Valley Outreach Church Main Sunday Service 05-Nov-2023

Generate Slides Download PDF

เครื่องบูชาที่หายใจ

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: D  C#m  F#m  Bm  E
           A                 E/G#              F#m
1. เฝ้าทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่
E                         D        E          C#m   F#
ขอทรงเปลี่ยนจิตใจของข้าในวันนี้
            Bm               Dm
เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟัง
             C#m                  F#m
พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดี
       Bm                           E
ชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิม  (2 รอบ)
                         D               E
***ให้พระองค์ทรงช่วยเปลี่ยน
                  C#m    F#m
และสร้างหัวใจขึ้นใหม่
                 Bm   E             A
เพื่อสอนให้ข้า รู้จักน้ำพระทัย
Em  A  D          E           C#m         F#m
ข้า ขอถวายวิญญาณนมัสการเสมอไป
         Bm             E                    A
เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์
       A                      E/G#                         F#m
2. ชีวิตที่เหลือเปลี่ยนข้าให้เป็นเหมือนพระองค์
E              D         E               C#m    F#
ให้รักเต็มล้นจากหัวใจจนส่งไป
        Bm                        Dm
ในวันนี้ข้าพร้อมยอมเชื่อฟัง
              C#m                   F#m
โปรดทรงนำทุกการตัดสินใจ
    Bm                                    E
ให้ข้าดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม (***)

Ending Note:  --

มานี่เป็นเวลามนัสการ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: D G D / A Em D G / D G D / A Em D G / D              
  D                         G    D       
*มา... นี่เป็นเวลานมัสการ
 A                        Em   D   G       
มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
 D                        G   D       
มา... นมัสการดั่งที่เป็น
A                                    Em D  G       D
มา... ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น       มา...
    G                                       D       
1.สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
     G                                D       
สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
       G                                    Bm       
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา
    Em                     A       
ผู้เลือกและรับพระองค์

Ending Note: --

เรานำเสียงการสรรเสริญ

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

D                                                    G                    D
เรานำเสียงการสรรเสริญ   มายังวิหารของพระองค์
D                                                     G    A7           D D7
เรานำเสียงการสรรเสริญ   มายังวิหารของพระองค์
                 G              D                      Em    A7 D  A7     D  D7
  **   เราถวายคำโมทนา  เป็นเครื่องบูชา  แด่พระผู้เป็นเจ้า
              G             D                    Em  A7         D
      เราถวายคำสดุดี  เป็นเครื่องบูชา  แด่พระองค์

Ending Note: --

ลำธาร

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: E/G# A D E
      A     E/G#  A                 D                 E       A     E/G#    A       
1. ขอให้ข้าได้อยู่   ในความรักของพระองค์ ตลอดวัน และคืน
              D                  E                  F#m    E                C#m                     
ในอ้อมแขนของพระองค์   ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน   ในทางของ
        D
พระองค์
               A      E/G#      A                  D                E    A     E/G#                  
          2. และเมื่อข้าเข้าใจ   ในความรักของพระองค์  อบอุ่นใจ
          A                D                  E              F#m    E      C#m
เหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์  สุขจนล้นหัวใจไม่อาจ
             D      D  E   A
เก็บเอาไว้  เพียงผู้เดียว
         D                                 A                  D              E          
**ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง ให้แสงทองของพระองค์ส่อง
       F#m   E
ภายใน
               D             E               C#m              D            Bm      E         
ประกาศไปถึงเรื่องราว   รักยิ่งใหญ่ของพระองค์   ที่มีในชีวิตข้า
           A
ตลอดไป

Ending Note: --

พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์

           A                   C#m                  D                 E                A  
1พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าสูงสุดเราขอก้มกราบบูชา

          A              C#m                 D                E                 A
พระเยซู พระองค์ผู้โสภา เราขอน้อมวันทา นมัสการพระองค์

         D   E    F#m               D                E                        A
 **เราขอ ชู   มือสรรเสริญ นมัสการ ด้วยวิญญาณและความจริง

                         Dmaj7           C#m7                D                   E
 เพราะพระองค์เป็นทุกสิ่ง เราขอพึ่งพิง  มอบชีวิตรับใช้พระองค์

                            A
( ** ) ตามน้ำพระทัย
              A               C#m7                        D                     E
2.พระเยซู พระองค์พลีพระชนม์ ทรงช่วยเราทุกคนรอดพ้นจาก
           A
สิ่งเลวร้าย
           A         C#m7                         D                  E
พระเยซู มีพระคุณมากมาย เราน้อมใจและกายถวายองค์พระ
   A
เยซู ( ** )

Ending Note:  --ต่อเพลง

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

.      Em                                            C       Bm       Em                
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่  จิตข้าขอสรรเสริญ
            Em                                         C       Bm       Em 
บนกางเขน  พระองค์ทรงไถ่บาปข้า   จิตข้าขอสรรเสริญ
                        G                                 Am               C       D        B7
        * องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา   จิตข้าขอ สรรเสริญ
                        Em                                    C       Bm         Em
         ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน   จิตข้าขอสรรเสริญ

Ending Note:  --

เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

Int:
Em                                                                 B7                      Em
    เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า ข้าสรรเสริญ  องค์พระเยซู
Em                                                                B7                       Em
    เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า ข้าสรรเสริญ  องค์พระเยซู
  
               Am   D7        G            Em        B7                          Em
         *ข้าสรรเสริญ ข้าสรร (ะ) เสริญ  ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู 
              Am    D7        G            Em        B7                          Em  
         *ข้าสรรเสริญ ข้าสรร (ะ) เสริญ  ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู

Ending Note:  --ต่อเพลง

ขอความรัก ขอฤทธา

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:

Em              C                  D                                   Em  D/Em
 ขอความรัก      ขอฤทธา       ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล (2)
                                        Am                             Em
               *เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงจิต
                                      Am                              Em
               เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงใจ
                                      Am                          Em
               เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นกำลัง
                                              C  B                   Em
               เพราะทรงเป็นพระเจ้า     ทรงเป็นพระเจ้า

Ending Note: --