Sila Church Main Sunday Service 03-Dec-2023

Generate Slides Download PDF

ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int:
          G              D           G          D              Em        Bm    
1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย    เชิญมา เชิญมาไว 
   A7            D          Bm      Am         G           D     D7
สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
               G    G/F#            Em               D              Am D        B C   G D         G    D
    **เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู   เชิญสาธุการพระเย-ซู  ผู้-ทรงพระคุณ
               G              D            G                D                 Em       Bm        
2  ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล  ความต่ำช้าสามานย์ 
   A7                 D              Bm       Am                G         D     D7
มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง  พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
                   G                    D        G              D                    Em 
         3 จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน  ให้ดังก้องกังวาน
          Bm            A7        D      Bm     Am     G      D   D7
          ทั่วแหล่งหล้าและสากล     รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
  G                     D           G            D                Em        Bm        
4  สรรเสริญข้าถวายชัย   พระเยซูผู้ช่วยได้   พระนามอันยิ่งใหญ่ 
A7            D                Bm     Am  G          D     D7
ข้าวันทาด้วยภักดี    ดำรัสพระบิดา   มาปรากฏเป็นภูมิ

Ending Note: Key change: A

โฮซันนา ฮาเลลูยา

Key: D, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int:
            D                A/C#      G/B                A
      ***โฮซันนา  ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
            D                A/C#       G/B              A          D
           คุกเข่าลง  นมัสการ  ถ่อมใจลงยอมรับพระองค์
            D                A/C#      G/B                A
          โฮซันนา  ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
            D                    A/C#      G/B               A              D
          ความสว่างนั้นได้ลงมา  คือองค์พระคริสต์พระผู้ช่วย
    G               A           F#m         Bm   Em        A        D 
1.  พระองค์ได้มา  และทรงเลือกสรรเรา   ผู้ที่เชื่อและวางใจ
      G            A    F#m       Bm        Em       Em7  A
จะไม่ต้องพินาศ  มีชีวิตนิรันดร์  พระองค์     ทรงรักเรา (***)
          G               A   F#m         Bm        Em    A        D 
     2. ทุ่งนากวางไกล  ไร้คนคอยดูแล  หากรอช้าไม่ทันการ  
      G            A      F#m       Bm        Em     Em7  A
     อีกไม่นานพระองค์ก็จะเสด็จมา  ให้เราร่วมมือร่วมใจ
                         D                             A/C#
Bridge:  ประกาศความรอดความจริง  ความรักพระองค์
              G/B              A         D            A/C#
             ให้โลกรู้พระบารมี  สันติสุขที่ไม่แปรเปลี่ยน
             G/B             A              D
              เพียงวางใจ เชื่อในพระองค์ (***)

Ending Note: --

มานี่เป็นเวลามนัสการ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: D G D / A Em D G / D G D / A Em D G / D              
  D                         G    D       
*มา... นี่เป็นเวลานมัสการ
 A                        Em   D   G       
มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
 D                        G   D       
มา... นมัสการดั่งที่เป็น
A                                    Em D  G       D
มา... ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น       มา...
    G                                       D       
1.สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
     G                                D       
สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
       G                                    Bm       
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา
    Em                     A       
ผู้เลือกและรับพระองค์

Ending Note: --

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Note: Intro Chorus instrumental

E      B/D#    E Esus4 EB/D#        E           E7             A                  
เมื่อตาใจข้าได้เห็น       พระวิญญาณของพระเจ้า  ข้าได้พบสันติสุข 
      G#m7  C#m7F#m7   A/B            E    (F#m B)
ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้       ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย  x2
         E7              Amaj7              G#m7  C#m7       F#m7           B      E
         * ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ   และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
          E7              Amaj7             G#m7  C#m7    F#m7           B      E
         ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน  ข้าจะนมัสการ    และไม่ว่าเป็นเช่นใด   ก็จะนมัสการ
E      B/D#    E Esus4 EB/D#            E              E7
2)   ข้าได้เห็นแสงสว่าง   แห่งความจริงและความรัก
A                        G#m7  C#m7   F#m7   A/B            E
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้   อยู่ในความรักของพระองค์
                         A             B/A
         *** และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
              G#m7    C#m7       F#m7  A/B     B  E
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต    นมั-ส-การ พระองค์ เรื่อยไป  
                   A                      B/A
         และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
             G#m7    C#m7     D      F#m7            B 
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต  นมั-ส-การ พระองค์ นิรันดร์

Ending Note: --

พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

E              G#m          A         B            E             G#m            A         B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m            B                        D                                 B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ      ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m                    A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m              A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A         Am               G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m                           B               E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์

Ending Note: --
F#m B E (C#m)
ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์
ending A Am G#m C#m F#m B E

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --