Sila Church Main Sunday Service 18-Jun-2023

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 2จิตใจข้าพเจ้าสรรเสริญพระยาห์เวห์ ให้ผู้ทุกข์ใจได้ฟังและยินดี 3จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เรายกย่องพระนามของพระองค์ด้วยกัน 4ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้น --Psalms 34:2-4 (THSV11)

Int: G Em C D
G                                   Em                      C            D
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา  ทรงฤทธา  ทรงฤทธา
      G                       Em                      C            D
พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร  จงยินดี  จงยินดี
            G                        Em                   C               D 
           จงเปรมปรีด์ด้วยเสียงเพลง  จงครื้นเครงในความรักของพระองค์
               G                          Em                       C        D      G
           พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทรงฤทธา ทรงฤท  ธา

Ending Note: --

เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

A                                     D        E7                                   A
เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์     ข้าจะร้องเพลงและ สรรเสริญ
F#m                             Bm                        E7
ด้วยคําจากปากของข้า ถวายบูชาแด่พระองค์
A                               D      E7                         A
พระเยซูใจของข้ามั่นคง    ซื่อตรงต่อพระองค์ผู้เดียว
F#m                         Bm                           (G)  E7        
เพราะพระองค์ทรงรักข้า ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ข้า
 (F#m E)    D           E7   C#m          F#m         (E)  D        E7         C#m     F#m
          ** ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า 
        (E)    D        E7           C#m      F#m              D    E7          A
          ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญ... พระองค์…

Ending Note: --

ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 1ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน --Rome 12:1 (THSV11)

Intro: C G Dm G C
   C           Em              Am     Dm     G                 C
ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู สรรเสริญความรักเต็มล้นฟ้า
       F             C              Em            Am          Dm   G        C  
ข้าขอชูมือร้องเพลง ปากข้าสรรเสริญบรรเลง  ดวงใจข้าบูชาพระองค์
              F                   C C7    F                         G      
      **เป็นที่ลี้ภัยเข้มแข็ง       เป็นแรงเผชิญความทุกข์
             Em       Am      F            C                   Dm      G            C
      จิตใจข้าเอ๋ยจงมา  บูชาพระนามบริสุทธิ์   ดวงใจข้าสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

พระองค์ทรงสมควร

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

INTRO: G C Bm7 Em Fmaj7 C9 Dsus D  G C G C
   G                  C     D                           G (D/F#) Em                   Am       D   
1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง        มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
 G                C        D                       Em-D-C                    Am         D
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม    เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
                               G                 D/F#                Em  D
         *พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
                                 C               Am       Dsus  D
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
                                C              Bm7           Em
          เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
                             Am            D                          G     (C  G  C)
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
   G                  C     D                     G (D/F#) Em                   Am       D  
2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น          เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ
G                C               D              Em-D-C                  Am         D
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา  เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

Ending Note: --

พระคุณพระเจ้า (My chains are gone)

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int:
       D        D7        G     D        Bm       D           A
1.พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
       D        D7        G     D        Bm      A     D      A
ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
       D        D7        G     D        Bm       D           A 
2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง ตามทางฉันพ้นมารแล้ว
       D        D7        G     D        Bm         A         D           
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน
         D7               G      A                 D                 G   A         D 
      **ปลดบาปหนักหนา    เพื่อข้าเป็นไท   พระเจ้าพระเย…ซู  ผู้ไถ่ข้าไว้
                        G   A               Bm                 Em    A             D  |A B|
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ พระคุณพระเจ้า   
            E   E7        A     E     C#m       E       B
3. พระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรง เร่งให้ความกลัวต้องหนี
            E    E7       A     E     C#m        B      E     B
พระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ ไม่มีหมู่มารได้ชัย
            E7            A      B               E                 A     B           E 
      **ปลดบาปหนักหนา     เพื่อข้าเป็นไท  พระเจ้าพระเย…ซู   ผู้ไถ่ข้าไว้
          E7        A      B                C#m            F#m B                E                         F#m B                E
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ     พระคุณพระเจ้า  (รักชั่วนิรันดร์ พระคุณพระเจ้า)
      E       E7       A     E       C#m     E        B  
4. พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี พระธรรมให้มีความหวัง
     E         E7       A     E     C#m     B    E   
พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที  เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา

Ending Note: --

Ending Note: --

Ending Note: --