Valley Outreach Church Main Sunday Service 18-Feb-2024

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก The King of love

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

    C                                     G     G7                               C
1. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก   พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย
     C7                           F                  C      G7             C
ข้าไม่ขัดสนลำบากมากนัก    เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้
              C                                    G       G7                           C
        2.  พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลง     ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี
             C7                              F                  C            G7          C
         ทรงนำวิญญาณข้าไปริมธาร      ทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดี
     C                                        G      G7                          C
3. พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้า  เมื่อข้าขัดขืนพระบัญชา
       C7                                 F                C         G7               C
พระองค์ทรงนำในทางชอบธรรม  เพราะเห็นแก่นามพระองค์เจ้า
           C                                     G      G7                           C
      4. แท้จริงความดีความรักมั่นคง     จะติดตามข้าตลอดไป
               C7                         F             C        G7          C
        และข้าจะอยู่ในพระนิเวศน์    พระเจ้าของข้าเสมอไป

Ending Note: --

จากวันนั้น

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

                D                     Bm7             Em7             A7        D     A7
1. จากวันนั้น ที่ฉันพบพระองค์     พระผู้ทรงพลีพระชนม์เพื่อเรา
            D                 Bm7                      Em7       A7                D  D7
จากวันนั้น ที่ฉันมอบชีวิตให้     องค์พระคริสต์พระองค์ก็ทรงดูแล

                     G   A7                       D   Bm
***และพระองค์ทรงรักอย่างมากมาย 
            G         A7                   D
พระไม่เคยทอดทิ้งให้อยู่เดียวดาย
                Em7   A7                   D   Bm7
ความรักมั่นคง    ล้อมอยู่รอบตัวฉัน 
       Em7    A7                D
ไม่มีวันผันแปรรักนั้นแน่นอน

                D                   Bm7                    Em7         A7          D      A7
2.  จากวันนั้น ความฝันก็เป็นจริง  เพราะพระองค์ทรงเป็นที่พักพิง 
            D             Bm7                       Em7       A7                  D   D7
จะฝากไว้ ภาระที่แสนหนัก    โดยความรักพระองค์จะทรงบรรเทา(*)

                 Em7             A                       D            Em7     A7      D
(B)  หากวันใดที่ใจต้องพบกับความปวดร้าว    ก็นำมาเข้าเฝ้าพระองค์
         G         Em7       F#m              Bm   
พระผู้ทรงเมตตา   สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม 
           Em7   A7              D
จะทรงฟังทุกคำที่เราอ้อนวอน (***)

Ending Note: --

รักวิเศษ

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

F                    C7                      F                        C7                   Dm                               
1.    ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า    และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
                                 Am                 Dm     Am            Dm      Gm              C
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ  ชีวิตข้าต้องการ     ขอได้รักพระองค์
   F                   C7                     F                        C7        Dm                
2.    โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                          Am                  Dm                Am            Dm    Gm     C        F
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว   แต่ความรักของพระเจ้า     นั้นมั่นคงยืนนาน
                          Bb       C              Dm                  Gm          C                      F
     **เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น      มีเพียงในรักของ  องค์พระเจ้าเท่านั้น
                               Bb       C              Am           Dm   Gm          C                  C7 (F)
          ขอทรงโปรดสอนหัวใจ  ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร     รักเหมือนดังพระองค์
     F                C7                      F                 C7                Dm 
3.      เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า  
                            Am              Dm              Am            Dm     Gm    C         F              
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า     นั้นมั่นคงยืนนาน
           Am    Dm              Am        Dm  Gm     C         F     
(ให้โลกนี้ได้รู้จัก    กับความรักที่คงมั่น    รักแท้ในพระองค์)
(ให้ข้านี้ได้รู้จัก      กับความรักที่คงมั่น    รักแท้ในพระองค์)    

Ending Note: --

ใกล้ชิดกว่าเดิม

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:  F  G  Em  Am Dm G C
     C                           G/B                            Am                                  Gm7                C 
1. อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น  อยากจะให้ความฝัน   สอดคล้องในน้ำพระทัย 
           Fmaj7             G/F          Em7             Am     Dm7       F                  Gsus4  G 
ให้ข้าไวต่อเสียงพระองค์   ให้มั่นคงในทุกเส้นทาง    ไม่ ห่างเหินไปจากพระองค์ 
              C                         G/B                         Am                          Gm7                    C 
      2.  โปรดทรงนำชีวิต ในทุกทางที่ก้าวไป   อย่าให้ข้าหวั่นไหว ให้ข้าเข้าใกล้พระองค์ 
                        Fmaj7        G          Em7                  Am       Dm7      F                Gsus4  G 
        ให้ความหวังเต็มล้นหัวใจ  อบอุ่นในความรักพระองค์       จาก.. วันนี้และตลอดไป 
                        Fmaj7     G/F   Em              Am       Dm              G       Cmaj7  Gm  C
***ข้าอยากใกล้ชิดพระองค์   มากยิ่งขึ้นทุกวัน    สนิทอยู่ในพระทัยพระองค์ 
                Fmaj7    G/F   Em              A           Dm7             G                      C 
ข้าอยากจะรักพระองค์    ด้วยสิ้นสุดหัวใจ              ใกล้ชิดพระองค์กว่าเดิม ทุกๆวัน

Ending Note:  --

อยู่ในพระทัยพระองค์

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                            C  G     Em              A7                   D
โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา   แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
      C               D            Bm           Em       Am        C          D
จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ   จิตใจได้สัมผัสพระองค์ (X2)
                       Dsus D     G             Bm          C             Dsus D
         ***อยากบอกว่า   เรารักพระองค์สุดหัวใจ...สุดหัวใจ 
            G       Bm     C    Em    Am             Em              D
         ชีวิตขอมอบถวาย        ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป 
              C             D       Em          C            D        G
         จะอยู่ในพระทัยพระองค์   จะอยู่ในพระทัยพระองค์

Ending Note:  -- จะอยู่ในพระทัยพระองค์ จะอยู่ในพระทัยพระองค์ ---- (X3)

เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:
         G               D                Em7                    C                        D            G
เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ       เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
                   C                           D              Bm                   Em7
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่   ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
             C                           D
ให้เต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ (x2)
                  G               Bm7   Em           Am                   G                 D
    **โปรดเจิมเรา   เจิมใจ......เรา   ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
                  G               Bm7   Em            Am7                   D           G
        โปรดเจิมเรา   เจิมใจ......เรา   ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

Ending Note: --