Sila Church Main Sunday Service 19-Feb-2023

Generate Slides


กล่าวคำว่ารัก

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 4ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง 5ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด 6ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริง 7ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ --1 Corinthians 13:4-7 (THSV11)

C             Dm               G7               Em      Am
กล่าวคำว่ารัก    ยากหรือไร กับคนที่ใจเรารู้จริง
                 Dm                  G                           C
กับคนที่ยอม มอบทุกสิ่ง ทุ่มเทด้วยรัก
              Dm           G7         Em          Am
บุคคลที่เขาได้ยอมพลี มอบดวงชีวีเพื่อพวกเรา
              Dm                     G      C    C7
ส่งใจให้เขา กับคำว่ารัก จากห้วงหัวใจ
                              F          G                        Em       Am
       **อยากกล่าวว่ารักพระองค์  อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่
                    Dm                    G              C      C7
        กล่าวมาจากใจ    บอกกับใครๆ ที่ใจเรารู้
                  F              G                        Em       Am
        ที่ใจเรารัก   ช่างมากมาย    เรามอบถวายคำสดุดี
                    Dm                    G                   C     (C7)
        ในชีวิตนี้       และในวันนี้       และตลอดไป

Ending Note: --


อย่ากลัวเลย

Key: Dm, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Dm                                Gm             Dm                   A7            Dm
อย่ากลัวเลย  เพราะเราอยู่กับเจ้า  อย่าขยาด  เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า
                   C                              Gm   C             Gm            C  C7  
       **เราจะหนุนกำลังของเจ้า  เราจะช่วย  เจ้า  เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา
         F   A/E   Dm                Gm           C           A            Dm
        อันมี  ชัย  ของ  เรา     เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา  อันมีชัย  ของเรา

Ending Note: --


ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน

Key: Dm, Tempo: 140, Time Signature: 4/4

Int: Dm Gm A7 Dm A7
                 Dm               Gm             A7
ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน  เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ
              Dm      Gm                  A7                  Dm   (A7)
ที่ทรงประทานไม่มีวันสูญไป   เป็นไฟที่มีฤทธิ์ไม่สิ้นสุด
                           Dm             Gm            Bb       C       F   A7
          ***โอ้ ฮาเลลูยา โอ้ ฮาเลลูยา   สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
                    Dm             Gm            Bb       C      Dm          (A7) (D)
          โอ้ ฮาเลลูยา โอ้ ฮาเลลูยา   [สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า] (ending x3)

Ending Note: --


กางเขนคือชีวิต

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Int: G C D Gsus-G-C-D-Bm-Em-Bb Ebmaj7 D  G-C-G-C-
G             C               G     G             C                 G     D/F#
ชีวิตข้าจะขอมีเพียงพระองค์ ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ 
Em                                 C             Bm     Am               F            D
พระโลหิตชำระภายใน ความรักฟื้นฟูหัวใจ สำหรับข้าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง   
        G                      C                  G    G                       C                 G     D/F#
      2. พระองค์เป็นความหวังที่ข้าพึ่งพิง  เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง 
      Em                                 C                 Bm     Am               F            D
      จิตวิญญาณข้าขอจำนน ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว พระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า 
                    G                  D
** กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ 
    B7           Em          Dm7-G7              C
ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์ ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
Bm7          Em             Am                 D             G  (C last line)
พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า
Bridge:   G C Em-D-C
Solo: Bb Eb F Bb-Am-Gm C Cm7 F C# Ab Bbm G#m-C#-F# C#-Bbm-Ebm F D7 D
Ending: G C Am-Bm-Am-D-E

Ending Note: --


ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D       A/C#    Bm7                   G            A          D
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D      A/C#     Bm7                                 G               A
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 
                    Gmaj7             F#m
**ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์ 
Em             A                    D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
            Gmaj7           F#m          B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
Em                                  A                 D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Ending Note: --


พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Note: ถวายทรัพย์

E              G#m          A         B            E             G#m      A            B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m       B                       D                      B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m             A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m        A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A      Am     G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m           B             E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์

Ending Note: --


สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน

Ending Note: --