Sila Church OC Cell Group 17-Nov-2023

Generate Slides Download PDF

เครื่องบูชาที่หายใจ Sila

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: D C#m F#m Bm E
A                      E/G#          F#m           E                D            E         C#m   F#
เฝ้าทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่  ขอทรงเปลี่ยนจิตใจ  ของข้าในวันนี้
           Bm              Bdim7                 C#m            F#sus          Bm                      E
เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟัง  พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดี  ชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิม
                            D              E                     C#m     F#m                 Bm    E          A 
       **ให้พระองค์ทรงช่วยเปลี่ยน  และสร้างหัวใจขึ้นใหม่  เพื่อสอนให้ข้ารู้จักน้ำพระทัย
  Em      D             E         C#m    F#sus            Bm             E                 A
        ข้าขอถวายวิญญาณนมัสการเสมอไป  เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์
Inst: Bm E
A                      E/G#          F#m              E               D                E         C#m   F#
ชีวิตที่เหลือเปลี่ยนข้าให้เป็นเหมือนพระองค์  ให้รักเต็มล้นจากหัวใจจนส่งไป
           Bm              Bdim7               C#m            F#m              Bm                              E
ในวันนี้ข้าพร้อมยอมเชื่อฟัง  โปรดทรงนำทุกการตัดสินใจ  ให้ข้าดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม
Inst:  F#m-E-A | D | E |
Last line bridge:  | A  C#m-Cm | เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์

Ending Note: --

ขอบพระคุณ - โต๋

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro: G Em Am D Bm Em Am D G (C)
G                               C             Am                                  D
ทุกทุกครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไร   ไม่ว่าจะทุกข์ทนหรือมีความสุขหรือไม่
G                                    C               Am                                D
แม้ว่าโลกจะวนเวียนเปลี่ยนหมุนยังไง   ลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกที
         Em                       
          *   เพราะพระคุณอันมากมายที่ยิ่งใหญ่ช่างเปี่ยมล้น
        Bm                                                         C             Am         D
           ทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสน  อย่างแน่ใจ ในเส้นทางนี้
                                 G                                      Em
                **โปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจออะไร 
                    Am                     D
                    ขอบพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ
                               Bm                            Em
                    และอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจ
                Am                    D                            G  (C)
                    ขอทรงเมตตา ให้ลูกขอบพระคุณเสมอไป  (ให้ลูกขอบพระคุณหมดหัวใจ)
G                         C             Am                                     D
ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลูกนั้นจะพบอะไร   ไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดั่งใจหรือไม่
G                                          C               Am                                    D
แม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไง   ลูกก็แน่ใจว่าจะผ่านไปได้เหมือนทุกที

Ending Note: --

ให้ข้าหายดี

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro : C G/B C Em7 Dsus D x 2
         C                Dsus                  Gsus G                   C              Dsus                  Gsus G 
1. ข้าแสวงหา ต้องการพระองค์ เหนือผู้ใด        โปรดทรงรักษา ข้าเชื่อพระองค์ จะเยียวยา
 C                       D                   G/B           C              Am7                         Dsus     D 
ข้าจึงเข้ามา โดยพระสัญญา เข้าใกล้พระองค์   ขอปกคลุมตัวข้าไว้ และทรงสัมผัส  
                   C            Dsus                  Gsus G          C             Dsus              Gsus G 
      2.และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเยซู   ผู้ทรงรักษา ทุกโรคภัย ทรงฤทธา
           C                       D                    G/B        C             Am7                   Dsus     D 
     พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา ให้ข้ามองเห็น   ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน
                               C                                         G/B 
           *รอยแผลพระองค์ นำการเยียวยา  โลหิตพระองค์ ทรงมอบชีวา
              C                         Em7            Dsus D       (G/B)   C 
            พระคำพระองค์ ทรงทำให้ข้า ได้มีเสรี   กางเขนพระองค์ นำข้าเข้าไป
                          G         D/F#     Em7              Am7               D                 G 
           ในที่ประทับแห่งฤทธา พระสิริ   และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์
            C                    Dsus                Gsus G         C            Dsus                Gsus G 
3. และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเยซู      ผู้ทรงรักษา ทุกหัวใจ ทุกวิญญาณ
 C                       D                   G/B           C                 Am7                       Dsus     D 
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา และสัมผัสข้า   ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้ามี (*,*)
Interlude: C G/B C Em7 Dsus D (x4)
     C                                 D                               C                                              Em7              D 
     **เมื่อข้ามองดูพระองค์  จิตใจข้ามีความหวัง   วิญญาณข้าได้เติมเต็ม ความเชื่อล้นจากหัวใจ
  C                                  D                                       C                               Em7             D 
     เมื่อข้าสัมผัสพระองค์  ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป   ข้าจึงชูมือขึ้นสูง และรับเอาทุกสิ่ง(ไว้) x2,*,* 
                            Am7                 D                 G
Ending: และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์ 
            (Em7)        Am7                               D                    C 
             โปรดทรงสัมผัส  ด้วยปีกแห่งการรักษา...ของพระองค์
Outtro: C G/B C Em7 Dsus D (G)

Ending Note: --