Sila Church OC Cell Group 28-Apr-2023

Generate Slides Download PDF

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Key: G, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

Int:
          G                 C        G                        G             Em             Am D7
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
             G     G7          C              Cm                      G            D7         G
วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
              G              C        G                            G           Em        Am  D7
       ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด       เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า
              G     G7            C           Cm               G             D7      G
      ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้     เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Ending Note: --

เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

E                    F#m              C#m                 G#m                 A
มีความเข้าใจกัน  ในพวกเรา    มีความเร้าใจในพระวิญญาณ
                           E                  F#m                               B7
มีพระธรรมน้อมนำ  จิตวิญญาณ   เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน
E                      F#m            C#m                 G#m             A
มีความรักพระคริสต์  สถิตนำ   มีความหวานชื่นฉ่ำในฤทัย
                          E          F#m            B7                 E
มีความไว้วางใจ  ในพระเจ้า   เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน
      E                    F#m              C#m                 G#m                 A
      2. และเรารู้จักกัน เมื่อร่วมกัน    แบ่งปันความรักและความเข้าใจ     
                                    E                  F#m                               B7
      เหล่าพี่น้องเป็นหนึ่ง  ทั้งหญิงชาย   ร่วมใจกายแบ่งปันพระพร
     E                    F#m              C#m                 G#m                 A
      ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า  ที่เฝ้ารักห่วงใยในชีวี
                         E             F#m            B7             E
      นำวิถีทางดี ทุกอย่างก้าว   ขอบพระคุณพระเจ้า

Ending Note: --

พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4

Intro: D G2 D G2 
           D                G2              D               G2 
1. เราเข้ามา ด้วยใจที่ถ่อม เราเข้ามา ต่อหน้าพระองค์
     Bm  A/C#  Dmaj7  D/F#  G2         G/B 
เราเข้ามา         นมัสการ              พระองค์
                   D                G2              D                 G2 
         2.เราเทิดทูน ด้วยสุดหัวใจ เราเทิดทูน หมดสิ้นวิญญาณ
               Bm  A/C# Dmaj7   D/F#  G2          G/B 
         เราเทิดทูน        นมัสการ               พระองค์
                       D                 G                       Bm                    A 
C1: ทรงเป็นทำนอง ให้เราได้ร้อง บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน
              D                     G                 Bm                    A 
ทรงเป็นกำลัง  เมื่อยามท้อแท้   พระองค์อุ้มชู  ให้เราก้าวไป
             Em              G        A7sus     D 
แม้ในวันมืดมน    พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
                                 D                G                   Bm                   A 
           C2: พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน ในยามสิ้นหวัง   พระองค์เข้ามา
                            D                 G                        Bm                       A 
            ทรงคอยดูแล  ไม่เคยทอดทิ้ง พระหัตถ์ทรงฤทธิ์  ประคองทุกครา
                      Em               G       A7sus       D 
             แม้ในวันมืดมน พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
Bridge:
F#m7add11                      Bm             E7/B            Asus  A 
**ยามเผชิญความกลัว เรานมัสการ เรานมัสการ เรานมัสการ
F#m7add11            Bm             E7/B            Asus  A 
ยามมีอันตราย เรานมัสการ เรานมัสการ เรานมั สการ
                                  D                G                   Bm                        A 
        End C: ทรงเป็นทำนองให้เราได้ร้อง บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน
                                  D                G               Bm                        A 
                    ทรงเป็นกำลังเมื่อยามท้อแท้พระองค์อุ้มชู  ให้เราก้าวไป
                                D                G               Bm                        A 
                    พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน ในยามสิ้นหวัง  พระองค์เข้ามา
                              D                  G                      Bm                        A 
                    ทรงคอยดูแล ไม่เคยทอดทิ้ง พระหัตถ์ทรงฤทธิ์  ประคองทุกครา
                            Em          D/F#  G         A7sus            D 
                    แม้ในวันมืดมน              พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
Outro: D G2 D G2 D

Ending Note: --