Sila Church OC Cell Group 18-Jun-2021

Generate Slides Download PDF

ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

INTRO: | A | F#m | E | D | A |
 A                                             G/A
ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า   ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
 A                                             G/A
มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป   ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์  
                   C#m                                               F#m
        **ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา   ใครจะมาขวางทางเราได้ 
                    Bm    D            E
        เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 
A              C#m                  D             E           C#m        D           E 
*** ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู      ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
        A    C#m(G)           D(D/F#)         D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
                      E                 E        A  (D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
Ending: G F# D C- A G D A
                                 A                       G                   D                         A
       Bridge:  เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย   [เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย ]

Ending Note: --

เวลาของพระองค์

Key: C, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: C  Em7  Ebm7  Dm7  Gsus x2 
  C                 Em7  Ebm7 Dm7   Gsus            C  Gsus 
นมัสการพระเจ้า ของข้า       นี่คือเวลาของพระ องค์
  C                                   Em7  A+ A  Dm7          G         C  Gsus 
ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง    โปรดทรงชำระให้สะอาด 
  C                 Em7  Ebm7 Dm7   Gsus            C  Gsus 
นมัสการด้วยใจ ถ่อมลง พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง
  C                                Em7  A+ A  Dm7           G          C  
เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง          ทรงเป็นความหวังและคำตอบ
Dm7 C/E  F       G            C/E   Dm7      G/B               C  
            ** นมัสการด้วยทั้ง ชีวิต      ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
Dm7 C/E  F        G          Em7    Am7    Dm7     Gsus          C 
               ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง     ทุกสิ่งถวาย แด่พระองค์
 Dm7 C/E  F         G          Em7  Am7Dm7        Gsus             C  
                (นมัสการด้วยหัว ใจที่แท้จริง       มอบให้พระ องค์เพียงผู้เดียว)
Solo : C  Em7  Ebm7  Dm7  Gsus  x2 
 F  F Em7  A+  A  Dm7  Gsus  G  C  G 
Outtro: C  Em7  Ebm7  Dm7  Gsus (x2) C 

Ending Note: --

องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

A       D                A               D    C#m           Bm   E7
องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม นมัสการด้วยจิตวิญาณ
              F#m      C#m         C#     F#m       Bm    E              A   E7
      *เราสรรเสริญถวายใจเป็นเครื่องบูชา    นมัสการ องค์จอมราชา
                                 A  C#m F#m D              E     A   (E)
      **เราเปล่งเสียงร้อง  ฮาเลลูยา     แด่องค์จอมราชา (x2)
A       D                A              D   C#m           Bm   E7
องค์พระบิดาเรายกยอพระนาม  นมัสการเพราะเรารักพระองค์
              F#m      C#m         C#     F#m       Bm    E              A   E7
       +เราสรรเสริญถวาย เป็นดั่งเครื่องบูชา นมัสการ     พระนามพระองค์
                                  A     C#m F#m   D        E         A    (E)
        ++เราเปล่งเสียงร้อง  เชิญพระเยซู    มารับคำสรรเสริญ (x2)

Ending Note: --