Sila Church OC Cell Group 20-Oct-2023

Generate Slides Download PDF

อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Dmaj7                    Amaj7 
อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญพระเจ้า 
              Dmaj7                         Amaj7 
อยากให้ทุกการกระทาเป็นการสรรเสริญพระองค์ 
                  D                                    C#m7 
ฉันอยากให้ทุก ๆ สิ่ง และอยากให้ทุก ๆ อย่าง 
   Bm     E                         A A7 
ที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า 
                        D                                        C#m7              F#m 
           ***เพราะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า และไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่านี้ 
           Bm7              E                          A    A7 
           ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์ 
                           D                                                   C#m7   F#
           เพราะพระองค์สมควรคู่คาสรรเสริญ   และไม่มีผู้ใดที่สมควรกว่านี้ 
             Bm7              E                          A 
           ฉันจะอยู่ จะร้องสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --