Sila Church Main Sunday Service 02-Jul-2023

Generate Slides Download PDF

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --

เรานมัสการ

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G D Em D
G     D       Em                     C       G           Am       D
เราพึ่งพาพระองค์  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง  ที่ใจเราต้องการ
G     D       Em                      C       G                Am        D       G
เราเชื่อในพระองค์  พระองค์บันดาลทุกสิ่ง  ที่เกินความเข้าใจ ของเรา
              G     D    Em                                     C        G                F (Am)   D
      *เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
              G     D     Em                                     Am    D                   G
      เรานมัสการ    องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

Ending Note: --

ข้ารักพระนาม

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: D A Bm G G
D                              A      Bm          A      G
ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ     พระองค์ทรงรู้จักข้า
D                                A      Bm             A                 G        
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา  พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า  
                       Em    F#m   A               G           D          A
          *พระองค์ทรง  รอบรู้ทุกสิ่ง พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า
      G                         D/F# 
*ข้ารักพระนามพระองค์  ผู้ทรงรู้จักข้า
         Em                 A                 D 
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่  ข้านมัสการ  (2)
Instrumental:  G D A Bm x 4
                        G         D          A
     Bridge: พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า x4

Ending Note:  --

หัวใจนมัสการ

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro : D | A  | Em | A- Asus- A
   D                       A2/C#                Em7                        Asus A
1.เมื่อสิ้นเสียงบทเพลง   ไร้ซึ่งเสียงใดใด เหลือเพียงแค่ตัวฉัน
D              A2/C#             Em7                           Asus – A
เข้ามาเพื่อถวาย ของล้ำค่าที่มี    เพื่อเป็นที่โปรดปราน
   Em          D/F#             A2                           Em                  D/F#          A2
         * ฉันขอถวายมากกว่าเพลง ที่ได้ร้องบรรเลงกัน เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ
   Em          D/F#           A2                     Em              D/F#       A2
         ทรงค้นลึกลงในจิตใจ ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่ ทรงมองดูภายในหัวใจ
    D                               A2/C#                 Em            D/F#             G          A      D
**ทรงเป็นหัวใจแห่งการนมัสการ จะกลับมาหาเพียงพระองค์  กลับมาหาเพียงองค์พระเยซู
D                            A2/C#                              Em           D/F#             G          A      D
ขอทรงอภัยหากว่าหลงลืมพระองค์จะกลับมาหาเพียงพระองค์กลับมาหาเพียงองค์พระเยซู
Bridge : D l A l Em l A-Asus-A
         D                     A2/C#                Em7                         Asus  A
       2.ทรงเป็นจอมราชา ล้ำค่าเกินบรรยาย ไม่มีใครเปรียบปาน
        D                     A2/C#                 Em7                    Asus  A
       แม้ยากไร้ อ่อนแรง ฉันเป็นของพระองค์ ในทุกลมหายใจ (*)

Ending Note: --

เรากราบนมัสการ

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

A          C#m       D                E          A
1.เรากราบนมัส...การ คุกเข่าต่อพระบาท
      C#m      D      Dm     A         F  G    A
 โอ ผู้ทรง.....ราศี เราพบพระองค์  เราพบพระองค์
                 D        E        C#m    F#m                 D          E                 A
         *ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามา น้อมวันทา สรรเสริญต่อหน้าบัลลังก์
                         D         E           C#m          F#m          D        E                  A
         แสนประเสริฐ ที่พระสิริ  ส่อง เราด้วยพระคุณ ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

Ending Note:  --

Ending Note:  --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --