Sila Church OC Cell Group 29-Sep-2023

Generate Slides Download PDF

ข้าเป็นของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Intro : A E/G# F#m7 D x2     
     A                             E/G#                                             F#m7                                   D
1.ความรักของพระองค์ สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์  ความชอบธรรมพระองค์ มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
A                         E/G#                                F#m7                       D 
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก  จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา              
                      A          E/G#                      F#m7              D 
        *ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์  ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า        
         A                  E/G#                 F#m7                  D 
         ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์  นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 
A E/G# F#m7 D x2  
      A                                    E/G#                                   F#m7                             D 
2.ในความรักพระองค์ ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย  ทรงเป็นแสงที่ฉาย เหนือความอายและความมืดมน 
A                           E/G#                                    F#m7                    D 
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน  ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 
                           Bm7             A/C#             D         Esus  
Bridge:    จะความมืดหรือความตาย  อันตราย  ก็ไม่อาจจะพรากเรา            
                          Bm7               A/C#         Dmaj7   Esus E 
                 จากความรักของพระคริสต์ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

Ending Note: --

องค์พระเจ้านิรันดร์

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Int: A D A D A D A E
A                           D              A
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์ 
      D                    A          D           A         (E)
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์ x  2
           E     D   E      D    E   F#m   E
        *พระ เจ้า ครอบครองชั่ว    นิ   รันดร์
           E     D   E      D        E   F#m    E
        ทรง  เป็น ความ หวัง  และ  เรี่ยว   แรง
 A                                     D                                F#m
**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์  ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
                          D           E          A                              D        
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง  หรืออ่อนล้า ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ 
                       F#m                          D     E        A
 ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์

Ending Note: --

ข้าผจญทุกสิ่ง (Phil 4:6)

Key: C, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Int:
C               Em        F                  C
อย่าทุกร้อนในสิ่งใด ๆ  ฝากเอาไว้ให้พระองค์    
F         Em           Am Dm                    G7
อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง  ด้วยใจขอบพระคุณ
C            Em            F              C 
พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมาย 
F                   Em Am Dm  G C
จะคอยคุ้มครองใจของข้า  ทุกวันทุกเวลา
         F          C             E              Am     
       **ข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลัง
       F              EmAm               Dm              Gsus
       ข้าเผชิญทุกๆอย่าง ด้วยความหวังในทางพระองค์
       F            C     E             Am
       ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใด
       F              EmAm F            G       C
       ข้ายินดีและสุขใจ   ในทางพระองค์เสมอ

Ending Note: --

Ending Note: --