Sila Church Main Cell Group 26-Mar-2023

Generate Slides Download PDF

กล่าวคำว่ารัก

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

C             Dm               G7               Em      Am
กล่าวคำว่ารัก    ยากหรือไร กับคนที่ใจเรารู้จริง
                 Dm                  G                           C
กับคนที่ยอม มอบทุกสิ่ง ทุ่มเทด้วยรัก
              Dm           G7         Em          Am
บุคคลที่เขาได้ยอมพลี มอบดวงชีวีเพื่อพวกเรา
              Dm                     G      C    C7
ส่งใจให้เขา กับคำว่ารัก จากห้วงหัวใจ
                              F          G                        Em       Am
       **อยากกล่าวว่ารักพระองค์  อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่
                    Dm                    G              C      C7
        กล่าวมาจากใจ    บอกกับใครๆ ที่ใจเรารู้
                  F              G                        Em       Am
        ที่ใจเรารัก   ช่างมากมาย    เรามอบถวายคำสดุดี
                    Dm                    G                   C     (C7)
        ในชีวิตนี้       และในวันนี้       และตลอดไป

Ending Note: --

ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

C               Em                     F                  C     G7
ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์
C                Em                     F         G7
ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด ฉันจะร้องฮาเลลูยา
        F  Em    Dm            C                    G                 C   C7
เพราะชีวิตฉันเป็นของพระองค์   ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์
        F             G7             C  C7   F                     G7             C  
      *ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไร  เมื่อฉันอ่อนแอพระองค์ก็ทรงเข้าใจ
       Dm         G7     Em  G   Am       Dm      G        C
      ทรงยกมือชูขึ้น ให้กลับเข้มแข็ง  ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้า

Ending Note: --

จงอธิษฐาน

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

C                     Em
จงอธิษฐาน  ทูลต่อพระเจ้าทุกเวลา
               Fmaj7                Dm                            G
พระองค์จะฟัง  พระองค์จะตอบแก่ผู้เชื่อวางใจพระองค์
C                      Em
จงอธิษฐาน ไม่ว่าเผชิญต่อสิ่งใด
               Fmaj7                Dm         G            C
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงช่วยเราได้ พระองค์สถิตกับเรา
                            Fmaj7                             Em
                  **เมื่ออธิษฐาน   องค์พระบิดาจะทรงช่วยเรา
                    Dm7              G              C          C7
                  เมื่ออธิษฐาน พระองค์จะทรงรักษาเรา
                    Dm7                        G
                  เมื่อเรารวมพลังทูลอธิษฐานวิงวอน
                     Em                 Am
                เมื่อเรารวมพลังทูลอธิษฐานวิงวอน
                       Dm7                              G            C
               เราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์เทลงมา
             Am        Dm7                           G               C
              (ขอพระวิญญาณทรงเยียวยารักษาแผ่นดินไทย)

Ending Note: --