขอพระผู้ไถ่      ทรง-นำ-ข้า
A                           C#m            Bm                        A    C#
2.  เมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้  ข้าก็อยู่ในที่ปลอดภัย    
      F#m7             D (D#dim)  B                          E      
ที่นั่นพ้นจากอันตราย               ในพระองค์ข้าพึ่งอาศัย 
A                           C#m            Bm                        A    C#
3.  โปรดนำจนนาทีสุดท้าย     ทรงอยู่ด้วยข้าไม่กลัวตาย    
      F#m7             D (D#dim)  B                          E      
ข้าคงถึงสวรรค์บั้นปลาย          แล้วที่นั่นน้ำตาเหือดหาย

Ending Note: --

ฤดูกาลใหม่

Key: G, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Into: G Em C D
                   G                                       Em                               C
1.ฤดูกาลใหม่ เมื่อพระเจ้าทรงเปิดประตูให้ข้า หลุดจากสิ่งที่เคยเป็นมา
                          Am                       D      D7
หลุดจากงานที่ผูกมัดข้า ในวันนี้ข้าเป็นไท
                        G                                        Em
       2. ฤดูกาลใหม่ ให้พระเจ้านำชีวิตข้าเคลื่อนไป
                                  C                            Am         D     D7         G      D7
       จากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ ก้าวออกไปสู่การรับใช้ ในวันนี้ข้าเป็นไท
                           G                                          Em
** ข้าจะโบยบินไปสู่ฟ้า บินด้วยเสรีภาพองค์พระวิญญาณ
                             C                                      D
เมื่อพระองค์ทรงนำข้าไป ใจข้าพร้อมทำตามพระทัย
                               G     (D7)
ในวันนี้ ข้าขอบพระคุณ  x 2

Bridge: Am Em G C

Ending Note:  --

ข้าจึงสรรเสริญ

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: G/Em7/C/Am7 Dsus
                G2                                  Em7
1. ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ  พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง
       C          Am7    Dsus  D               G2                   
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด        ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า  
                Em7                                 C        Am7          Dsus  D
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต  หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า
           C            D/C            G/B         Em7               C                  C/D               G
    *ในทุกสิ่งที่พระองค์ เป็นข้าเชื่อ พระสัญญา ข้าไม่หวั่นไหวเพราะพระ องค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า
            C       D/C      G/B  Em7                Fmaj7                  Dsus     D
    ในทุกสิ่งที่พระองค์ ทำข้าขอ โมทนา  ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง เพื่อขอบคุณพระบิดา
                             Gsus       G               D/E Em7            C            G/B
              **ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกคืนวัน รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน
                   Am7       Dsus  D                 Gsus      G          Em7            Em7/D 
              พระเมตตาดำรงนิรันดร์  ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง  ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญ
                          C         G/B       Am7            Dsus                G
              พระนามพระเจ้า  ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ มอบแด่พระองค์
                    G2                                  Em7
2. ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ  ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้
          C         Am7     Dsus  D                    G2                           
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า   ในยามข้าล้มทุกข์ร้อนลำบาก    
            Em7                             C          Am7   Dsus  D
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้   ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา

Ending Note: --

ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --