Sila Church Main Sunday Service 07-Jan-2024

Generate Slides Download PDF

องค์พระเจ้านิรันดร์

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 28ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือ? ท่านเคยได้ยินไม่ใช่หรือ? พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์ เป็นผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย ความเข้าใจของพระองค์ก็เหลือจะหยั่งรู้ได้ 29พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมาก 30แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว 31แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย --Isaiah 40:28-31 (THSV11)

Int: A D A D A D A E
A                           D              A
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์ 
Strength will rise as we wait upon the Lord
      D                    A         D           A         (E)
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์ x  2
We will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord
           E     D   E      D    E   F#m   E            E   D     E      D       E   F#m    E
        *พระเจ้า ครอบครองชั่ว  นิ.... รันดร์     ทรงเป็น ความหวัง  และเรี่ยว...   แรง
          Our God, You reign forever.              Our hope, our strong Deliverer
 A                                     D                                F#m
**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์  ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
You are the everlasting God The everlasting God
                          D           E          A                              D        
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง  หรืออ่อนล้า   ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ 
You do not faint You won't grow weary You're the defender of the weak
                       F#m                                           D         E     A
 ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน              ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์
You comfort those in need      You lift us up on the wings  Like eagles

Ending Note: --

ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก W501

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: G Dsus G/B C2 (x3)
                            G                                                D
ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก ให้พลิกกลับกลายเป็นความยินดีชื่นบาน
                          Em                                     C                       G         
ทรงเปลี่ยนความทุกข์ใจ ให้ข้ามีความเปรมปรีดิ์  ข้า จึงโห่ร้องบอก 
                              D                                   Em                                         C
ให้เสียงแห่งความยินดี ดังก้องไป  สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่
                  G                               D                             Em                D               C
     *พระองค์ดี ทรงแสนดี พระองค์ดี เสมอไป    พระองค์ดี และความรักมั่นคงนิจนิรันดร์ (x2)
G Dsus G/B C2
                    G                             D                                              Em  
ความรักแสนยิ่งใหญ่ พระบิดาได้ทรงประทานให้เรา   ไม่เคยหยุดยั้งไป 
         C (Bm) C                   G                                         D                         
สดทุกเช้าวันใหม่    ข้าจึงโห่ร้องบอก (เฮ้) พระองค์ทรงแสนดีไม่เคยเปลี่ยนไป  
                    Em                                   C
สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่
               Am            G                 C            G                             Am                                         D
Bridge    **ถึงความทุกข์ อยู่รอบกาย ข้าวางใจ พระสัญญา   เพราะความยินดีจะมา ในเวลาเช้า
Instrumental :   G/B    C    G/B    Dsus  (x2)

Ending Note: --

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

Key: G, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 18พระองค์ตรัสดังนี้ว่า “อย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีต 19นี่แน่ะ เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆ บัดนี้ มันงอกขึ้นมา เจ้าไม่เห็นหรือ? และเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง --Isaiah 43:18-19 (THSV11)

G                 D/F#                        C/E              G/D 

พระเจ้าจัดเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมน  
God will make a way  Where there seems to be no way
            C           Bm  Em     Am7          Cmaj7/D – D 
บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ   แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา
He works in ways we cannot see  He will make a way for me
G                 D/F#             C/E              G/D 
         

แล้วจะคอยชี้ทาง   พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ 
He will be my guide   Hold me closely to His side
   C                   Bm  Em     Am7          Cmaj7 Cmaj7/D                G    G - F 
ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี   เพื่อพวกเราวันนี้      โปรดจัดเตรียมหนทาง
With love and strength for each new day  He will make a way, He will make a way
                Eb                    F               Bbsus4 Bb         

        **พระองค์นำเราบนถนนในถิ่นสุดกันดาร    
           By a roadway in the wilderness, He'll lead me   
                 Eb                    F               Gsus-G 
         และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย
         Rivers in the desert will I see
         C                 D/C              Bm  B/D#   Em        

         สรรพสิ่งจะล่วงไป  แต่คงไว้พระคำพระองค์   
        Heaven and earth will fade but His Word will still remain  
                  C                    D                  Bsus4 (Esus4) 
         และโปรดทรงทำ  สิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้
         And He will do something new today
     A         E/G#                        D/F#               A/E  
พระเจ้าจัดเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมน  
      D               C#m   F#m Bm                Dmaj7     E
บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ        แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา
     A         E/G#               D/F#            A/E  

แล้วจะคอยชี้ทาง   พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ 
         D            C#m  F#m         Bm      Dmaj    D          E           A
ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี   เพื่อพวกเราวันนี้   โปรดจัดเตรียมหนทาง

Ending Note: --

ฤดูกาลใหม่

Key: G, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น --2 Corinthians 5:17 (THSV11)

Into: G Em C D
                   G                                       Em                               C
1.ฤดูกาลใหม่ เมื่อพระเจ้าทรงเปิดประตูให้ข้า หลุดจากสิ่งที่เคยเป็นมา
                          Am                       D      D7
หลุดจากงานที่ผูกมัดข้า ในวันนี้ข้าเป็นไท
                        G                                        Em
       2. ฤดูกาลใหม่ ให้พระเจ้านำชีวิตข้าเคลื่อนไป
                                  C                            Am         D     D7         G      D7
       จากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ ก้าวออกไปสู่การรับใช้ ในวันนี้ข้าเป็นไท
                           G                                          Em
** ข้าจะโบยบินไปสู่ฟ้า บินด้วยเสรีภาพองค์พระวิญญาณ
                             C                                      D
เมื่อพระองค์ทรงนำข้าไป ใจข้าพร้อมทำตามพระทัย
                               G     (D7)
ในวันนี้ ข้าขอบพระคุณ  x 2

Bridge: Am Em G C

Ending Note: --

ความดีของพระองค์ Goodness of God

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: | A Bm7|  A  Bm7|
                 A                   D                  A    E/G#  F#m          D                E
1.ข้ารักพระองค์ โอพระเมต-ตาไม่มีส้ินสุด   ทุกคืนวัน   ข้าอยู่ใน พระหัตถ์พระองค์
I love You, Lord For Your mercy never fails me. All my days, I've been held in Your hands
                F#m         D       A  E/G# F#m            D                   E                  A
ตั้งแต่เวลาที่ข้าตื่น จนข้าล้มตัว  ลงนอน   จะขอร้องเพลง ถึงความดีของ  พระองค์
From the moment that I wake up Until I lay my head Oh, I will sing of the goodness of God
         D         E                      A (E/G# F#m) D            E                A            E
       * ชั่วชีวิตข้า พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ               ชั่วชีวิตข้า พระองค์ทรงดี แสนดี
And all my life You have been faithful. And all my life You have been so, so good 
        D         E                     A E/G# F#m              D                   E               A       (A7)(Out: F#m D  E  A)
         ทุกลมหายใจท่ีข้ายัง(คง)มีอยู่          จะขอร้องเพลง ถึงความดีของ  พระองค์
With every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God
             A             D                  A      E/G#   F#m            D                E
2.พระสุรเสียง  ที่ข้ารัก นำข้าให้พ้นภัย   คืนไร้แสงไฟ  ไม่มีใคร อยู่ใกล้ดังพระองค์
I love Your voice. You have led me through the fire. In the darkest night You are close like no other
                F#m   D       A     E/G# F#m              D              E             A
พระบิดาที่ข้ารู้จัก และทรงเป็นพระสหาย  ให้ข้าได้อยู่ ในความดีของ พระองค์
I've known You as a Father. I've known You as a Friend. And I have lived in the goodness of God
                  A/C#                   D                          E              A
       Bridge: **ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป  
                  'Cause Your goodness is running after, It's running after me
                 A/C#                   D                          E              A
                    ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป 
                   Your goodness is running after It's running after me  
                             A/C#                 D            E        F#m
                    ข้าจะวางชีวิต ขอถวายชีวี  ข้ายอมมอบให้ทุกสิ่ง
                   With my life laid down I'm surrendered now. I give You everything  
                 A/C#                   D                          E              A  
                    ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป
                  'Cause Your goodness is running after, It's running after me

Ending Note: --

ให้ข้าหายดี

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro : C G/B C Em7 Dsus D x 2
         C                Dsus                  Gsus G                   C              Dsus                  Gsus G 
1. ข้าแสวงหา ต้องการพระองค์ เหนือผู้ใด        โปรดทรงรักษา ข้าเชื่อพระองค์ จะเยียวยา
 C                       D                   G/B           C              Am7                         Dsus     D 
ข้าจึงเข้ามา โดยพระสัญญา เข้าใกล้พระองค์   ขอปกคลุมตัวข้าไว้ และทรงสัมผัส  
                   C            Dsus                  Gsus G          C             Dsus              Gsus G 
      2.และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเยซู   ผู้ทรงรักษา ทุกโรคภัย ทรงฤทธา
           C                       D                    G/B        C             Am7                   Dsus     D 
     พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา ให้ข้ามองเห็น   ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน
                               C                                         G/B 
           *รอยแผลพระองค์ นำการเยียวยา  โลหิตพระองค์ ทรงมอบชีวา
              C                         Em7            Dsus D       (G/B)   C 
            พระคำพระองค์ ทรงทำให้ข้า ได้มีเสรี   กางเขนพระองค์ นำข้าเข้าไป
                          G         D/F#     Em7              Am7               D                 G 
           ในที่ประทับแห่งฤทธา พระสิริ   และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์
            C                    Dsus                Gsus G         C            Dsus                Gsus G 
3. และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเยซู      ผู้ทรงรักษา ทุกหัวใจ ทุกวิญญาณ
 C                       D                   G/B           C                 Am7                       Dsus     D 
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา และสัมผัสข้า   ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้ามี (*,*)
Interlude: C G/B C Em7 Dsus D (x4)
     C                                 D                               C                                              Em7              D 
     **เมื่อข้ามองดูพระองค์  จิตใจข้ามีความหวัง   วิญญาณข้าได้เติมเต็ม ความเชื่อล้นจากหัวใจ
  C                                  D                                       C                               Em7             D 
     เมื่อข้าสัมผัสพระองค์  ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป   ข้าจึงชูมือขึ้นสูง และรับเอาทุกสิ่ง(ไว้) x2,*,* 
                            Am7                 D                 G
Ending: และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์ 
            (Em7)        Am7                               D                    C 
             โปรดทรงสัมผัส  ด้วยปีกแห่งการรักษา...ของพระองค์
Outtro: C G/B C Em7 Dsus D (G)

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --