Thai Outreach Hollywood Sunday Service 16-Apr-2023

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าเที่ยงแท้

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

A Bm A C#m  A Bm Esus
                     A             D          A            E     A        Esus
1.  มีของบางสิ่ง  ที่ฉันไม่รู้  มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้ 
         A                 D        A                 E                A              
แต่ฉันแน่ใจ ในท่านผู้หนึ่ง พระเจ้าเที่ยงแท้เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน      
             A7         D    D#dim7   A                C#m                F#7          B Esus
        *พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน  พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉันให้พ้นความตาย
                     A (BmC#m)      D(C#mDm)         A             E          A (Esus)
         ความรักพระองค์  นั้นแสนชื่นใจ พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน
        D C#m Dm                A                  E            A (A Bm A C#m Dm Em A)
        [Ending: พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน
  A                                  D          A                 E      A E          
2.  ญาติอาจสงสัย  มิตรอาจเหยียดหยาม  พี่น้องทั้งหมด อาจละฉันไว้
        A        D                          A         E                      A
แต่ชีวิตฉัน  อยู่ในพระเจ้า  พระเจ้าเที่ยงแท้  เที่ยงแท้ในใจ  ในชีวิตฉัน    
                             A                  D                 A                E      A    Esus                   
        3.  ท่านอาจผิดหวัง  ในคนบางคน ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว
                  A                            D                        A                       E                 A    
        แต่พระช่วยฉันในความผิดหวัง บันดาลความเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดี

Ending Note: --

พระคริสต์นำหน้า

Key: C, Tempo: 80, Time Signature: 2/4

C      C      C7         F              C         Em7/B      Am         G
1. พระเยซูคริสต์  ทรงนำชีวิต  ให้ข้า  เดินทาง  ชอบธรรม  ใกล้ชิด
    C     C7       F       Fm         C       Em7/B-Am7   G6   C  C7
ข้าอยู่  ที่ใด  หรือทำ  อะไร  พระหัตถ์  พระองค์      ทรง   จูง    ข้าไป
                   F2     G          Am7      Em        C     Em7/B-Am    G7
       * พระคริสต์นำหน้า  พระคริสต์นำหน้า  พระหัตถ์พระองค์    ทรงจูงมือข้า
             F2       G            Am7      Em           C    Em7/B-Am  G6   C
         เต็มใจเดินตาม  ด้วยความเปรมปรีดิ์  พระหัตถ์พระองค์   ทรง นำ  ทุกที
               C        C7             F                    C        Em7/B-Am         G
2. บางคราว  ต้องผ่าน  ความทุกข์  มืดมัว  บางคราว  โศกเศร้า     บังเกิดความกลัว
         C          C7     F    Fm           C    Em7/B-Am7 G6  C  C7
บางคราว  ราบรื่น  ชื่นใจยินดี  พระหัตถ์  พระองค์    ทรง   นำ  ทุกที (*)
               C           C7         F           C   Em7/B  Am   G
     3. ข้าขอ  พระเจ้า  ทรงจูงมือไป  ไม่ว่า  จะนำ    สู่ตำ  บลใด
           C         C7          F     Fm        C        Em7/B   Am7   G6    C  C7
     จะเกิด  ความทุกข์  หรือสุข  ก็ดี  พระหัตถ์  พระเจ้า    ทรง  นำ  ทุกที (*)
              C         C7           F             C      Em7/B         Am         G
4. ครั้นเสร็จ  การงาน  ต้องลา  จากโลก    จิตใจ  พ้นทุกข์  พ้นความเศร้าโศก
          C     C7         F       Fm      C        Em7/B    Am7 G6     C  C7
เพราะข้า  จะได้  อยู่เมืองสวรรค์  กับองค์  พระคริสต์     เป็น   นิจ  นิรันดร์ (*)

Ending Note: --

พระคุณซ้อนพระคุณ

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

D             A                        Bm                  F#m
จิตใจอ่อนระโหยโรยแรง  กำลัง...คล้ายใกล้จะหมด
   G         A             D
น้ำตารินรดลงมาไม่ขาดสาย
D            A                            Bm                F#m  
เอนกายร้องไห้คร่ำครวญ  แววตาเซื่องซืมทุกข์ใจ 
    G         A             D
ทางออกมองไปดูเหมือนไม่มี
       Bm                                              F#m
          * ในเวลาแห่งความระทม    พระองค์ไม่เคยละสายตา
              Em         A                  D    Bm                                 F#m
          ยังเฝ้าดู ห่วงหา พร้อมเคียงข้าง         แม้ไม่เห็นด้วยสายตา แต่ใจไม่เคยอ้างว้าง 
                       G         A                    D        D7 
           เพราะทุกๆอย่างทรงสะดับคำร้องทูล
                      G            A                D       Bm         Em      A       D  D7
** ขอบคุณในความรักนี้ สิ่งดีงามที่มีให้ฉัน        ในทุกๆวัน  ชีวิตได้มีค่า
                   G    A            F#m               Bm     
คนบาปอย่างฉัน      กลับได้รับความรักและเมตตา
            G               A                 D
และพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณซ้อนพระคุณ    (*,**,**)
       D       Em        A                    D
      และพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณซ้อนพระคุณ

Ending Note: --

ซ่อนข้าไว้

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

C  C  G/B  Am    F          D/F#   G       C   Em Am       Fmaj7   Dm7       G  
1)  ซ่อนข้าไว้       ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า    ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
         C/E                  F      G        C       C/E            F     G       Am 
         **เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม  ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
         C/E                F/A             G/B  C   C/E          F            G            Fmaj9  G
         เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด   ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
             C  G/B  Am      F  D/F# G           C C/E  Am      F     Dm7             G  
2)  วิญญาณพักสงบ      ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ      ข้ายอมและไว้วางใจ

Ending Note: --

เมื่อทรงสัมผัสฉัน

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                         F#m   Bm
เมื่อทรงสัมผัสฉัน  หัวใจฉันร้อนผ่าว
                  Em                             A
เมื่อทรงสัมผัสฉัน  เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ
                   D     F#m     Bm
เมื่อทรงสัมผัสฉัน  ชีวิตไม่เหมือนเก่า
                  Em          A                 D   D7
ฉันต้องการจะกล่าว  เรื่องราวความจริงในใจ
                   G       A                   D        Bm
***  โปรดเจิมใจฉัน ให้ร้อนด้วยไฟพระวิญญาณ
                Em        A              D
  โปรดเจิมใจฉัน  ทุกวันเมื่อนมัสการ
             G       A         D       F#m  Bm
  ให้เป็นใจรักเร่าร้อน   จะประกาศพระนาม
  Em                   A               D
  พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจให้เต็ม

Ending Note: --

ราชาแห่งดวงใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

A                    C#m7              D             E        A 
พระสิริเป็นของพระองค์  พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการ
          D                 E          C#sus   C#       F#m7
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง  เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
               Bm7    E             A
และก้มกราบลง   นมัสการพระองค์
                   Dmaj7   E/D         C#m7                 F#m7
        **ข้าจะนมัส.......การ  ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
                   Bm7           E              A   
        เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ
                 Dmaj7  E/D          C#m7               F#m7
        ข้าขอถวายวิญญาณ  จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
                Bm7            E               A
        พระเจ้าของข้า  ราชาแห่งดวงใจ

Ending Note: --

เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro:
         G               D             Em7               C                      D          G
เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ  เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
            C                       D                Bm                   Em7
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่   ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
      C                      D
และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ (x2)
                C    G       Bm Em           Am           G           D
    **โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา   ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
               C   G         Bm Em     Am7         D       G
        โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

Ending Note: --

เครื่องบูชาที่หายใจ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: D  C#m  F#m  Bm  E
      A                   E/G#          F#m
เฝ้าทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่
E                         D        E     C#m   F#
ขอทรงเปลี่ยนจิตใจของข้าในวันนี้
           Bm                 Dm
เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟัง
             C#m                  F#m
พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดี
       Bm                           E
ชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิม
                   D                E
    **ให้พระองค์ทรงช่วยเปลี่ยน
                    C#m    F#m
     และสร้างหัวใจขึ้นใหม่
                  Bm   E           A
     เพื่อสอนให้ข้ารู้จักน้ำพระทัย
      Em  A  D         E         C#m         F#m
     ข้าขอถวายวิญญาณนมัสการเสมอไป
         Bm            E                    A
     เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์
A                   E/G#          F#m
ชีวิตที่เหลือเปลี่ยนข้าให้เป็นเหมือนพระองค์
E                         D        E     C#m   F#           Bm                 Dm
ให้รักเต็มล้นจากหัวใจจนส่งไป             ในวันนี้ข้าพร้อมยอมเชื่อฟัง
             C#m                  F#m             Bm                                 E
โปรดทรงนำทุกการตัดสินใจ           ให้ข้าดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม

Ending Note: --