Sila Church OC Cell Group 19-Jan-2024

Generate Slides Download PDF

ข้าเข้ามานมัสการ (Here I am to worship)

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro : D A Em    D A G2 (2)
D          A                  Em                    D              A          G2
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืด  ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
D             A           Em               D           A      G2
ความงามที่ทำ   ให้ใจข้ารักพระเยซู  หวังจะได้อยู่ กับพระองค์
                        D                        A/C#                                D/F#             G          
         ** ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ  ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
                        D                    A/C#                          D/F#       G                  
        พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา  พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 
D             A           Em                      D         A         G2
องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง  ทรงพระสิริในสวรรค์
D          A           Em                            D            A             G2
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม  ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา  (**,***)
               A D/F#      G                       A    D/F#        G       
      *** ไม่มีวันรู้  ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน (4) (**)(**)

Ending Note: --

หัวใจนมัสการ

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro : D | A  | Em | A- Asus- A
   D                       A2/C#                Em7                        Asus A
1.เมื่อสิ้นเสียงบทเพลง   ไร้ซึ่งเสียงใดใด เหลือเพียงแค่ตัวฉัน
D              A2/C#             Em7                           Asus – A
เข้ามาเพื่อถวาย ของล้ำค่าที่มี    เพื่อเป็นที่โปรดปราน
   Em          D/F#             A2                           Em                  D/F#          A2
         * ฉันขอถวายมากกว่าเพลง ที่ได้ร้องบรรเลงกัน เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ
   Em          D/F#           A2                     Em              D/F#       A2
         ทรงค้นลึกลงในจิตใจ ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่ ทรงมองดูภายในหัวใจ
    D                               A2/C#                 Em            D/F#             G          A      D
**ทรงเป็นหัวใจแห่งการนมัสการ จะกลับมาหาเพียงพระองค์  กลับมาหาเพียงองค์พระเยซู
D                            A2/C#                              Em           D/F#             G          A      D
ขอทรงอภัยหากว่าหลงลืมพระองค์จะกลับมาหาเพียงพระองค์กลับมาหาเพียงองค์พระเยซู
Bridge : D l A l Em l A-Asus-A
         D                     A2/C#                Em7                         Asus  A
       2.ทรงเป็นจอมราชา ล้ำค่าเกินบรรยาย ไม่มีใครเปรียบปาน
        D                     A2/C#                 Em7                    Asus  A
       แม้ยากไร้ อ่อนแรง ฉันเป็นของพระองค์ ในทุกลมหายใจ (*)

Ending Note: --

จิตวิญญาณข้ากระหาย

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4

INTRO: D F#m Bm G A D
   D        F#m       Bm       D7                      G             A        D     A7
1.จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
   D        F#m       Bm             D7             G             A           D         F#
ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์
         Bm                 G             D                     G              Em          F#
        **ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง  ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน
        D        F#m       Bm            D7                 G               A       D  
       ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ  ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

Ending Note: --