Valley Outreach Church Main Sunday Service 23-Oct-2022

Generate Slides Download PDF

เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro:
       G               D             Em7               C                      D          G
เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ  เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
            C                       D                Bm                   Em7
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่   ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
      C                      D
และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ (x2)
                C    G       Bm Em           Am           G           D
    **โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา   ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
               C   G         Bm Em     Am7         D       G
        โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

Ending Note: --

เวลาของพระองค์

Key: C, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: C  Em7  Ebm7  Dm7  Gsus x2 
  C                 Em7  Ebm7 Dm7   Gsus            C  Gsus 
นมัสการพระเจ้า ของข้า       นี่คือเวลาของพระ องค์
  C                                   Em7  A+ A  Dm7          G         C  Gsus 
ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง    โปรดทรงชำระให้สะอาด 
  C                 Em7  Ebm7 Dm7   Gsus            C  Gsus 
นมัสการด้วยใจ ถ่อมลง พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง
  C                                Em7  A+ A  Dm7           G          C  
เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง          ทรงเป็นความหวังและคำตอบ
Dm7 C/E  F       G            C/E   Dm7      G/B               C  
            ** นมัสการด้วยทั้ง ชีวิต      ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
Dm7 C/E  F        G          Em7    Am7    Dm7     Gsus          C 
               ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง     ทุกสิ่งถวาย แด่พระองค์
 Dm7 C/E  F         G          Em7  Am7Dm7        Gsus             C  
                (นมัสการด้วยหัว ใจที่แท้จริง       มอบให้พระ องค์เพียงผู้เดียว)
Solo : C  Em7  Ebm7  Dm7  Gsus  x2 
 F  F Em7  A+  A  Dm7  Gsus  G  C  G 
Outtro: C  Em7  Ebm7  Dm7  Gsus (x2) C 

Ending Note:  --00

เชิญมารื่นเริงยินดี (Phil 4:1)

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

G                           D/F#                 Em 
เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซู ด้วยความยินดี 
D                         C      Am      D 
องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี 
G                              D/F#                    Em 
เราจึงเปล่งเสียงยินดี  ต่อองค์ราชาด้วย เพลงสดุดี 
D                                       C        D       G 
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 
                           C                       G    Bm   Em
        ** เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D              G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์ 
                       C                        G    Bm    Em
        เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D             G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์

Ending Note: --

ไฟ ไฟ ไฟ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

D                      Bm                    Em                        A
ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า   ลอยลงมาเหนือพวกเรา
D               Bm               Em       A         D
คริสเตียนไม่ซึมซบเซา   มาพวกเราร้องเพลง
           D              Bm        Em                  A
        *ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟลงมา
        D                   Bm        Em              A     D
        ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟในใจข้า

Ending Note: --

ใกล้ชิดกว่าเดิม

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: 
F G/F Em G/A Am Dm Gsus4 G 
C                           G/B
อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น
Am                                    Gm7                C 
อยากจะให้ความฝัน สอดคล้องในน้ำพระทัย 
          Fmaj7             G/F 
ให้ข้าไวต่อเสียงพระองค์ 
         Em7              Am 
ให้มั่นคงในทุกเส้นทาง 
Dm7       F                  Gsus4  G 
ไม่ ห่างเหินไปจากพระองค์ 

C                                G/B 
โปรดทรงนำชีวิต ในทุกทางที่ก้าวไป 
Am                        Gm7                       C 
อย่าให้ข้าหวั่นไหว ให้ข้าเข้าใกล้พระองค์ 
              Fmaj7            F/G 
ให้ความหวังเต็มล้นหัวใจ 
          Em7                  Am 
อบอุ่นในความรักพระองค์ 
Dm7      F                Gsus4  G 
จาก วันนี้และตลอดไป 

     Fmaj7                 G/F 
*** ข้าอยากใกล้ชิดพระองค์ 
Em                Am 
มากยิ่งขึ้นทุกวัน 
     Dm     G       Cmaj7  Gm  C
 สนิทอยู่ในพระทัยพระองค์ 
      Fmaj7             G/F 
ข้าอยากจะรักพระองค์ 
Em                G/F A/C# 
ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
Dm7           G11        G          C 
ใกล้ชิดพระองค์กว่าเดิม ทุกๆวัน

Ending Note: --

โปรดเปิดดวงตา_Valley Outreach Church

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

C              Em              F   G    C      G
โปรดเปิดดวงตา   ให้ข้าเห็นสง่าราศี
 C              Em           F       G          C
เปิดปากของข้า    ให้เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ
     F    G       C  C7    F    G  C C7 F G Am7 F   Dm  G      C
     * ข้ารักพระองค์        จึงโมทนา      ฮา  เล  ลู  ยา     บูชาพระนาม

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --