Sila Church OC Cell Group 21-May-2021

Generate Slides Download PDF

มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์

Key: D, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro:  D  A  Em D/F# G
D
มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์   มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
            A                                   Em D/F# G
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน ร้องโฮ   ซัน   นา
          D
มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า 
            A                                Em  D/F# G
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก ร้อง โฮ   ซัน    นา
           D       A/D        G/B  A/C#   Gsus/D   
       **โฮ ซัน นา  แด่พระเจ้า    สูง      สุด       
         D        A/D           G/B   A/C#   Gsus/D   
          โฮ ซัน นา   แด่องค์ จอม   รา      ชา
     D                             A/D                        Bm       A          G
***โฮซันนา ฮาเลลูยา  โฮซันนา ฮาเลลูยา  โฮซันนา แด่จอมราชา

Ending Note: --

รักวิเศษ

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Intro D Bm7 G Asus A
                                          D                                     Bm7
1. ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า    และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
                                      G                           F#m7     Bm7   C             Asus  A
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ  ชีวิตข้าต้องการ  ขอได้รักพระองค์
                                          D                              Bm7
โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                                      G                         F#m7        Bm7      Em  Asus   D Em7 D/F# 
ทุกสิ่งที่ข้ามีเพียงเป็นของที่ชั่วคราว   แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน
                         G          A        F#m7 Bm7       Em7       A                       D 
     **เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น         มีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
      Em7 D/F#     G        A            F#m7      Bm7     C                     A
          ขอทรงโปรดสอนหัวใจ  ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร     รักเหมือนดั่งพระองค์
                                          D                                   Bm7
2. เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า  
                              G                                  F#m7      Bm7        Em7 Asus   D 
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า  นั้นมั่นคงยืนนาน
Solo: Bm7 E7 G D Em7 D/F#
            G                       F#m7Bm7    Em7 Asus D
(ให้โลกนี้ได้รู้จัก  กับความรักที่คงมั่น รักแท้ในพระองค์)

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --