Valley Outreach Church Main Sunday Service 26-Nov-2023

Generate Slides Download PDF

ทุกเวลาข้าขอบพระคุณ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Intro...

                A                     C#m7               F#m7               C#m7
1. ในยามเช้า ข้าขอบพระคุณ    เพราะข้าเห็น ความรักพระเจ้า 
                 Dmaj7              C#m7                Bm7           E7
    พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้า  ข้าวางใจในพระบิดา
                A                     C#m7                     F#m7       C#m7
2. ในยามเย็น ข้าขอบพระคุณ          ข้าสัมผัส  ถึงรักพระองค์ 
                  Dmaj7          C#m7                 Bm7                E7
     พระองค์ทรงเมตตา แก่ข้าพระองค์ พระทรงฟังคำอธิษฐาน
               A                          E7                 F#m7                  C#m7
****สรรเสริญด้วยขอบพระคุณ     เราสรรเสริญด้วยขอบพระคุณ 
                       Dmaj7                   C#m7                     Bm7                 E7
       เพราะพระองค์ทรงดี ต่อเราทุกคน           เราเปรมปรีด์เพราะรักมั่นคง
               A                  E7               F#m7                 C#m7                        
      แม้ว่าข้าจะหนีไปไกล     สุดขอบฟ้าพระองค์อยู่ที่นั่น        
              Dmaj7                C#m7                        Bm7      E7   A
      ไม่ว่าเราอยู่ที่ใด    พระทรงอยู่ที่นั่น       พระทรงอยู่ใกล้ๆเรา
                  A                    C#m7                 F#m7               C#m7
3. ก่อนจะนอน ข้าขอบพระคุณ            อธิษฐาน ต่อองค์พระเจ้า 
              Dmaj7          C#m7                        Bm7             E7
    โมทนาพระคุณ ความรักเมตตา ความชอบธรรมในพระบิดา
            A                 C#m7                   F#m7           C#m7
4. ทุกเวลาข้าขอบพระคุณ             ทุกเวลา   ข้าอธิษฐาน 
              Dmaj7          C#m7                  Bm7                    E7
     ขอพระองค์ดูแลปกป้องรักษา พวกเรามาสรรเสริญพระเจ้า***

Ending Note: --

พระคุณพระเจ้า ศรัญย่า

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

          D                      G/D     D         D                    A/D
1พระคุณพระเจ้า  นั้นแสนชื่นใจ   ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
        D                      G           D
 ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา
                      A/D   D
 ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
           D                    G/D            D
2.บ่วงมารวางไว้ทุกข์ภัยหลายอย่าง
        D                     A/D
ตามทางฉันพ้นมาแล้ว
       D                        G              D
แต่เพราะพระคุณฉันจึงคลาดแคล้ว
                       A/D    D
พระองค์นำฉันกลับบ้าน
                     G              D                     G                 D
** ร้อง ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา    ร้องฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา
                   G                D                         Em7     A7   D
    ร้อง ฮาเลลูยา     ฮาเลลูยา     ร้องฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา
            D                G/D   D          D                      A/D
3. พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี  พระธรรมให้มีความหวัง
            D                       G        D               A/D   D
    พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที  เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา 
          D                        G/D     D           D                   A/D
1.พระคุณพระเจ้า  นั่นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
          D                      G          D
   ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา
                         A/D  D
   ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว  ( ** )
                          Em  A                    D
***พระคุณประเสริฐ  พระคุณพระเจ้า  ***

Ending Note:  --

ขอให้ลูก

Key: Bb, Tempo: 0, Time Signature:

    A                                     Bm          E/G#                                   A   
1.     ลูกรู้พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ       ถึงแม้จะเจอเรื่องราวที่ร้ายซักแค่ไหน        
 F#m                              B                        D                 Bm/E         A
        ลูกควรมีความหวังควรมั่นใจเอาไว้   ว่าพระองค์จะพาผ่านได้เมื่อถึงวัน       
    A                                      Bm                       E/G#                                    A
2.      แต่ในตอนนี้เหนื่อยจนแทบทนไม่ไหว         ข้างในหัวใจก็อ่อนแอและไหวหวั่น         
  F#m                        B                          D            Bm/E            A
         ทั้งทีลูกก็รู้ว่าต้องถึงวันนั้น            แต่กลับไม่รู้จะทำอย่างไร       
                D     E        C#m   F#            Bm           E            A
**ขอพระองค์       ช่วยลูก          ให้รอดผ่านไปจนถึงวันนั้นได้                     
            D                   C#m    F#m   Bm                               E
    และไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไร     ขอให้ลูกวางใจในพระองค์
    A                                      Bm             E/G#                             A
3.      ขอให้ลูกนั้นอดทนและไม่หวั่นไหว     ขอให้หัวใจเข้มแข็งและก็มั่นคง 
   F#m                                      B                              D               E            A
         เมื่อความเชื่อถดถอยเมื่อลูกเริ่มจะเดินหลง     ขอพระองค์อยู่ด้วยเสมอ **


Ending Note:  --

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

D       A/C#  Bm7                        G          A                D
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
         D      A/C#     Bm7                          Em          A
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 
      A            Gmaj7                 F#m
**ขอให้ข้าได้พบพระองค์    ได้ยินเสียงพระองค์ 
     G             A                 D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
                Gmaj7               F#m         B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
     Em                             A                 D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Ending Note: --

ได้ยินเสียงของพระเจ้า I hear thy welcome voice

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

         D                                     Em            A    D
1. ได้ยินเสียงของพระเจ้า  เรียกข้า  ให้มาเข้าเฝ้า
       D                     Bm                      Em      A           D 
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร  ด้วยโล  หิตจากกางเขน
        D                      G      D     Em       A
     * ขอพระองค์เมตตา    ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
        D                   Bm                         Em       A            D   
        ขอพระโลหิตจากกางเขน     ล้างบาป  ให้สิ้นกรรมเวร
         D                                                Em         A             D
2. แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป  พระองค์  ประทานเรี่ยวแรง
           D                  Bm                       Em       A            D        
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด  โปรดให้   สะอาดผ่องใส
              D                               Em    A      D
 3.  พระองค์สัญญาแน่นอน  แก่ผู้  จงรักภักดี
       D                 Bm                Em         A            D                                                                                                     
มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี  เพราะว่า  พระองค์คุ้มครอง 
          D                                 Em         A        D
4. ไชโยโลหิตประเสริฐ   ไชโย   ความรักล้ำเลิศ
     D                        Bm                           Em           A         D   
ไชโยความรอดขององค์พระคริสต์   เป็นฤทธิ์   และความสัจจา

Ending Note: --

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Verse1:
    G           D/F#   C/E    G/D
1: พระเจ้าทรงเป็น..ที่....ลี้ภัย 
           C          D       G
เป็นกำลังของเราทุกคน 
        C                D/C     Bm7                 Em7
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบาก 
 Am7     D    G    C/D
หากวางใจพระองค์ 

Verse2:
    G             D/F#    C/E  G/D
2: พระเจ้าทรงเป็น..ความสว่าง 
        C              D      G
ส่องแสงกลางใจของเรา 
       C            D/C      Bm7            Em7
เป็นโคมส่องทาง ถึงแม้เราอ้างว้างลำบาก 
  Am7       D   G    F/G
เชื่อวางใจพระองค์ 

Chorus:
     C            D/C               Bm7           Em7
C: เราจะไม่กลัว แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไป 
  Am7     D         G      F/G
แม้มีอันตรายรอบกาย 
  C           D/C  Bm7          Em7
เราจะไม่กลัว เพราะเราวางใจ 
    Am7       D      G
พระเจ้า สถิตกับเรา

Ending Note: --

พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ (Jesus we enthrone You)

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

A         F#m                                
พระเยซู...... เราน้อมรับพระองค์       
 D                          E        A
ประกาศพระองค์   เป็นราชา                                                 
          F#m                             C#m                          
สถิตที่นี่..... อยู่ท่ามกลางพวกเรา      
D                                 E7
เรายกพระองค์     นมัสการ
          A                           F#m              
         ** นมัสการเป็นบัลลังก์  พระองค์      
         D           E7              A           F#m
              นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์              
          D           E                 A           F#m                 
              นมัสการเป็นบัลลังก์    พระองค์   
                              D          E7    A
              เชิญพระเยซู  ประทับที่นี่ 
                                      
                    

Ending Note: --

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

A                           C#m F#m                Bm            D      E7
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ     แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
          C#m           F#m                      Bm          E7
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ     สรรเสริญพระบารมี
            A      C#m F#m                       Bm         D  E7
ด้วยโลหิตไถ่ชีวิตข้า                 ด้วยฤทธาชุบชีวิตข้า
           C#m          F#m                     Bm        E7  A
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ     สรรเสริญพระบารมี

Ending Note: --