Sila Church Main Sunday Service 02-Apr-2023

Generate Slides Download PDF

โฮซันนา ฮาเลลูยา

Key: D, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 9ฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์ กับพวกที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่า “โฮซันนา แก่บุตรของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา ในที่สูงสุด” --Matthew 21:9 (THSV11)

Int:
            D                A/C#      G/B                A
      ***โฮซันนา  ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
            D                A/C#       G/B              A          D
           คุกเข่าลง  นมัสการ  ถ่อมใจลงยอมรับพระองค์
            D                A/C#      G/B                A
          โฮซันนา  ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
            D                    A/C#      G/B               A              D
          ความสว่างนั้นได้ลงมา  คือองค์พระคริสต์พระผู้ช่วย
    G               A           F#m         Bm   Em        A        D 
1.  พระองค์ได้มา  และทรงเลือกสรรเรา   ผู้ที่เชื่อและวางใจ
      G            A    F#m       Bm        Em       Em7  A
จะไม่ต้องพินาศ  มีชีวิตนิรันดร์  พระองค์     ทรงรักเรา (***)
          G               A   F#m         Bm        Em    A        D 
     2. ทุ่งนากวางไกล  ไร้คนคอยดูแล  หากรอช้าไม่ทันการ  
      G            A      F#m       Bm        Em     Em7  A
     อีกไม่นานพระองค์ก็จะเสด็จมา  ให้เราร่วมมือร่วมใจ
                         D                             A/C#
Bridge:  ประกาศความรอดความจริง  ความรักพระองค์
              G/B              A         D            A/C#
             ให้โลกรู้พระบารมี  สันติสุขที่ไม่แปรเปลี่ยน
             G/B             A              D
              เพียงวางใจ เชื่อในพระองค์ (***)

Ending Note: --

ไม้กางเขนโบราณ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 3/4

A         A7         D                       E7                                 A
1. บนภูเขา  ซึ่งอยู่ไกล  ได้แลเห็น  ไม้กางเขน  เป็นรอย  แห่งความทุกข์  และความอาย
       A         A7          D                       E7                                 A
แต่ใจข้า  รักกางเขน  ที่พระคริสต์  ถูกตรึงตาย  ไถ่คนบาป  ให้รอดพ้น  จากอบาย
                   E7             A                 D                          A
            *โดยเหตุนี้  ข้าจึงรัก  ไม้กางเขน  เพราะว่าเป็น  ที่จะวางภาระลง
                   A               D Bm            A               E7            A
               ข้าก็คง  ยึดกางเขน  ไว้ให้มั่น  แล้ววันหนึ่ง  จะแลกเอามงกุฏงาม

2.  ไม้กางเขน  โบราณนั้น  ชาวโลกพา  กันดูหมิ่น  แต่ข้า  รักกางเขนนั้นหนักหนา
เพราะพระเย ซูคริสต์เจ้า  สละเนา  ในเมืองฟ้า  เสด็จมา  เพื่อยอมตาย  บนกางเขน (*)

3.  ที่กางเขน  โบราณนั้น  ข้าได้เห็น  รัศมี  พระโล  หิตพระองค์  ได้หลั่งไหล
เพื่อจะได้  ชำระบาป  ในตัวข้า  ให้สะอาด  นั่นแหล่ะคือ  ไม้กางเขน  โบราณนั้น (*)

4. ไม้กางเขน  โบราณนั้น  ยึดมันไว้  จนวันตาย  หากใคร  ติเตียนข้า  ไม่ละอาย
เมื่อวันหนึ่ง  ถึงเวลา  พระองค์มา  รับข้าไป  สู่สวรรค์  อยูที่นั้น  สำราญใจ (*)

Ending Note: --

พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมี

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Intro: A D A E
    A            D         E                  D         A
1. พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า
                     D         E               D            A
ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ
                                                 D      E                     C#m     F#m
           **เพราะพระองค์ทรงพระชนม์     สถิตอยู่เหนือบัลลังก์
                                            D     E                A
           ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ  นมัสการพระองค์
                D      E                    D       A
ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี
               D    E                       D           A
ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า

Ending Note: --

องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงใหญ่ยิ่ง

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int:  A     E/G#     F#m      E/G#
A               D2           E                           A       
1. องค์  พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงใหญ่ยิ่ง 
       D2           E               F#m                 A           Bm    C#m  Dm  Em
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์คำสรรเสริญ   เป็นความชื่นบานนิรันดร์
A               D2           E                           A        
2. ชัย  ในพระองค์เราจึงมีชัยตลอดเป็นนิตย์  
       D2       E            F#m           A           Bm    C#m  Dm  Em
ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร   เรากราบนมัสการ
            A                                     C#m       
       **เราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระองค์  
                   Bm          C#m                Bm                   D   E  E            
        และอยากจะขอบพระคุณที่   ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่
            A                           C#m                  D                      C#m    
        เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา  เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้
                      Bm             E         A  
        ยิ่งใหญ่  เหนือฟ้าและโลกา  สืบไป

Ending Note: --

เวลานี้

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C               Am                        F     G                      C
เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์
C7           F     G    Em Am     Bb                  G
 โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์  อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
                           F                 G        Em      Am
           **แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ   อ้อนวอนของเรา  
                      Dm                G            C
           และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ  
           C7   F       G        Em    Am
            จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย  
                           F                 G          C     G
            เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
           C                  Am                          F     G                      C
2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์  
  C7        F     G    Em Am        Bb                   G 
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์   อภัยบาปผิดที่ได้ทำ (*)

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ถวายทรัพย์

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --