Sila Church OC Cell Group 27-Jan-2023

Generate Slides Download PDF

ดวงใจของข้า

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Int: D Bm G A x2
             D                            Bm                   G        
1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์  ข้าเข้ามาได้ 
                 D         A       D                        Bm    
โดยพระคุณของพระองค์  ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้ 
                   G         Em            A       D     A
ในอ้อมพระหัตถ์ น้อมวันทาองค์ราชาของข้า (x2)
                               G                A                 F#m/D          Bm
          **ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์ พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                     G            A                     D       A  
         ในดวงใจนี้มีแต่ ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ 
                        G                A                    F#m             Bm
          ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์  พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                                G/D             A                  D
          จากส่วนลึกของดวงใจ ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ
                                     G/D           A                    D
          Ending:  ในดวงใจนี้มีแต่   ถ้อยคำที่ร้อง ขอบพระคุณ
Midtro: D Bm G A 
             D                            Bm                     G             D         A
2.พระเยซูพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์
     D                          Bm                     G             Em        A     D     A 
ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า  ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้ (x2)
Outtro: D Bm G A D

Ending Note: --

ผู้อารักขา

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: D F#m Bm G A x 2
Dadd9                                     F#m7 
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือมาจากที่ใด
 Em7         Em7/A               Dadd9  Asus4 
ความช่วยเหลือของข้ามาจาก พระเจ้าของข้า
     Dadd9                                      F#m7 
ผู้ทรงสร้างฟ้า   และส-วรรค์ แผ่นดินโลกสรรพสิ่ง
  Em7           Em7/A      Dadd9 
พระองค์ไม่ทิ้ง ให้ข้าสะดุดและล้มลง
           D/F#         G9                   A                D 
         *พระองค์ผู้อารักขา จะไม่เคลิ้มหลับ ไม่ทอดทิ้งไป
           D/F#         G9                   A                D
         พระองค์ผู้อารักขา ทรงเป็นร่มเงา ที่อยู่ไม่ไกล
          D/F#         G9                   A  Bbdim7  Bm
         พระองค์ผู้อารักขา ในทุกหนทางที่ข้าเดินไป
                  Em7             Asus4            Dadd9    (A/B Bm7) 
         และความหวังของข้าอยู่ใน พระองค์ผู้เดียว
Midtro :
| D  F#m7| G Asus4  A| D  F#m7| G Asus4  A|

Ending Note: --

พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

C       D            G    C              D            G
พระผู้ทรงสร้างโลกา  ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัย
C                D        Bm Em       Am           F            D 
รวมชนชาติใหญ่ที่ทรงเลือกไว้  รุดหน้าเดินไปสู่ดินแดน
C          D            G     C              D            G
ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย ฤทธาแห่งองค์จอมราชา
C                D                 Bm Em    Am          F            D  
ขอทรงประทาน โปรดเถิดขอเจิมข้า ให้เป็นเวลาของพระองค์
                  G     D            C              Am                G              D
          *พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
                      G             D                    C                  Am            D           G
          ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์ สถิตที่เรา  เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์
C       D            G    C              D            G
จอมราชาแห่งโลกา     ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น
C                D                 Bm Em     Am         F            D 
เป็นการประทาน มาอย่างพระสัญญา พระกายในความมีชัย
C                   D            G           C              D            G
ขอทรงโปรดปราน และทรงสัมผัส  ให้กำลังใหม่ในพระองค์
C                D                  Bm Em       Am                  F            D 
บินขึ้นด้วยปีก จากความระโหยโรยแรง  ร่วมกายร่วมใจในสงคราม 
            F           C       G        F          C         G 
           **พระคริสต์เสด็จมา   เป็นไปตามน้ำพระทัย  
         F           C             G     F         C         D 
          เราทั้งหลายจะได้เห็น พระสิริแห่งบุตรา x3
          G             D                 C     
         (พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา x4)

Ending Note: --