Sila Church Main Sunday Service 26-Feb-2023

Generate Slides Download PDF

เราจะเข้ามาสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 160, Time Signature: 2/4

Note: C-F C-G  C-F G

Intro: D-G D-Ax2  D-G A 
        D            G                D           Bm                  D             G        A7
เราจะเข้ามาสรรเสริญด้วยใจโมทนาพระคุณ  เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง
         D            G          D       Bm                         Em                A7          D
เราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง  ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์
         D              G   D            Bm            Em                  A7          D     D7
       **จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดี  ให้เราเปรมปรีดิ์  และยินดีในพระองค์
           D              G   D           Bm              Em                 A7           D
      จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดี    ให้เราเปรมปรีดิ์ และยินดีในพระองค์

Ending Note: --

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า (ฟิลิปปี 4:4)

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: C-F C-G  C-F G

C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                  C    G
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  อยู่เสมอไป
C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                        C    C7
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  พระเจ้าของเรา
          F                                                      Em                         A
         *อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
         Dm7                                      G                    C     C7
         ด้วยการอธิษฐาน  และการวิงวอนขอบพระคุณ
         F                                                     Em                          A
         แล้วสันติสุขในองค์พระเจ้า จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ
            Dm7                   G                   C
        ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

Ending Note: --

ผู้ที่คอยพระยะโฮวาห์

Key: C, Tempo: 125, Time Signature: 4/4

Note: “ท่านไม่เคยรู้​หรือ ท่านไม่เคยได้ยินหรือ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์ คือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์​มิได้​ทรงอ่อนเปลี้ย หรือเหน็ดเหนื่อย ความเข้าพระทัยของพระองค์​ก็​เหลือที่จะหยั่งรู้​ได้ พระองค์​ทรงประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และแก่​ผู้​ที่​ไม่มี​กำลัง พระองค์​ทรงเพิ่มแรง แม้​คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงที​เดียว แต่​เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเยโฮวาห์จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่​เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่​อ่อนเปลี้ย”‭‭ อิสยาห์‬ ‭40‬:‭28‬-‭31‬ KJV

C      F               G7               Em             Am            F               G7           C    C7
ผู้ที่คอยพระยะโฮวาห์  เขาจะมีกำลังเพิ่มขึ้น   เขาจะบิน  ขึ้นไปดุจนกอินทรีย์
          F                       G7         Em           Am             Dm       G7     C
เขาจะวิ่ง ไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินไม่รู้อิดโรย      ไม่รู้จัก ไม่รู้จักอิดโรย

Ending Note: --

ผู้รอคอย

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro: G  Gsus4
G                   Gsus4    G Gsus4 G         Gsus4              G Gsus4 
ผู้ใดที่หิวกระหาย จะได้อิ่มหนํา     ผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำ จะได้หายดี
G           Gsus4              G Gsus   G       Gsus4          G Gsus4
ผู้ใดที่ไร้จุดหมาย จะพบความหวัง      ผู้ใดที่เคยพลาดพลั้ง ได้เริ่มต้นใหม่
    Bm                      C                 G     Bm            C     Am7          Dsus4 
      *เป็นความช่วยเหลือ ในยามต้องการ   นําไปข้างหน้า ในวันที่หมดหนทาง 
        G                                                 Em 
***พระองค์เสริมกําลังขึ้นใหม่   ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรง 
            C          Bm                                  Am7       D 
องค์พระวิญญาณ เป็นความแข็งแกร่ง อยู่ภายในจิตใจ 
           G                            Em 
ผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้า  เขาจะบินดั่งนกอินทรี
        C                 Bm   Am7 Dsus4         G 
แม้ว่าจะล้ม ลงกี่ครั้ง  ก็ยัง จะวิ่งไปถึงเส้นชัย

Ending Note: --

ข้ารักพระนาม

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: สดุดี 139:13 “เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา”
สดุดี‬ ‭22‬:‭10‬ ‭“ตั้งแต่คลอด ข้าพระองค์ก็ต้องพึ่งพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ตั้งแต่ข้าพระองค์ยังอยู่ในครรภ์มารดา”
‭กาลาเทีย 1:15 “…พระเจ้า ผู้ทรงแยกข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงเรียกใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์...”

Int: D A Bm G G
D                              A      Bm          A      G
ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ     พระองค์ทรงรู้จักข้า
D                                A      Bm             A                 G        
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา  พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า  
                       Em    F#m   A               G           D          A
          *พระองค์ทรง  รอบรู้ทุกสิ่ง พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า
      G                         D/F# 
*ข้ารักพระนามพระองค์  ผู้ทรงรู้จักข้า
         Em                 A                 D 
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่  ข้านมัสการ  (2)
Instrumental:  G D A Bm x 4
                        G         D          A
     Bridge: พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า x4

Ending Note: --

พระเยซูรักฉันรู้แน่

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Note: ““พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น ….”
‭‭ยอห์น‬ ‭15‬:‭9‬ ‭TNCV‬‬
ไม่ร้องข้อ 3

C  Em/B Am Am/G         F   Em6   Dm7      G
1.    พระเยซูรักฉันรู้แน่         พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้
C   Em/B  Am  Am/G           F         C           Dm9 -G- C
แม้ตัวฉันนั้นอ่อนหย่อนแรง     แต่พระคริสต์ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง
  (G) C     C7       F         C-Am-Dm     G
        *พระเยซูรักฉัน       พระเยซูรักฉัน
       C      C7      F Dsus4    C/G-Dm-G     C  (G)
        พระคัมภีร์สั่งสอน          จึงรู้ดังนั้นแน่นอน
C  Em/B Am Am/G         F   Em6   Dm7      G
2. พระเยซูเอ็นดูรักฉัน        สิ้นพระชนม์เพื่อเปิดสวรรค์
C   Em/B  Am  Am/G          F         C           Dm9 -G- C
โดยยอมตายบนไม้กางเขน   ช่วยคนทั้งหลายพ้นบาปเวร
       C  Em/B Am Am/G         F   Em6   Dm7      G
       3.  พระเยซูรักฉันหนักหนา   เป็นดังนั้นทุกวันเวลา
      C   Em/B  Am  Am/G          F       C     Dm9 -G- C        
         ฉันป่วยลงพระองค์แลเห็น    เสด็จมารักษาเช้าเย็น
C  Em/B Am Am/G         F   Em6   Dm7      G
4.   พระเยซูรักฉันอยู่ใกล้     มิทิ้งขว้างในทางใดๆ
C   Em/B  Am  Am/G       F      C         Dm9 -G- C
ฉันจะรักจนถึงวันนั้น           พระองค์มาพาไปสวรรค์

Ending Note: Transition
C C7 F Dsus4 C/G-Dm-G Fmaj D Esus4
พระคัมภีร์สั่งสอน จึงรู้ดังนั้นแน่นอน

ข้าขอวางใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Intro: Chorus
             A                D                          Dm                                A    E7
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตา โปรดทรงล้อมและนำข้าไว้ด้วยเพลงแห่งรัก
A                   D                   Dm                                E/G#
นามอื่นใด ข้าไม่รู้จัก เพราะว่าข้าเชื่อในความรักพระองค์ผู้เดียว 
             C#         F#m/E             B9                  B
       *ถึงแม้ว่าวันลำบาก อาจทำให้ข้านั้นต้องเหนื่อยล้า
              Bm       E7     Asus A    E/G# C#/F F#m/E        B9        B
       แต่ข้าจะขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์   วัน  ที่มี   น้ำตา    แต่ว่าชีวิตข้าไม่ขื่นขม
        Bm           C#m          D             E
       ข้าจะร้องเพลงแห่งความรักด้วยสุดหัวใจ 
                          A          E/G#               F#m         E
             **ไม่มีความรักใด ที่ยิ่งใหญ่กว่า รักของพระองค์
                           D           C#m        Bm      E7
             เพราะพระองค์ ประเสริฐ ยิ่งกว่าลมหายใจ         
                   A               E/G#           F#m         F#
             ข้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไป
                Bm          D Dm              D/E7      E7      A
             มีผู้เดียวที่ข้าวางใจ             คือในพระองค์เท่านั้น
          A                  D                        Dm                                                   A    E7
2)  ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่  เพราะความรักพระองค์กว้างไกล เหนือเกินแผ่นฟ้า
A                   D                       Dm                                  E/G#
พระบิดา ขอทรงเมตตา    โปรดทรงฟื้นชีวิตของข้า ด้วยรักพระองค์

Ending Note: --

ความดีของพระองค์ Goodness of God

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: | A Bm7|  A  Bm7|
                 A                   D                  A    E/G#  F#m          D                E
1.ข้ารักพระองค์ โอพระเมต-ตาไม่มีส้ินสุด   ทุกคืนวัน   ข้าอยู่ใน พระหัตถ์พระองค์
I love You, Lord For Your mercy never fails me. All my days, I've been held in Your hands
                F#m         D       A  E/G# F#m            D                   E                  A
ตั้งแต่เวลาที่ข้าตื่น จนข้าล้มตัว  ลงนอน   จะขอร้องเพลง ถึงความดีของ  พระองค์
From the moment that I wake up Until I lay my head Oh, I will sing of the goodness of God
         D         E                      A (E/G# F#m) D            E                A            E
       * ชั่วชีวิตข้า พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ               ชั่วชีวิตข้า พระองค์ทรงดี แสนดี
And all my life You have been faithful. And all my life You have been so, so good 
        D         E                     A E/G# F#m              D                   E               A       (A7)(Out: F#m D  E  A)
         ทุกลมหายใจท่ีข้ายัง(คง)มีอยู่          จะขอร้องเพลง ถึงความดีของ  พระองค์
With every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God
             A             D                  A      E/G#   F#m            D                E
2.พระสุรเสียง  ที่ข้ารัก นำข้าให้พ้นภัย   คืนไร้แสงไฟ  ไม่มีใคร อยู่ใกล้ดังพระองค์
I love Your voice. You have led me through the fire. In the darkest night You are close like no other
                F#m   D       A     E/G# F#m              D              E             A
พระบิดาที่ข้ารู้จัก และทรงเป็นพระสหาย  ให้ข้าได้อยู่ ในความดีของ พระองค์
I've known You as a Father. I've known You as a Friend. And I have lived in the goodness of God
                  A/C#                   D                          E              A
       Bridge: **ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป  
                  'Cause Your goodness is running after, It's running after me
                 A/C#                   D                          E              A
                    ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป 
                   Your goodness is running after It's running after me  
                             A/C#                 D            E        F#m
                    ข้าจะวางชีวิต ขอถวายชีวี  ข้ายอมมอบให้ทุกสิ่ง
                   With my life laid down I'm surrendered now. I give You everything  
                 A/C#                   D                          E              A  
                    ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป
                  'Cause Your goodness is running after, It's running after me

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --

Ending Note: --