Sila Church Main Sunday Service 11-Jul-2021

Generate Slides Download PDF

หยุด

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Note: ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ โอกาสที่เรากลับมานมัสการในห้องอีกครั้งในรอบ กว่าปี

อธิษฐานเพื่อ สถานการณ์ในประเทศไทย
อธิษฐาน เตรียมใจ เข้าสู่การนมัสการ

Intro: D  A/C# Bm7  A/C# D  A/C# Gmaj7 A 
     D                A/C#             Bm7               Am       D          G         A       D        G  Asus 
1. ข้าจะวาง ทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท      ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ    พระเจ้าของข้า
D                          A/C#    Bm7      Am                       D               G            A           D 
ความกังวล   เรื่องราวที่มีทุกอย่าง  ข้าขอวางลง มอบอยู่ในพระหัตถ์    ฝากกับพระองค์
          Gmaj7    A/G          F#m7                    Bm7       Em7       Asus        Dsus    D 
      **ในเวลานี้     ข้าจะหยุดและฟัง  โปรดทรงนำทุกอย่าง ขอให้ข้าเป็นที่พอพระ   ทัย
                          Gmaj7  A/G         F#m7  Bm7          Em7             Asus      D 
       โปรดนำความคิด        ให้ชีวิตข้ามีความหมาย  ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์
F#m  BsusB7     Em7            Asus                   D   Bm        Em7       Asus       D 
                            (ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์   หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)
Midtro: D A/C# G Asus 
     D                   A/C#           Bm7         Am                   D            G          A        D    G Asus 
2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผ้ส  ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์    พระเจ้าของข้า 
    D                    A/C#   Bm7        Am7                     D               G        A              D 
   โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า   ให้หัวใจ ข้ามีแต่เพียงพระองค์      พระองค์ผู้เดียว
Bridge: Gmaj7  A/G   F#m7  Bm7  Em7  Asus  Dsus D  F#m  Aaugb9

Ending Note: -หลังจาก ร้องสองรอบ -จากใจอธิฐาน- สร้อยอีก2 รอบ(รอบสุดท้ายช้าลง)

ข้าเข้ามานมัสการ (Here I am to worship)

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro : D A Em    D A G2 (2)
D          A                  Em                    D              A          G2
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืด  ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
D             A           Em               D           A      G2
ความงามที่ทำ   ให้ใจข้ารักพระเยซู  หวังจะได้อยู่ กับพระองค์
                        D                        A/C#                                D/F#             G          
         ** ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ  ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
                        D                    A/C#                          D/F#       G                  
        พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา  พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 
D             A           Em                      D         A         G2
องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง  ทรงพระสิริในสวรรค์
D          A           Em                            D            A             G2
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม  ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา  (**,***)
               A D/F#      G                       A    D/F#        G       
      *** ไม่มีวันรู้  ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน (4) (**)(**)

Ending Note: --

ดวงใจของข้า

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Note: ในบ่ายวันนี้ที่เราจะเขามานมันการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน ที่เราจะมีอิสระและเสรีภาพในการนมัสการ เราอาจยืน นั่ง หรือ ท่านอาจนอนอยู่ที่บ้านในเวลานี้ที่จะ ร่วมใจนมัสการรวมกัน

Int: D Bm G A x2
             D                            Bm                   G        
1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์  ข้าเข้ามาได้ 
                 D         A       D                        Bm    
โดยพระคุณของพระองค์  ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้ 
                   G         Em            A       D     A
ในอ้อมพระหัตถ์ น้อมวันทาองค์ราชาของข้า (x2)
                               G                A                 F#m/D          Bm
          **ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์ พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                     G            A                     D       A  
         ในดวงใจนี้มีแต่ ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ 
                        G                A                    F#m             Bm
          ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์  พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                                G/D             A                  D
          จากส่วนลึกของดวงใจ ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ
                                     G/D           A                    D
          Ending:  ในดวงใจนี้มีแต่   ถ้อยคำที่ร้อง ขอบพระคุณ
Midtro: D Bm G A 
             D                            Bm                     G             D         A
2.พระเยซูพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์
     D                          Bm                     G             Em        A     D     A 
ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า  ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้ (x2)
Outtro: D Bm G A D

Ending Note: --จบท่อสร้อยช้าลง

ข้านมัสการ

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

E                          B                      A          B              E   A  B
เมื่อข้าเฝ้า อยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ พระองค์ ขอทรง เปิดหัวใจ
E                           B                         A      B     E
ขอทรงมอง พระองค์เห็นถึงภายใน ทุกอย่างที่ใจข้ามี x 2
                      A   B                      E C#m                  A     B        E       
     **ข้านมัสการ     ข้ามาเฝ้าพระองค์        ขอถวายทั้งหมดที่มีในหัวใจ
                 A  B                    G#m   C#m           A        B                  E    (A B)
     ข้านมัสการ  ข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริง
E                  B                       A                B          E     A  B
ทุกๆคำ ที่ข้าร้องไม่ได้เป็น แค่เพลงเหมือนอย่างเพลงทั่วไป
E                          B                           A         B          E
ขอทรงฟัง เพราะข้าร้องด้วยหัวใจ ว่าอยากใกล้ชิดพระองค์

Ending Note: เข้าสร้อย พระเจ้าดีต่อฉัน

พระเจ้าดีต่อฉัน

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Note: เข้าที่สร้อย

D                          F#m/C#       G    A     D
เหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉัน ในวันที่ฉันล้มลง
      D               F#m/C#     (Am)       G             Asus A
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง  ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป
      D                F#m/C#              G        A         D
ในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกาย ในใจร้องหาพระองค์
      D           F#m/C#           (Am)     G                  Asus A
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉัน...ว่า 
                    D         F#m/C#     Bm          Am7             G        F#m             G            A
       **พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน        ในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ
            D           F#m/C#      Bm          Am7             G         F#m          G       A    D 
        ไม่ช้า และไม่สาย ไม่รีบร้อน ตามใจฉัน        ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ

Ending Note: --“ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราเส-ลาห์”
‭‭สดุดี‬ ‭62:8‬ ‭THSV11‬‬เข้าสร้อยเพลงถัดไป

เราอยู่กับเจ้า

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note:  เข้าที่สร้อย ร้องช้า

Int:
D                                              A7           D
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้
                                                 A               D
ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่เรา   ตรัสคำสัญญาว่า…
                D7          G          A7                    F#m       Bm
          ***เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
                    Em        A7                D      D7
         เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   ไม่ละลืมเลย
                     G          A7                     F#m      Bm
         เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
                       Em        A7                    D
          เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   ไม่ต้องกลัวเลย

Ending Note: “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”
‭‭อิสยาห์‬ ‭41:10‬ ‭THSV11‬‬

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --