Valley Outreach Church Main Sunday Service 10-Dec-2023

Generate Slides Download PDF

Glory พระเยซูได้บังเกิดแล้ว

Key: Am, Tempo: 0, Time Signature:

Am                      Dm
1ในคืนเดียวดายที่เงียบสงบนั้น
    G                                  C
   เป็นคืนที่จันทร์หลบใต้แสงดวงดาว
       F                                  Dm
   ที่ส่องสว่างอยู่ท่ามกลางฟ้าที่มืดมิด
           E                E/G#
   และนำชี้ทางให้ตาม
     Am                         Dm 
2 กลางคืนเดียวดายที่เงียบสงบนั้น
    G                                       C
   เป็นคืนเดียวกันที่จะเปล่งเสียงมีชัย
        F                                Dm
   มีใครคนหนึ่งเกิดมาเป็นทารกน้อย
       E                            E7 
   ที่ทุกคนร้องเพลงชื่นใจ
     C     Am   Dm                   G
**ร้องเพลง   จะเปล่งเสียงจะบอกออกไป  
    C  Am                      Dm G    Am     F#m       C        Am
   ว่าพระเยซูเกิดมาเพื่อเธอ    ให้เธอได้รู้    และเธอจะได้เห็นว่า
    C   Am Dm G             F                   E              Am   G
   พระเยซูรักเธอ  จากสวรรค์  จากบนฟ้า  เกิดลงมาสู่พื้น
        C     Em            Am    Dm     F               G          C
   จะร้องเพลง  เปล่งเสียงเพลง  พระเยซูได้บังเกิดแล้ว

Ending Note: --

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:

Em                  Bm                C                         G
ทุกวันเวลาข้าสาธุการ  ด้วยวิญญาณและความจริง
 Am             Em             B7
ทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์
       Em            Bm                  C                     G
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ  ข้าก้มกราบพระบาทา
        Am             C                        D7
เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี
                       G             Bm         Em                  Bm
    # ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน  พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์
               C                  D                C               D7
     พระคุณอนันต์  ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี
                       G            Bm          Em                 Bm
     ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน  พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์
           C                 D             Em (Em  D  C  Em)
     ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี

Ending Note: --

บุตรแห่งรางหญ้า

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

A                  C#m         F#m       E
1.วันเวลาผ่าน ไป นานนับ  พัน  ปี
      D                    E                   A
  ที่พระคริสต์ทรงบังเกิดในโลกนี้
    D                         E                C#m   F#m
  แต่เป็นเหมือนเพิ่งผ่านไปเพียง ชั่ว นาที
  Bm                                            E
  ความเปรมปรีดิ์ยังเปี่ยมล้นทั่ว โล  กา
    A                   C#m                 F#m       E
2.เบธเลเฮ็มเป็น เมือง เล็กน้อย ในสายตาผู้คน
     D                          E             A
แต่พระคริสต์ทรงบังเกิดในเมืองนี้
 D                       E                      C#m         F#m
ในบ้านและโรงแรมทุกแห่ง ไม่มี ที่ ว่าง ให้ พระองค์
     Bm                  E                 A 
จึงได้ประสูตินอนในรางหญ้าต้อยต่ำ
        D                    E                  C#m7    F#m
**อิมมานูเอล  พระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเรา
   Bm               E                        A
  เป็นนามที่ไพเราะและมีความหมาย
    D                        E                C#m        F#m
  เป็นนามขององค์พระบุตราผู้ทรงมาไถ่มนุษย์
     Bm              E                  A
  ผู้ ที่ ยินดีและวางใจในพระองค์
   A                       C#m                    F#m
3เมื่อท่านนอนบน ที่นอน นุ่มนุ่ม อุ่นสบาย
  Bm                  E                    A
  จงอย่าลืมพระบุตรที่บนรางหญ้า
    D                  E                  C#m        F#m
  ในคืนนี้ท่านนอนอยู่ในห้อง ที่ แสนอบอุ่น
   Bm                B7                        E
  ให้นึกถึงบุตรน้อยนอนหนาวเย็นกาย
   A                      C#m                 F#m
4แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ยิ่ง ใหญ่
      Bm             E              A
  แต่ยินดีมาลำบากในโลกนี้
    D                           E       C#m           F#m
  เพราะความรักพระองค์  ที่มี ต่อมวลมนุษย์
       Bm                    E                        A
  จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวลงมา ( ** )

Ending Note: --

เวลานี้

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

      A                 F#m              D      E7                        A          A7
1. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
                    D     E7  C#m F#m   G                     E7  
   โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์     อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
                    D                  E7        C#m     F#m
** แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา
                  Bm                  E7            A       A7
    และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ
            D          E7      C#m   F#m
   จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
                  D                     E         A
   เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
     A                F#m
2. ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรง
      D      E7                       A            A7
อธิฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
                    D  E7  C#m F#m
โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์
   G                      E7
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

Ending Note: --

โปรดเทการเจิมลงมา

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

F     C                         F                                     Am7 
 ขอเชิญองค์พระวิญญาณ     ประทับอยู่ในดวงใจ
                                  Gm                                          F
 โปรดเทความรักยิ่งใหญ่       เทการเจิมพระองค์ลงมา
       C          F                                                              Am7
 ข้าขอนมัสการ                      ด้วยวิญญาณและความจริง
                               Gm                        Bb          C             F
 โปรดเจิมด้วยพระสิริ            เจิมด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ
             Csus             F                                  Fmaj7
** โปรดเทการเจิมลงมา            เติมเต็มชีวิตข้า
                                       Gm                 Bb                     F
    ด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ   ช่วยรักษาเยียวยาดวงใจ
              Csus           F                                          Fmaj7
    โปรดเทการเจิมลงมา            เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า
                                    Gm                   Bb      C          F
    อยากให้พระองค์นำพา         โอบอุ้มข้าไว้นานเท่านาน

Ending Note: --

พระเจ้าของข้า

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

       F                            Bb         F                                         Csus4
พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า   จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์
         Bb                        A            Dm
ข้าได้เห็นพระองค์   ในสถานนมัสการ 
       Gm7                    Bb             Csus4
เห็นฤทธานุภาพ และ  พระสิริพระองค์
            F                              Csus4              Gm7       C             F 
*ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์      ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้
         F                                 Csus4              Gm7       C                 F
ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์      ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน 
                      Gm                                         F
**เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต ( 4 )

Ending Note: --

เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:
         G               D                Em7                    C                        D            G
เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ       เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
                   C                           D              Bm                   Em7
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่   ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
             C                           D
ให้เต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ (x2)
                  G               Bm7   Em           Am                   G                 D
    **โปรดเจิมเรา   เจิมใจ......เรา   ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
                  G               Bm7   Em            Am7                   D           G
        โปรดเจิมเรา   เจิมใจ......เรา   ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

Ending Note: --