Sila Church Main Sunday Service 14-Jan-2024

Generate Slides Download PDF

สาธุการพระนาม

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Intro : A   E  F#m   D2 (2)
            A           E                   F#m                   D2
1. สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
A                  E                            D2
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ สาธุการพระนาม
A       E                             F#m               D2
สาธุการพระนาม เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
         A                   E                  D2
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร สาธุการพระนาม
       A                           E                    F#m          D2
      * ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ
        A                     E                            F#m          D2
      แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา ฉันยังสรรเสริญ
                           A           E                            F#m    D
             ** สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนาม
                             A                 E                     F#m         D
              สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด
                  A       E                     F#m           D2
2. สาธุการพระนาม เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
              A              E                       D2
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา สาธุการพระนาม
 A                E                   F#m              D2
สาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
                   A                E                  D2
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม
               A                E                F#m               D
        *** ทรงให้และทรงรับไป ทรงให้และทรงรับไป
               A               E                F#m             D
        แต่ฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป

Ending Note: --

เหนือโลกา

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int:  A/E/F#m/D/A  (x4)
A              E                   F#m     D                 A        E                F#m    D
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์   ในที่สูงอันชื่นบาน    จักรวาลชื่นชมยินดี
 F#m     B               D                         E
พระสิริของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
                       A                   E                    F#m                     D
        **เรายกย่องพระนามพระองค์   เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  
                 A                    E                   F#m               D
        ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียม พระองค์   ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร
solo :  A/E/F#m/D/A
A               E         F#m           D                A           E                       F#m  D
พระองค์ทรงยุติธรรม ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
F#m          B                  D                     E
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
              F#m       B                 D            E                 F#m       B          D (E)
         ***พระ สิริของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ครอบครองอยู่เหนือโลกา
solo :  A/E/F#m/D/A (x2)
ซ้ำ ** (2 รอบ)
solo :  A/E/F#m/D/A (x2)

Ending Note:  --

ร่มเงาแห่งชีวิต SHADE OF LIFE

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

INTRO:|G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|
G                   C/G                  Em7             C
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือ มาจากที่ใด
G                            C/G                  Em7               D
ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า แห่งความหวัง ไม่เคยสิ้นไป
           C            G/B            Am7         G
          *และในทุกคืนวัน ข้ามั่นใจ อยู่ในพระทัย
            C            G/B                    Am7          D   Dsus4   D
           ไม่ว่าต้องเจออะไร จะขอ ไว้วางใจ   ว่ามีพระองค์
       G                           D               Em7               C9
    ***ทรงเฝ้าดูแลอยู่เป็นนิตย์  จะไม่หลับสนิทและนิทรา
        G              D                        C9             D  Dsus4 D
     ที่ลี้ภัยในทุกเวลา      พระเจ้าของข้า ผู้อารักขา
        G                    D               Em7         C9
     ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิต เป็นที่กำบังและคุ้มภัย
        G              D                       C9             D  Dsus4 D
     จะไม่ให้เท้าข้าพลาดไป พระเจ้าของข้า องค์พระศิลา
                              G
     ทรงนำข้าเดินอย่างมั่นคง

Bridge: |G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|

Ending Note: --

ทุกๆสิ่ง

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: D Bm G A
D              D/E          D/F#          Bm7          Em7          D/F#            Asus4  A
1 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
          D             D/E        D/F#           Bm7              Em7          A                  D  
      2 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์  สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
        Em7          G                 A               Em7             G                   A 
*ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง   ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์
                        D           G           A               Bm
         **พระองค์เป็นทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
              Em7           D/F#              G    A
          ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ
                  D           G           A                     Bm
         พระองค์ทำทุกๆสิ่ง ทุกๆ อย่างให้มีความหมาย
              Em7      D/F#             G    A             D
         ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น... ของพระองค์

Ending Note:  --

หมดทั้งชีวิต

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: E C#m F#m G#m A B C#m F#m B E (Esus E)
E                   A                   B               E     
1) หมดทั้งชีวิต  หมดที่ข้ามี   ข้าขอวางลง  จำเพาะพระพักตร์ พระองค์
C#m                     A                 F#m          G#m    A             B 
ทุกความรู้สึก  เจ็บปวดหรือชื่นชม  ยินดีหรือทุกข์ใจ    มอบไว้แด่พระองค์ 
                E                       C#m            F#m     G#m   A              B    
         **  พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต    ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี  เพื่อถวายพระสิริ
                E                  C#m                       F#m  G#m      A                B      C#m    
           พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี  เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี   เป็นเครื่องบูชาที่ พอ พระทัย   
                F#m            B     E 
           พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย **
      E                 A                 B                 E     
2) สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการและทุกทุกความใฝ่ฝัน
   C#m                  A                    F#m  G#m    A             B
  ทุกความหวังใจและในทุกแผนการ ชูมือและใจข้า   ถวายแด่พระองค์

Ending Note: --

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

E      B/D#    E Esus4 EB/D#        E           E7             A                  
เมื่อตาใจข้าได้เห็น       พระวิญญาณของพระเจ้า  ข้าได้พบสันติสุข 
      G#m7  C#m7F#m7   A/B            E    (F#m B)
ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้       ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย  x2
         E7              Amaj7              G#m7  C#m7       F#m7           B      E
         * ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ   และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
          E7              Amaj7             G#m7  C#m7    F#m7           B      E
         ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน  ข้าจะนมัสการ    และไม่ว่าเป็นเช่นใด   ก็จะนมัสการ
E      B/D#    E Esus4 EB/D#            E              E7
2)   ข้าได้เห็นแสงสว่าง   แห่งความจริงและความรัก
A                        G#m7  C#m7   F#m7   A/B            E
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้   อยู่ในความรักของพระองค์
                         A             B/A
         *** และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
              G#m7    C#m7       F#m7  A/B     B  E
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต    นมั-ส-การ พระองค์ เรื่อยไป  
                   A                      B/A
         และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
             G#m7    C#m7     D      F#m7            B 
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต  นมั-ส-การ พระองค์ นิรันดร์

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --