Sila Church OC Cell Group 13-Jan-2023

Generate Slides Download PDF

ให้พระพรหลั่งไหล

Key: G, Tempo: 135, Time Signature: 4/4

Int: G D Em C  G  D  C
     G              D                   Em                  C 
1.  เรามาร้องเพลง  มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า
          G               D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง
            G           D               Em           C
        2. เรามาเต้นรำ  มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน
                      G                 D               C
        เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า
 G                                 D   Em                         C
***ให้พระคุณความรักเทลงมา      พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                F                            D 
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา
G                             D       Em                        C
ให้พระคุณความรักเทลงมา  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                D                   C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

Ending Note: --

แท่นบูชา

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro:
A  D 
Verse 1:
A          F#m7                  D 
ข้าเข้ามา ต่อ หน้าบัลลังก์ ของ พระบิดา
  Bm7                 E              A 
โดย พระเมตตา ข้า เข้ามาหาพระ องค์
A          F#m7                  D 
ข้า ถ่อมกายลง แทบ เบื้องพระบาท น มัสการ
  Bm7                 E              A 
ด้วย จิตวิญญาณ ข้า ร้องทูลต่อพระ องค์
 
Chorus:
  A  A/C#  D  A/C# 
ให้ เสียงสรรเสริญเป็น เครื่องบูชาที่ พอพระทัย
  Bm7  E/G#  Asus  A  E/G# 
ถ วายชีวิตของ ข้าอยู่ในพระ ทัยพระ องค์
  F#m7  Bm7 
ให้ แท่นบูชาแห่งนี้ เป็นของพระ องค์ผู้เดียว
  Esus  E  Asus  A 
ด้วย วิญญาณข้าเปล่ง เสียง นมัส การพระ องค์
 
Verse 2:
A  F#m7  D 
ที่กางเขน ทรง สิ้นพระชนม์ เป็น เครื่องบูชา
  Bm7  E  A 
ทรง ไถ่เรามา จาก หนทางแห่งความ ตาย
  A  F#m7  D 
ไม่ มีสิ่งใด ที่ ข้าจะมอบ ตอบ แทนพระองค์
  Bm7  E  A  E 
นอก จากชีวิต และ เสียงสรรเสริญพระ องค์  
 
Bridge:
  C#m7  F#m7 
ขอมอบ วางทั้งสิ้นที่มี ต่อหน้าพระ พักตร์ขององค์ราชา
  C#m7  F#m7 
ทุกสิ่ง ในชีวิตของข้า ทุกความใฝ่ ฝัน ความปรารถนา
  Fmaj7  C/E 
ขอ ไฟพระองค์เทลงมา ชำระ ข้าให้บริสุทธิ์
  Dm7  Esus  E 
ทั้ง กาย และจิตวิญญาณ เมื่อข้าสรร เสริญ

Ending Note: --

พระสิริ โอ พระสิริ

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

G              Bm    C             D       G       Bm            C             D                G
 พระสิริ โอ พระสิริ  พระเจ้าจอมราชา  บริสุทธิ์ งดงามสง่า  จอมราชาของเรา
                          C          D   Bm  Em                   C        D                 G
     ** เราจึงก้มกราบ เทิดทูน นมัสการ      ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
               C               D      Bm         Em                 C                D             G
     ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม   ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

Ending Note: --