Sila Church Main Sunday Service 27-Aug-2023

Generate Slides Download PDF

เราพบพระเยซูคริสต์..fame

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D             G           A           D
เราพบพระเยซูคริสต์   ในชีวิตเรา
                  G               A                D      D7
พระองค์งามเลิศประเสริฐ   เราขอสรรเสริญ
      G     A7       D   F#m    Bm
  ***นมัสการ เทิดทูน พระองค์เจ้า
      G        A7                   D                D7
ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์
G              A7        D       F#m     Bm
ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรง    นิจนิรันดร์
G                A7                    D
พระเยซู พระนาม เหนือนามทั้งปวง

Ending Note: --

เราจะเดินในทางของพระเยซู

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                            Em
เราจะเดินในทางของพระเยซู
G               A           D    A
มีพระองค์คอยดูชีวิตของเรา
D                               Em 
ยามเมื่อมีปัญหาพระองค์บรรเทา​ (ทรงบรรเทา)
G             A               D    D7
เป็นกำลังให้เราได้พบความสุข
       G             A               F#m     Bm 
     *เราจะเป็นดั่งนกอินทรีย์แข็งแกร่ง
Em        A                D    D7
แม้ลมพายุแรงไม่เคยหวั่นไหว
G        A         F#m     Bm
มีกำลังสู้ไป (สู้ สู้) มีพลังยิ่งใหญ่
Em           A              D
เราจะเดินในทางของพระเยซู

Ending Note: --

พระองค์ทรงสมควร

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

INTRO: G C Bm7 Em Fmaj7 C9 Dsus D  G C G C
   G                  C     D                           G (D/F#) Em                   Am       D   
1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง        มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
 G                C        D                       Em-D-C                    Am         D
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม    เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
                               G                 D/F#                Em  D
         *พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
                                 C               Am       Dsus  D
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
                                C              Bm7           Em
          เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
                             Am            D                          G     (C  G  C)
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
   G                  C     D                     G (D/F#) Em                   Am       D  
2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น          เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ
G                C               D              Em-D-C                  Am         D
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา  เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

Ending Note: --

เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro:
         G               D             Em7               C                      D          G
เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ  เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
            C                       D                Bm                   Em7
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่   ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
      C                      D
และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ (x2)
                C    G       Bm Em           Am           G           D
    **โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา   ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
               C   G         Bm Em     Am7         D       G
        โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

Ending Note: --

ร่มเงาแห่งชีวิต SHADE OF LIFE

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

INTRO:|G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|
G                   C/G                  Em7             C
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือ มาจากที่ใด
G                            C/G                  Em7               D
ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า แห่งความหวัง ไม่เคยสิ้นไป
           C            G/B            Am7         G
          *และในทุกคืนวัน ข้ามั่นใจ อยู่ในพระทัย
            C            G/B                    Am7          D   Dsus4   D
           ไม่ว่าต้องเจออะไร จะขอ ไว้วางใจ   ว่ามีพระองค์
       G                           D               Em7               C9
    ***ทรงเฝ้าดูแลอยู่เป็นนิตย์  จะไม่หลับสนิทและนิทรา
        G              D                        C9             D  Dsus4 D
     ที่ลี้ภัยในทุกเวลา      พระเจ้าของข้า ผู้อารักขา
        G                    D               Em7         C9
     ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิต เป็นที่กำบังและคุ้มภัย
        G              D                       C9             D  Dsus4 D
     จะไม่ให้เท้าข้าพลาดไป พระเจ้าของข้า องค์พระศิลา
                              G
     ทรงนำข้าเดินอย่างมั่นคง

Bridge: |G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|

Ending Note: --

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Int: G Bm C D 
               G     Bm     Em                    Bm      Bbm-C         
1.  พระเจ้าทรง  เลี้ยงดู    เราเรียนรู้ความรักพระองค์  
C             Bm   Em   Am                 D
นำเราไปริมน้ำสงบ      ฟื้นวิญญาณของเรา
                    G      Bm   Em                  Bm     Bbm-C   
      2.  พระเจ้านำ ก้าวไป      เราไม่เคยขัดสนอะไร 
   C                  Bm        Em     C                    D  D7
      นำเราไปในทางชอบธรรม   เพื่อพระนามพระองค์
                 G                            Em
*พระเจ้าจะนำเราไป    แม้ทางจะยากเพียงใด
                      C                         Am                          D
ผ่านเขาเงาอันตราย  เราไม่ต้องกลัวอะไร  อยู่ในอ้อมแขนพระองค์
               G                           Em
พระเจ้าจะนำเราไป  แม้ทางจะยากเพียงใด
                              C                          Am                           
ความรักและความดีงาม  ติดตามเราทุกวันไป
                D                       G
เราอยู่ในน้ำพระทัย  ของพระองค์

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --