Valley Outreach Church Main Sunday Service 09-Oct-2022

Generate Slides Download PDF

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --

พระองค์ทรงสมควร

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

INTRO: G C Bm7 Em Fmaj7 C9 Dsus D  G C G C
   G                  C     D                           G (D/F#) Em                   Am       D   
1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง        มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
 G                C        D                       Em-D-C                    Am         D
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม    เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
                               G                 D/F#                Em  D
         *พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
                                 C               Am       Dsus  D
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
                                C              Bm7           Em
          เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
                             Am            D                          G     (C  G  C)
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
   G                  C     D                     G (D/F#) Em                   Am       D  
2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น          เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ
G                C               D              Em-D-C                  Am         D
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา  เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

Ending Note: --

ข้ายอมทุกสิ่ง

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: Gmaj7 Bm7 C9 Am7 C9 Am D
        Gmaj7                    Bm7
ข้ายอมทุกสิ่ง  จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
            C              Am                C                Am7    D7
สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม เมื่อรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัย (2)
           Gsus4            Emsus4           Gsus4            Emsus4
    ***ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ  ข้ารักพระองค์  ด้วยสิ้นสุดกำลัง
       Am7             C                  D7       Gsus4        Emsus4
    ข้าขอเทิดทูน  บูชาพระนามพระองค์  ข้าขอเทใจ  ออกมาเป็นคำสรรเสริญ
  Gsus4         Emsus4         Am           C                  D7                 G
    ข้าขอชูมือ  ถวายคำสดุดี  ในชีวิตนี้  ข้ามีพระองค์ผู้เดียว...เป็นพระเจ้า

Ending Note: --

ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Gmaj9         Bm7                    Em7             Bm7
 ขอบพระคุณ ด้วยใจโมทนา ขอบพระคุณ แด่องค์บริสุทธิ์
              C                 Bm Em               F       Dsus
 ขอบพระคุณ เพราะพระองค์ประทาน พระเยซู พระบุตร (2)
                    Bm            Em7             Am             D              Bm
        * เดี๋ยวนี้  ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง  ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี  
                               Em              F           D7            Gmaj9
         เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งดี เพื่อเรา ...........  ขอบพระคุณ

Ending Note: --