Valley Outreach Church Main Sunday Service 21-Jan-2024

Generate Slides Download PDF

รักอัศจรรย์

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:  C  Am  F   C  Am  F  Gsus4
Verse 1:
C        F           Em           Am                     Dm
ในโลกที่กว้างใหญ่    ความรักนั้นมีความหมาย
      G7               C    Dm  G
เข้าใจกันไปต่างกัน
C          F           Em           Am7                Dm
เมื่อฉันได้สัมผัส          ความรักของพระเจ้านั้น
      G                 C     Gm7  C
มันทำให้ฉันเข้าใจ

Pre-Chorus:
                       F        G/F                Em
         รักพระองค์    มีพลังที่แสนยิ่งใหญ่
                 Bb/A       A        Dm   Em         F                    Gsus4   G
         ให้ชี..วิต.....ที่เคยเลวร้าย          ในวันนี้มันเปลี่ยนไป

Chorus:
                  C                     Am                 Dm                G
         ความรักพระองค์ ช่างอัศ..จรรย์   คือรักที่พร้อมอภัย
          F               Em       Am                Dm                  Gsus4   
         ให้คนอย่างฉัน...ได้เริ่มใหม่   ให้ชี..วิตฉันมีความหมาย
          G     C                      Am                 Dm                     G
         ความรักพระองค์ ช่างอัศ...จรรย์    คือรักที่พร้อมยอมตาย 
          F                 Em         Am                       Dm         Gsus4   G        C      
         เพื่อให้ความหวัง    ให้ชีวิตใหม่   ในความรัก... ของพระเยซูเท่า   นั้น

Verse 2:
C        F           Em           Am7              Dm
ในโลกที่กว้างใหญ่    ความรักไม่มีเงื่อนไข
      G7              C     Dm  G         
ขอเพียงแค่ใจรับ  มา
C          F       Em           Am                 Dm           
ความรักมีคุณค่า    เพียงเชื่อด้วยใจศรัทธา    
      G                     C     Gm7  C
ในองค์พระเจ้าเท่านั้น

Last Line:
F            Em        Am                     Dm      Gsus4           C
ที่บนกางเขน   ให้ชีวิตใหม่ ในความรัก ของพระเยซูเท่านั้น

Ending Note: --

รักแท้

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:

E                                              Esus4    E                                  Esus4
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา  ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
         C#m                              B                     F#m7                A               B   
ความรักนั้น    มั่นคงตราบนิรันดร์     ไม่ทำให้เสียใจ   ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
          E                                    Esus4      E                                        Esus4
         ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม   และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
                 C#m                               B
         ความรักนั้น      มั่นคงตราบนิรันดร์ 
                        F#m                    A               B             Bsus4
         ไม่ทำให้เสียใจ    ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา.....ด้วยรัก
                   E    B/D#              C#m              Bm        E7          Amaj7 
** ความรักแท้          ที่ทรงยอมพลีพระชนม์  และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
               E/G#     F#m7                         B
คือองค์พระเยซู   ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
       E  B/Eb           C#m                  Bm       E7          Amaj7
ชีวิตนี้....       ไม่ว่าอำนาจความตาย หรือ.....พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
         E/G#               F#m7               B             E   (A)
ไม่อาจฝืนทำลาย   ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

Ending Note: --

ข้าจะสรรเสริญพระองค์

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: D l Gmaj7 l  Em7 l Asus4 l
           
Dsus2                           Gmaj7  Em7                         Asus4
ทรงเป็นกำลังเมื่อข้าหวั่นไหว      และคอยประคองเมื่อล้มลง
Dsus2                   Gmaj7     Em7                         Asus4
นำความชื่นบานมาสู่จิตใจ      ไม่มีใครดีเหมือนพระองค์

    Gmaj7               F#m7                   Em7        Asus4  D
เมื่อข้าต้องเดินผ่านความทุกข์ยาก   ข้าไม่ต้องกลัวกับ...สิ่งใดใด
    Gmaj7           F#m7                      Em7                           Asus4
แม้ข้า..เผชิญหุบเขาความตาย   ข้าจะร้องออกพระนามของพระเจ้า

          D       Em7           F#m    Bmb9       Bm   Em7
         ข้าจะสรรเสริญพระองค์เพราะความรักที่มั่นคง
                     Bb                Asus4
          ไม่หยุดยั้งไม่เปลี่ยนไป
                  D       Em7   F#m    Bmb9   Bm   Em7
           และข้าจะมอบให้พระองค์ทั้งชีวิตและหัวใจ
                Bb         Asus4    D
           ไม่มีผู้ใดมาแทนพระองค์  (ข้าจะสรรเสริญพระองค์เรื่อยไป)
        
           G        F#            Bm      A          E/G#
ทั้งชีวิตนี้ที่มีเหลืออยู่   จะใช้สรรเสริญพระองค์
Em7                                F#m7
ข้าจะร้องจากจิตใจ     ไม่มีนามที่ยิ่งใหญ่
    Asus                Bsus4
กว่านามพระเจ้าเท่านั้น

Ending Note:  --

พระคุณพระเจ้า (My chains are gone)

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

          C                        F               C              C            G
1.พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ    ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
            C                     F          C             C        G        C
    ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา     ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
           C                     F               C           C               G
2. พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี      พระธรรมให้มีความหวัง
            C                     F          C                      C     G     C     
    พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที                เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา**
                           F                 C                   F                    C
          ** ร้อง ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา    ร้องฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา
                          F                  C/E                 Dm7       G7      C
               ร้อง ฮาเลลูยา     ฮาเลลูยา     ร้องฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา
       C                              F                                C                             G
Amazing Grace, how sweet the sound    That saved a wretch like me
    C                           F              C                 C            G       C
I once was lost but now I'm found    Was blind but now I see
              C                                            F                                       C             G
        T-was Grace that taught my heart to fear    And Grace my fear re-lieved
                 C                               F        C                            G          C
        How precious did that Grace appear      The hour I first believed
                                  F                          C                             F                              C
*** My chains are gone, I've been set free   My God, my Savior has ransomed me
                      F                       C/E                     Dm7       G7         C
And Like a flood, His mercy rains.  Unending love, Amazing Grace

Ending Note:  --

จะเอามือวางที่ใจ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                                                 F#m          Bm                     
**จะเอามือวางที่ใจ  แล้วบอกพระองค์ว่ารัก  ลูกรักพระองค์ 
                     F#m                 G                F#m     Bm     Em          A              D
          มากกว่าใครในโลกนี้  และจะรัก และจะ....ภักดี  ลูกขอมอบชีวีแด่พระองค์

Ending Note: --

เรานมัสการ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Int:
 G       D       Em                        C        G   Am               D
เราพึ่งพาพระองค์  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง  ที่ใจเราต้องการ
 G        D       Em                        C       G           Am        D         G
เราเชื่อในพระองค์  พระองค์บันดาลทุกสิ่ง  ที่เกินความเข้าใจ ของเรา
              G     D    Em                                C            G                        D
      *เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
              G     D     Em                                   Am        D                   G
        เรานมัสการ    องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

Ending Note: --