Sila Church Happy Cell 15-Feb-2023

Generate Slides Download PDF

พรุ่งนี้

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int:
       D      A                 Bm F#m          G
  พรุ่งนี้    เราจะได้พบอะไร    คงมีคำถามมากมาย
           D         C                A7
  ที่ไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
     D  A                 Bm          F#m                  G
  ไม่รู้ เราจะได้พบความสุข   หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร
    D                 C             A7
  คงไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจ
              G         A              F#m     Bm                         Em
       * พรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอปัญหา ขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพา
              A                 D D7    G           A        F#m         Bm                Em
       ให้ผ่านเหมือนในวันนี้    พรุ่งนี้ แม้อาจจะดีจะร้าย ไม่หวั่นไม่กลัว แต่ขอวางใจ
           A            D
        ให้พระเยซูนำทาง

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --