Sila Church Main Sunday Service 12-Mar-2023

Generate Slides Download PDF

เราจะสร้างประชากร

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 3จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์ เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ --Psalms 100:3 (THSV11)

Int:
            C   C7   F                       C  EmAm             Dm11    G                C    G7
เราจะสร้างประชากร เพื่อการสรรเสริญ          คริสตจักรที่ประกอบ ด้วยฤทธิ์เดช
             C     C7    F                       C   EmAm            Dm               G            C    C7
ให้แพร่หลายทั่วแผ่นดิน โดยพระวิญญาณ       เพื่อพระเกียรติ แห่งพระนามบริสุทธิ์
                  F  F#dim      C/G   A           Dm9     G         C  C7
      *ขอทรงสร้างเรา ให้มั่นคงเถิด    ให้เราร่วมอยู่ ในพระบุตร
                 F F#dim    C/G   A           Dm9      G         C  
      เป็นพระวิหาร   อันสง่างาม    ของพระวิญญาณ บริสุทธิ์

Ending Note: --

กล่าวคำว่ารัก

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

C             Dm               G7               Em      Am
กล่าวคำว่ารัก    ยากหรือไร กับคนที่ใจเรารู้จริง
                 Dm                  G                           C
กับคนที่ยอม มอบทุกสิ่ง ทุ่มเทด้วยรัก
              Dm           G7         Em          Am
บุคคลที่เขาได้ยอมพลี มอบดวงชีวีเพื่อพวกเรา
              Dm                     G      C    C7
ส่งใจให้เขา กับคำว่ารัก จากห้วงหัวใจ
                              F          G                        Em       Am
       **อยากกล่าวว่ารักพระองค์  อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่
                    Dm                    G              C      C7
        กล่าวมาจากใจ    บอกกับใครๆ ที่ใจเรารู้
                  F              G                        Em       Am
        ที่ใจเรารัก   ช่างมากมาย    เรามอบถวายคำสดุดี
                    Dm                    G                   C     (C7)
        ในชีวิตนี้       และในวันนี้       และตลอดไป

Ending Note: --

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Key: G, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

Int:
          G                 C        G                        G             Em             Am D7
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
             G     G7          C              Cm                      G            D7         G
วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
              G              C        G                            G           Em        Am  D7
       ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด       เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า
              G     G7            C           Cm               G             D7      G
      ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้     เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Ending Note: --

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Key: Em, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

.      Em                       G                C     D       Em                
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่  จิตข้าขอสรรเสริญ
            Em                     G               C     D       Em 
บนกางเขน  พระองค์ทรงไถ่บาปข้า จิตข้าขอสรรเสริญ
                        G                         Am                    C       D        G   B7
        * องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา   จิตข้าขอสรรเสริญ
                   Em                 G               C      D       Em
         ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน   จิตข้าขอสรรเสริญ

Ending Note: --

ตรึงชีวิตที่เหลือ

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Int:  Dmaj7   C#m7    D   Esus Esusb9
       A          Bm7     C#m7        Dmaj7     A        Bm7       C#m7        Dmaj7
1. เมื่อทรงเขย่าดวงใจ ดวงนี้ให้สั่นไหว  ไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไป
         A         Bm7          C#m7     Dmaj7     A                Bm7         C#m7        Dmaj7
2.  เสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่   ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์
             E/G#             E          Asus                  Bm7           C#m6          Dmaj7    E
           *ข้าฯอยากจะรู้  พระเยซูทุกข์ทนแค่ไหน       คำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไร
                          Dmaj7   E              C#m       F#m7    Bm7       E         Amaj7    A
      **แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง       ของความรู้สึก       ที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิต
                    Dmaj7  E                  C#m7 F#m7   Bm7              E                  A    
      ขอมอบดวงใจ          ทั้งวิญญาณจิต      ตรึงชีวิตที่เหลือของข้าฯไว้กับพระองค์
 A   E/G#   F#m7  E
* Dmaj7   C#m7   Bm7 C#m7 Dmaj7  E   Dmaj7   E  C#m7 F#/E  F#m7  
Bm7 C#m7  Dmaj7 Eb9   A

Ending Note: --

เครื่องบูชาที่หายใจ Sila

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: D C#m F#m Bm E
A                      E/G#          F#m           E                D            E         C#m   F#
เฝ้าทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่  ขอทรงเปลี่ยนจิตใจ  ของข้าในวันนี้
           Bm              Bdim7                 C#m            F#sus          Bm                      E
เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟัง  พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดี  ชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิม
                            D              E                     C#m     F#m                 Bm    E          A 
       **ให้พระองค์ทรงช่วยเปลี่ยน  และสร้างหัวใจขึ้นใหม่  เพื่อสอนให้ข้ารู้จักน้ำพระทัย
  Em      D             E         C#m    F#sus            Bm             E                 A
        ข้าขอถวายวิญญาณนมัสการเสมอไป  เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์
Inst: Bm E
A                      E/G#          F#m              E               D                E         C#m   F#
ชีวิตที่เหลือเปลี่ยนข้าให้เป็นเหมือนพระองค์  ให้รักเต็มล้นจากหัวใจจนส่งไป
           Bm              Bdim7               C#m            F#m              Bm                              E
ในวันนี้ข้าพร้อมยอมเชื่อฟัง  โปรดทรงนำทุกการตัดสินใจ  ให้ข้าดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม
Inst:  F#m-E-A | D | E |
Last line bridge:  | A  C#m-Cm | เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --