Sila Church Main Sunday Service 19-Mar-2023

Generate Slides Download PDF

หยุด

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: D  A/C# Bm7  A/C# D  A/C# Gmaj7 A 
     D                A/C#             Bm7               Am       D          G         A       D        G  Asus 
1. ข้าจะวาง ทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท      ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ    พระเจ้าของข้า
D                          A/C#    Bm7      Am                       D               G            A           D 
ความกังวล   เรื่องราวที่มีทุกอย่าง  ข้าขอวางลง มอบอยู่ในพระหัตถ์    ฝากกับพระองค์
          Gmaj7    A/G          F#m7                    Bm7       Em7       Asus        Dsus    D 
      **ในเวลานี้     ข้าจะหยุดและฟัง  โปรดทรงนำทุกอย่าง ขอให้ข้าเป็นที่พอพระ   ทัย
                          Gmaj7  A/G         F#m7  Bm7          Em7             Asus      D 
       โปรดนำความคิด        ให้ชีวิตข้ามีความหมาย  ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์
F#m  BsusB7     Em7            Asus                   D   Bm        Em7       Asus       D 
                            (ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์   หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)
Midtro: D A/C# G Asus 
     D                   A/C#           Bm7         Am                   D            G          A        D    G Asus 
2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผ้ส  ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์    พระเจ้าของข้า 
    D                    A/C#   Bm7        Am7                     D               G        A              D 
   โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า   ให้หัวใจ ข้ามีแต่เพียงพระองค์      พระองค์ผู้เดียว
Bridge: Gmaj7  A/G   F#m7  Bm7  Em7  Asus  Dsus D  F#m  Aaugb9

Ending Note: --

พระเจ้าของเรา

Key: Em, Tempo: 95, Time Signature: 4/4

Intro :  Em  C  G  D
               Em          C       G             Em              C           G              
       1. พระองค์ทรงความอัศจรรย์       มากมายสุดเกินจะบรรยาย        
        Am7                                Dsus            
        จะหาผู้ใดเปรียบ    เหมือนพระองค์        
   Em        C               G       Em                    C     G            
2. ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง    พระองค์เปลี่ยนแปลง เราทั้งหลาย        
 Am7                             Dsus            
จะหาผู้ใดเปรียบ   เหมือนพระองค์        
             Em                         C                                            
         ** พระองค์ทรงเข้มแข็ง ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน                                        
            G                                  Dsus                                            
         พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่าง เกินผู้ใด                                        
         Em                     C                           G         Dsus                                            
         พระองค์ผู้รักษา ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา      พระเจ้า ของเรา                                        
Em7                                  C2                                      
***และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา     จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา                                        
  G                            Dsus/F#               Em     C   G/B                                            
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา จะมีอะไรมาต้านทาน   (**)                                        
       Dsus                    Em  C  G  Dsus                                            
จะมีอะไรมาต้านทาน

Ending Note: --

สาธุการพระนาม

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro : A   E  F#m   D2 (2)
            A           E                   F#m                   D2
1. สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
A                  E                            D2
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ สาธุการพระนาม
A       E                             F#m               D2
สาธุการพระนาม เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
         A                   E                  D2
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร สาธุการพระนาม
       A                           E                    F#m          D2
      * ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ
        A                     E                            F#m          D2
      แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา ฉันยังสรรเสริญ
                           A           E                            F#m    D
             ** สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนาม
                             A                 E                     F#m         D
              สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด
                  A       E                     F#m           D2
2. สาธุการพระนาม เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
              A              E                       D2
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา สาธุการพระนาม
 A                E                   F#m              D2
สาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
                   A                E                  D2
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม
               A                E                F#m               D
        *** ทรงให้และทรงรับไป ทรงให้และทรงรับไป
               A               E                F#m             D
        แต่ฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป

Ending Note: --

พระองค์ดี

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int: A E F#m Dmaj7
      A                         E                       F#m                      Dmaj7
พระกรุณา ทรงนำข้าสานึกบาป   ความชอบธรรม นำข้าใกล้พระองค์
       A                                   E                           F#m           Dmaj7
พระเมตา ทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์   พระองค์ทรง รักข้ามากมาย
D        E              D                       E       Bm       D    G 
ในทุกๆวัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง  เทใจข้านมัสการ
     E               A                E            F#m          E               D
     **พระองค์ดี   พระองค์ดี   ทรงแสนดี   พระเมตาดำรงนิจนิรันดร์
      E           A                E               F#m           E                D
      พระองค์ดี   พระองค์ดี   ทรงแสนดี   พระเมตาดำรงนิจนิรันดร์
 (E)              A                                      E 
***เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด   ความงดงามไม่มีลบเลือน
      F#m       (E)                D
พระเมตาทรงดำรงอยู่ ตลอดกาล (4)

Ending Note: --

พระองค์ทรงสมควร

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

INTRO: G C Bm7 Em Fmaj7 C9 Dsus D  G C G C
   G                  C     D                           G (D/F#) Em                   Am       D   
1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง        มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
 G                C        D                       Em-D-C                    Am         D
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม    เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
                               G                 D/F#                Em  D
         *พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
                                 C               Am       Dsus  D
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
                                C              Bm7           Em
          เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
                             Am            D                          G     (C  G  C)
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
   G                  C     D                     G (D/F#) Em                   Am       D  
2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น          เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ
G                C               D              Em-D-C                  Am         D
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา  เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --