Sila Church Main Sunday Service 07-May-2023

Generate Slides Download PDF

ก่อร่างสร้างฐาน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 22ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด 23เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก --Lamentations 3:22-23 (THSV11)

intro   
           G                              C              
เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง 
            G               Em      Am      D
พระเมตตาของพระเจ้า    ไม่มีสิ้นสุด
               G               G7               C            Cm     G   D   G C G
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง ของพระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก
                          C                            G                       Em         
        **ให้เราเข้ามานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง 
                 Am                D           G   G7
       เพราะพระองค์ เป็นราชาในชีวิตข้า
                     C                      G           Em       
       ให้เราก่อร่างสร้างฐาน ให้เป็นเหมือนศิลา 
               Am                 D                   G C G
       ให้พระนาม พระองค์รับการสรรเสริญ

Ending Note: --

ความรักมั่นคง The steadfast love

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D    Bm7          G                     D
ความรักมั่นคงของพระเจ้า   ไม่เคยยั้งหยุด
       D     Bm7         G         Asus  A
พระเมตตาคุณหลั่งลงมา   อยู่เสมอ
               G          A7            F#m7      Bm
***  ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ   ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
  G               D/A        A7 D  D7
  พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก
  G              D/A   A7   D
  พระองค์ทรงความเที่ยงตรง

Ending Note: --

เพราะความรัก

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

B7               C         D              Bm                 Em    D--Am        D        Esus4 E7
**เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง  พระเมตตาพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด 
             C           D                          Bm         Em     Am D G    (B7)
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์    ใหญ่-ยิ่ง-นัก

Ending Note: --

รัก

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 4ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง 5ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด 6ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริง 7ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ --1 Corinthians 13:4-7 (THSV11)

Intro:
    A               E      A                     D               E
1. พระองค์รักเราเสมอ     ความรักนั้นคือรักนิรันดร์
          C#m        F#m                   E                     A
   อยู่ในใจ อยู่ในชีวิต      รักพระองค์ นั้นแสนยิ่งใหญ่

2. พระองค์ต้องการให้เรา    มีความรักเหมือนเช่นพระองค์
  รักนั้นอดทน กระทำคุณให้     มีความหวัง รักไม่สิ้นสูญ

               D          E           A  F#m      Bm       E     A
* ขอพระองค์ทรงเติมใจรักมั่น    ล้นในใจของเราเสมอ
             F#m                       Bm               D                                    E
หากมีวันใด ความรักนั้นจืดจาง    โปรดนำทาง กลับสู่ความรักพระองค์

3. รักย่อมไม่เห็นแก่ตัว               ไม่อิจฉา ชื่นชมยินดี
  และเชื่อในส่วนดีของเขา           มีความหวังรักไม่สิ้นสูญ

Ending Note: --

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D       A/C#    Bm7                   G            A          D
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D      A/C#     Bm7                                 G               A
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 
                    Gmaj7             F#m
**ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์ 
Em             A                    D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
            Gmaj7           F#m          B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
Em                                  A                 D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Ending Note: --

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Key: G, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

Int:
          G                 C        G                        G             Em             Am D7
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
             G     G7          C              Cm                      G            D7         G
วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
              G              C        G                            G           Em        Am  D7
       ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด       เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า
              G     G7            C           Cm               G             D7      G
      ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้     เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --