Valley Outreach Church Main Sunday Service 03-Dec-2023

Generate Slides Download PDF

คริสตมาสเป็เวลา

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  2 รอบเต็ม จบรอบข้างบน คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก

Intro: Em A A7 D
       C                  Em  Am                    C
    คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา  
    F                   G                  C  G7  (C7)
คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
        F                Em            F                   C       
บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
        F                 Em                  G
เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่คอยเข้าใจ
       F             Em             F                C 
ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจรักผูกพัน  
        F              G            C
พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

Ending Note: --

เปี่ยมรัก

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  ข้อ 1 ร้องรับ, ข้อ 2 ร้องรับ ร้อง 2 ครั้ง จบด้วย แห่งความรักพระคุณและเมตตา 2 ครั้ง

Int:  C  D Em  C  D  Em
            Em                    C                    D                 Em
1.  เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
      Em                          C                  D                 Em                     
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซูทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด
                    C        D     Bm        Em                C     D            G   B7
       **นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ    เพราะผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
                               C        D         Bm        Em
        เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
                         C        D             Em
        แห่งความรัก พระคุณและเมตตา
          Em                     C                         D                  Em
2.  ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา   ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
    Em                         C                                 D                 Em
ตะวันเริ่มทอแสง  ประกายแห่งความหวัง    ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

Ending Note: --

พระเยซูที่รัก

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  ร้องรับ ข้อ 1, ร้องรับ ข้อ 2 (2รอบ) ต่อด้วยรักวิเศษ

           A    F#m              Bm               E
**พระเยซูที่รัก พระองค์ทรงรักมากมาย 
       A    F#m             Bm         E    A
พระเยซูที่รัก พระองค์ยอมพลีเพื่อเรา 
                  A                    F#m          A               F#m
     1. มองดูที่กางเขนโสภานั้น ทุกคืนวันยอมเพื่อข้า 
             A                    F#m              Bm                 E
     ทุกเวลาพระองค์บริสุทธิ์ ช่วยข้าหลุดพ้นจากบาป 
               A                                 F#m               A          F#m
2. เมื่อข้าทุกข์พระองค์ทรงปลอบโยน พระคุณล้นดวงใจข้า 
           A                            F#m           Bm     E
เช็ดน้ำตาโดยพระหัตถ์พระเยซู ช่วยเชิดชูกู้ชีวัน

Ending Note: --

รักวิเศษ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

D                                            G         G                                         Em                               
1.    ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า    และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
Em                                        C                         Bm            Em     F                   D       
      ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ  ชีวิตข้าต้องการ     ขอได้รักพระองค์
   D                                             G      G                             Em                
2.    โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
Em                                     C                                  Bm            Em    Am     D        G
       ทุกสิ่งที่ข้ามีเพียงเป็นของที่ชั่วคราว   แต่ความรักของพระเจ้า     นั้นมั่นคงยืนนาน
                          C        D               Bm         Em        Am      D                      G
     **เพราะรักวิเศษเช่นนี้   ไม่มีในผู้อื่น      มีเพียงในรักของ  องค์พระเจ้าเท่านั้น
                               C        D              Bm          Em     F                          D       D7
          ขอทรงโปรดสอนหัวใจ  ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร     รักเหมือนดั่งพระองค์
     D                                          G      G                           Em        
3.      เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า  
  Em                                    C                               Bm             Em     Am    D         G              
         ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า    นั้นมั่นคงยืนนาน
            C                          Bm       Em   Am     D         G     
(ให้โลกนี้ได้รู้จัก    กับความรักที่คงมั่น      รักแท้ในพระองค์)

Ending Note: --

ข้าจะรักและบูชา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  2 รอบเต็ม + ร้องรับ 1 รอบ ย้ำ ประโยค ข้าจะรักและบูชา บรรทัดสุดท้าย ต่อเพลงเข้าราชา

                   G                        C                       G
1. อยากจะพบพระองค์   ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา
             Em                             D        C 
อยากจะเห็นพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 
      Am    D7      Bm    Em            Cmaj7            G/D  D      
ข้าปรารถนา   ได้อยู่ใกล้ชิด    ได้พินิจ    ในความงาม 
                            G                       C                                G 
           2. อยากจะนั่งลงใกล้   ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
                     Em                               D        C   
          อยู่ตรงหน้าพระพักตร์   ผู้เป็นที่รักของข้า 
                   Am    D         Bm    Em           C                        D     G/D
          เพียงหนึ่งวันนี้    ได้อยู่ใกล้ชิด    ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดๆ 
            G/B       C      Bm  Em             Am             D                    G      D/F#  
**ข้าจะรักและบูชา   นมัส...การ    จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
        G/B      C       Bm  Em               Am           D          G        
ข้าจะรักและบูชา   นมัส...การ      อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

Ending Note: --

ราชาแห่งดวงใจ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  รอบแรก บนสอง ล่าง 1, รอบสอบ บน 1 ล่าง 2 จบที่ ข้าขอถวายวิญญาณ... ต่อเพลง พระสิริ

A                         C#m7                            D           E            A 
พระสิริเป็นของพระองค์  พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม    ข้าขอนมัสการ
             D                     E               C#                    F#m7
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง  เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
                 Bm7          E            A
และก้มกราบลง     นมัสการพระองค์
                   Dmaj7   E/D                  C#m7                   F#m7
        **ข้าจะนมัส.......การ    ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
                            Bm7                 E                  A   
        เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น    ที่หัวใจข้าต้องการ
                 Dmaj7      E/D                C#m7                   F#m7
        ข้าขอถวาย....วิญญาณ  จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
              Bm7            E                   A
        พระเจ้าของข้า  ราชาแห่งดวงใจ

Ending Note: --

พระสิริ โอ พระสิริ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  สองรอบเต็ม ซ้ำร้องรับ สองรอบ จบตรง ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว ย้ำ ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ ทั้งหมด 3 รอบ

G               Bm       C          D       G                    Bm          C       D          G
 พระสิริ โอ พระสิริ  พระเจ้าจอมราชา  บริสุทธิ์ งดงามสง่า  จอมราชาของเรา
                          C            D   Bm  Em                   C         D                 G
     ** เราจึงก้มกราบ เทิดทูน นมัสการ      ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
                C               D    Bm             Em                  C                  D             G
     ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์...ผู้เที่ยงธรรม   ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

Ending Note:  --