Sila Church Main Sunday Service 05-Feb-2023

Generate Slides


ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Intro: C G Dm G C
   C           Em              Am     Dm     G                 C
ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู สรรเสริญความรักเต็มล้นฟ้า
       F             C              Em            Am          Dm   G        C  
ข้าขอชูมือร้องเพลง ปากข้าสรรเสริญบรรเลง  ดวงใจข้าบูชาพระองค์
              F                   C C7    F                         G      
      **เป็นที่ลี้ภัยเข้มแข็ง       เป็นแรงเผชิญความทุกข์
             Em       Am      F            C                   Dm      G            C
      จิตใจข้าเอ๋ยจงมา  บูชาพระนามบริสุทธิ์   ดวงใจข้าสรรเสริญพระองค์

Ending Note:  --philip4:12-13


ข้าผจญทุกสิ่ง (Phil 4:6)

Key: C, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Int:
C               Em        F                  C
อย่าทุกร้อนในสิ่งใด ๆ  ฝากเอาไว้ให้พระองค์    
F         Em           Am Dm                    G7
อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง  ด้วยใจขอบพระคุณ
C            Em            F              C 
พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมาย 
F                   Em Am Dm  G C
จะคอยคุ้มครองใจของข้า  ทุกวันทุกเวลา
         F          C             E              Am     
       **ข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลัง
       F              EmAm               Dm              Gsus
       ข้าเผชิญทุกๆอย่าง ด้วยความหวังในทางพระองค์
       F            C     E             Am
       ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใด
       F              EmAm F            G       C
       ข้ายินดีและสุขใจ   ในทางพระองค์เสมอ

Ending Note: --


องค์ราชาของดวงใจ

Key: A, Tempo: 78, Time Signature: 4/4

A                                D              A
1. องค์ราชาของดวงใจ   เป็นภูเขาที่ฉันวิ่งไป
        F#m                E                         D         A
แหล่งนำ้ได้เมื่อฉันกระหาย   เป็นเสียงเพลงของฉัน
            A                                D                  A
องค์ราชาของดวงใจ   เป็นร่มเงาที่ซ่อนพ้นภัย
     F#m            E                      D           A 
ไถ่ถอนชีวิตเป็นไท   เป็นเสียงเพลงของฉัน
                     F#m     E        D          A
       *** พระองค์ดี        ดี        โอว.... 
                F#m  E     D     A 
       พระองค์ดี      ดี    โอว....
               A                                 D                    A
2. องค์ราชาของดวงใจ   เป็นดังสายลมพัดเรือใบ
F#m            E                    D            A
สมอที่ยึดมั่นใจ   เป็นเสียงเพลงของฉัน
           A                                 D                      A
องค์ราชาของดวงใจ   เป็นดังไฟไหลเวียนในฉัน
       F#m                 E                      D          A
เป็นเสียงสะท้อนคืนวัน   เป็นเสียงเพลงของฉัน
           F#m                     E                 D                 A
         B: เพราะพระองค์ไม่เคยเลย   ไม่เคยทำให้เราเสียใจ

Ending Note:  --1 c 1 c 2cccc


Ending Note: --


ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์

Ending Note: --


เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --


สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน

Ending Note: --