Sila Church Main Sunday Service 24-Dec-2023

Generate Slides Download PDF

คริสต์มาสเป็นเวลา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: อธิษฐานเปิดการนมัสการ โดยพี่ตุ๊ก

Bible Verses: 16พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ --John 3:16 (THSV11)

Intro:  |C G|Am Em|F C|F G|
 C                 G         Am           Em           F                   G                 (C G7) (C7)
คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา      คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
                 F            Em          Dm                C     C7
      **บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
                 F                Em          G      E
         เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
               F           Em            Dm       E      Am (G)     F           G       C   (G)
        ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจเราผูกพัน       พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า
Outtro:  |C G|Am Em|F C|F G| C

Ending Note: --

วันแห่งการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: คำพยาน เชฟโย
คำพยาน เฟิร์ส

Intro: D Bm G D     
   D                                                                 Bm
1.ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ ภูเขาสะเทือนร่วมเปล่งเสียง 
                                               G                             (Em)
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด เสียง เพลงไม่มีจุดจบ
                 D
ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 
              D                                                         Bm
      2.  แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครอง จักรวาล
                     G                              (Em)                 D
       เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา
                  G                  A                   D/F#                      Bm 
*เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์                               
                          G                                Asus4               D
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์  และยกย่องพระนามร่วมกัน
                 G                   A                    D/F#                    Bm         
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
                      G                 Asus                 D
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน  วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ
(Instru: D Bm G D) 
           D                                                                   Bm
       3.รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ ต่อหน้าบัลลังก์เรา เป็นเหมือน
                                                              G 
       ท่วงทำนองร่วมขับขาน ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
                  Em                      D
       ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: --

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

G            D7             C                        D7   
โฮซันนา โฮซันนา  โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (2)
         C          D         G (D)  C          D        G (D)
         * ข้าขอยกพระนาม         ด้วยดวงใจโมทนา
      C            D                 G    Bm  Em
         เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้า  ของ  ข้า
          C                     D7     G   (D)
         โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
     G          D              C                    D 
พระสิริ คำสรรเสริญ   ขอจงมีแด่จอมราชา (2) (*)

Ending Note: --

จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro: C    Am    D7   G     D      G 
               G                   D             G           C      D     G
1. จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์    สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
         Em             A7                   D               
พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด          สวัสดีแก่ชนมนุษย์
           G       C    D7              G                     C    D7
ทุกประเทศจงตื่นยินดี             ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
  C                          Am             D7      G         D       G7
เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็ม     พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
   C                           Am             D7   G        D           G 
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
                         G                   D             G                 C  D      G 
         2.  องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน   เป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์
                  Em             A7                   D               
         ถ่อมพระทัยลงมาบังเกิด       แด่มารีย์หญิงผู้ประเสริฐ
                  G       C    D7                  G                 C    D7
         องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด         ลงมาทรงกายามนุษย์
        C                      Am             D7      G         D       G7 
        จงสาธุผู้ปรากฎเป็น                พระเยซูอิมมานูเอล
         C                           Am             D7   G        D           G             
       *เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
          G                D                     G.               C     D   G
3.    พระเยซูเป็นมิตรไมตรี         ทรงพระนาม  ผู้เลี้ยงอันดี
         Em             A7                          D               
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม    ส่องทั่วทุกประเทศชูค้ำ
           G       C    D7              G                     C      D7 
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย         เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย
  C                          Am             D7      G         D       G7
และทรงยกบาปโทษให้พลัน     รอดชีวิตตลอดนิรันดร์
   C                           Am             D7   G        D           G                    
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน *

Ending Note: --

เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 12/8

Note: เพลงพิเศษ อนุชน

C                      F                    C                       Am        G7             C G7
เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา   คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
 C                       F                        C                          Em           B7         Em
นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์   วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
      G7                         C                          G7                            C
พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้ เพื่อทรงเปลื้องหนี้ ความบาปของปวงประชา
        Am       Em    Dm                    Am              C    G7  C   F 
        *ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู    เพราะว่า ในวัน นั้น
              C     G7     C                   G7       C      F     C    G7     C
         ทรงธรรมเสด็จลงมา   เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา
C                      F                    C                             Am        G7             C G7
2. ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง  ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
 C                       F                        C                          Em           B7         Em
เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทานให้  เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด
          G7                         C                                       G7                   C
คราวนี้เป็นคราวชาวโลกได้พ้นจากความตาย  เพราะว่าพระเจ้าทรงวายพระชนม์เพื่อเรา
                  C                      F                    C                       Am        G7             C    G7
          3. บัญญัติพระเจ้า สั่งสอนให้เราจงรักกัน   และบัญญัตินั้น คือความรักสามัคคี
                  C                     F              C                 Em           B7         Em
          เชื่อพระเยซู จึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
               G7                         C                               G7                          C
          เราจึงร้องเพลง แสดงยินดีกตัญญู  ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู

Ending Note: --

Glory พระเยซูได้บังเกิดแล้ว

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int:  Bm
Bm                                 Em            A                      D         F#
1. ในคืนเดียวดายที่เงียบสงบนั้น  เป็นคืนที่จันทร์หลบใต้แสงดวงดาว
G                                       Em                F#
ที่ส่องสว่างอยู่ท่ามกลางฟ้าที่มืดมิด  และนำชี้ทางให้ตาม
                Bm                                 Em            A                      D         F#
               2. กลางคืนเดียวดายที่เงียบสงบนั้น เป็นคืนเดียวกันที่จะเปล่งเสียงมีชัย
                G                                       Em                F#
               มีใครคนหนึ่งเกิดมาเป็นทารกน้อย  ที่ทุกคนร้องเพลงชื่นใจ
      D     Bm             G            A              D       Bm     G         A
     **ร้องเพลงจะเปล่งเสียงจะบอกออกไป  ว่าพระเยซูเกิดมาเพื่อเธอ
      F#m   Bm    Em       A            D   Bm  G  A
     ให้เธอได้รู้ และเธอจะได้เห็นว่า พระเยซูรักเธอ
       G                F#       Bm        A
      จากสวรรค์ จากบนฟ้า เกิดลงมาสู่พื้น
      D     Bm            G      A         G        A         D         (F#)
      จะร้องเพลง เปล่งเสียงเพลง   พระเยซูได้บังเกิดแล้ว

Ending Note: --

คริสต์มาสเป็นเวลา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: เทศนาเสร็จ จะมีพิธีถวายบุตร น้องเอ็บบี้ ลูกสาวเฟิร์ส
ถวายทรัพย์

Intro:  |C G|Am Em|F C|F G|
 C                 G         Am           Em           F                   G                 (C G7) (C7)
คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา      คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
                 F            Em          Dm                C     C7
      **บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
                 F                Em          G      E
         เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
               F           Em            Dm       E      Am (G)     F           G       C   (G)
        ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจเราผูกพัน       พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า
Outtro:  |C G|Am Em|F C|F G| C

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --