Sila Church OC Cell Group 11-Jun-2021

Generate Slides Download PDF

เราจะเข้ามาสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 160, Time Signature: 2/4

Intro: D-G D-Ax2  D-G A 
        D            G                D           Bm                  D             G        A7
เราจะเข้ามาสรรเสริญด้วยใจโมทนาพระคุณ  เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง
         D            G          D       Bm                         Em                A7          D
เราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง  ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์
         D              G   D            Bm            Em                  A7          D     D7
       **จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดี  ให้เราเปรมปรีดิ์  และยินดีในพระองค์
           D              G   D           Bm              Em                 A7           D
      จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดี    ให้เราเปรมปรีดิ์ และยินดีในพระองค์

Ending Note: --

ข้าขอวางใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Intro: Chorus
             A                D                          Dm                                A    E7
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตา โปรดทรงล้อมและนำข้าไว้ด้วยเพลงแห่งรัก
A                   D                   Dm                                E/G#
นามอื่นใด ข้าไม่รู้จัก เพราะว่าข้าเชื่อในความรักพระองค์ผู้เดียว 
             C#         F#m/E             B9                  B
       *ถึงแม้ว่าวันลำบาก อาจทำให้ข้านั้นต้องเหนื่อยล้า
              Bm       E7     Asus A    E/G# C#/F F#m/E        B9        B
       แต่ข้าจะขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์   วัน  ที่มี   น้ำตา    แต่ว่าชีวิตข้าไม่ขื่นขม
        Bm           C#m          D             E
       ข้าจะร้องเพลงแห่งความรักด้วยสุดหัวใจ 
                          A          E/G#               F#m         E
             **ไม่มีความรักใด ที่ยิ่งใหญ่กว่า รักของพระองค์
                           D           C#m        Bm      E7
             เพราะพระองค์ ประเสริฐ ยิ่งกว่าลมหายใจ         
                   A               E/G#           F#m         F#
             ข้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไป
                Bm          D Dm              D/E7      E7      A
             มีผู้เดียวที่ข้าวางใจ             คือในพระองค์เท่านั้น
          A                  D                        Dm                                                   A    E7
2)  ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่  เพราะความรักพระองค์กว้างไกล เหนือเกินแผ่นฟ้า
A                   D                       Dm                                  E/G#
พระบิดา ขอทรงเมตตา    โปรดทรงฟื้นชีวิตของข้า ด้วยรักพระองค์

Ending Note: --

ให้พระนามพระองค์ได้สรรเสริญ

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

C         Em                   Am                         F      G          C
ขอให้เราเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์  ถึงความรักอันยิ่งใหญ่
         C          Em            Am        F     G  C  
ขอเราเข้าเฝ้าปรนนิบัติพระองค์ ด้วยความยินดี
                        Am      Em            F     G          C          
       **กล่าวถึงรักอันมั่นคง ของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
            Dm      G          Em         Am   
       ไม่มีจืดและจาง เต็มไปด้วยพระพร
               Ab         G              C
       ให้พระนามพระองค์ ได้สรรเสริญ

Ending Note: --