Sila Church OC Cell Group 17-Mar-2023

Generate Slides Download PDF

พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4

Intro: D G2 D G2 
           D                G2              D               G2 
1. เราเข้ามา ด้วยใจที่ถ่อม เราเข้ามา ต่อหน้าพระองค์
     Bm  A/C#  Dmaj7  D/F#  G2         G/B 
เราเข้ามา         นมัสการ              พระองค์
                   D                G2              D                 G2 
         2.เราเทิดทูน ด้วยสุดหัวใจ เราเทิดทูน หมดสิ้นวิญญาณ
               Bm  A/C# Dmaj7   D/F#  G2          G/B 
         เราเทิดทูน        นมัสการ               พระองค์
                       D                 G                       Bm                    A 
C1: ทรงเป็นทำนอง ให้เราได้ร้อง บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน
              D                     G                 Bm                    A 
ทรงเป็นกำลัง  เมื่อยามท้อแท้   พระองค์อุ้มชู  ให้เราก้าวไป
             Em              G        A7sus     D 
แม้ในวันมืดมน    พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
                                 D                G                   Bm                   A 
           C2: พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน ในยามสิ้นหวัง   พระองค์เข้ามา
                            D                 G                        Bm                       A 
            ทรงคอยดูแล  ไม่เคยทอดทิ้ง พระหัตถ์ทรงฤทธิ์  ประคองทุกครา
                      Em               G       A7sus       D 
             แม้ในวันมืดมน พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
Bridge:
F#m7add11                      Bm             E7/B            Asus  A 
**ยามเผชิญความกลัว เรานมัสการ เรานมัสการ เรานมัสการ
F#m7add11            Bm             E7/B            Asus  A 
ยามมีอันตราย เรานมัสการ เรานมัสการ เรานมั สการ
                                  D                G                   Bm                        A 
        End C: ทรงเป็นทำนองให้เราได้ร้อง บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน
                                  D                G               Bm                        A 
                    ทรงเป็นกำลังเมื่อยามท้อแท้พระองค์อุ้มชู  ให้เราก้าวไป
                                D                G               Bm                        A 
                    พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน ในยามสิ้นหวัง  พระองค์เข้ามา
                              D                  G                      Bm                        A 
                    ทรงคอยดูแล ไม่เคยทอดทิ้ง พระหัตถ์ทรงฤทธิ์  ประคองทุกครา
                            Em          D/F#  G         A7sus            D 
                    แม้ในวันมืดมน              พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
Outro: D G2 D G2 D

Ending Note: --

พระองค์ทรงสมควร

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

INTRO: G C Bm7 Em Fmaj7 C9 Dsus D  G C G C
   G                  C     D                           G (D/F#) Em                   Am       D   
1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง        มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
 G                C        D                       Em-D-C                    Am         D
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม    เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
                               G                 D/F#                Em  D
         *พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
                                 C               Am       Dsus  D
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
                                C              Bm7           Em
          เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
                             Am            D                          G     (C  G  C)
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
   G                  C     D                     G (D/F#) Em                   Am       D  
2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น          เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ
G                C               D              Em-D-C                  Am         D
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา  เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

Ending Note: --

พระเยซูเป็นที่รักของข้า Jesus, Lover Of My Soul

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: G B Em  Cm D
G          B                     |Em        Am7|   Cm       D| 
พระเยซู  เป็นที่รักของข้า  พระเยซู   ข้าจะไม่ละพระองค์
G                    B                             |Em        Am7|          Cm              D|
พระองค์นำข้า  จากโคลนตมผงคลี  วางชีวิตข้าไว้บนศิลา    ข้าจึงได้รู้ว่า
         G                B               |Em      Am7|        Cm               D|
      **รักพระองค์  มีพระองค์   แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป  ข้ามีพระองค์
      G              B                        |Em           Am7|                 Cm           D  |       G
      พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน   ข้าสรรเสริญ  พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์

Ending Note: --